Adolf Loos Plzeň aneb Loos - to není jen Müllerova vila a Plzeň není jenom Prazdroj

14.09.2017 10:51

Winternitzova vila  - Praha

13. 9. - 29. 11. 2017

 

Když jsme letos na www.www-kulturaok-eu.cz psali o otevření dalšího z klenotů pražské moderní architektury, díla Adolfa Loose (10. 12.1870 Brno – 23. 8. 1933 Kalksburg u Vídně), věřili jsme odvážně v mnohé. Že se vila stane důstojnou prezentací jednoho směru naší architektury nazývaného Raumplan, stejně jako jednoho z našich světových architektů Adolfa Loose, ale i důstojnou prezentací pohnutého a tragického osudu osvíceného investora Josefa Winternitze a jeho rodiny a v neposlední řadě i nádherným kulturně vzdělávacím centrem Prahy 5. Díky potomkům Josefa Winternitze, rodině Cysařových, se to vše, a zdá se, že i mnohé navíc, opravdu zdařilo. Jsme tomu rádi. A jsme i rádi, že jsme byli tak říkajíc ve správné chvíli na správném místě, tedy u toho (viz. náš https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adolf-loos-winternitzova-vila-aneb-galerii-na-42-hodin/).

 

 

 

 

Nejnovější počin dramaturgie Winternitzovy vily - netušený poklad Plzně

Nesporná osobnost světové architektury, Adolf Loos, je v povědomí veřejnosti spojována s Vídní, Brnem a Prahou, kde realizoval pozoruhodnou Mülllerovu vilu a v poslední době stále známější vilu Winternitzovu. Co už se ale zapomíná, že Adolf Loos zanechal výraznou stopu i v Plzni. Fakt, který byl až na odborníky, historiky architektury, bezmála zapomenut. Teprve v roce 2003 se věci daly do pohybu a Plzeň se dnes může chlubit (a také tak činí) nabídkou děl Adolfa Loose. A aby se o celé záležitosti vědělo víc, ba co nejvíc, uspořádala dramaturgie Winternitzovy vily výstavu nazvanou jasně a stručně – Adolf Loos Plzeň.

 

Stylové zahájení ve stylovém objektu

 

Dramaturgie Winternitzovy vily se ubírá, a jak nám potvrdil i její představitel, pan Cysař, nadále ubírat míní, cestou prezentací moderní vyspělé architektury. A tak po nedávné výstavě, nazvané Slavné vily Prahy 5, následuje další pozoruhodná výstava Adolf Loos Plzeň. Na zahájení byli osobně přítomni radní hlavního města Prahy pro kulturu Jan Volf, Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty Prahy 5 a Mgr. Kristina Štěpánová za instituci nazvanou Plzeň  - TURISMUS.

 

 

 

 

 

Dokonalou atmosféru navozoval už sám interiér vily, která nám byla k dispozici celá, včetně nádherných teras, a také díky počasí přála výhledům. Ve stylově zařízených  interiérech nechybí například ani busta sochařky Hany Wüchterlové (dnes tak diskutovaného jejího pražského ateliéru).
 

Vlastní – panelová - výstava je pak rozmístěna v přízemí a v prvním podlaží.

 

K dobré náladě přispěly i stylově oblečené a nalíčené hostesky, stejně jako nevtíravý swingový doprovod. Prostě, ocitli jsme se na skok ve 30. letech minulého století. A bylo to krásné…

 

 

 

 

 

Na zahájení zaznělo…

Po úvodním slově pana Cysaře dostal slovo radní Jan Volf. Ocenil fakt, že Winternitzova vila je nejen zachována, dokonale zrekonstruována a udržována, ale také to, že žije svým bohatým kulturním i poučným životem. A povzdechl si, že by bylo skvělé, kdyby takovýto osud potkal i řadu dalších cenných pražských objektů. A jak dodal, je vždy potěšitelné, když se díla předků ujmou zodpovědně a účelně potomci. A že propojení rodiny Cysařů a kultury je přímo úžasné. Slíbil také, že město, má-li tu možnost, podobné projekty rozhodně podpoří.

 

Lukáš Herold si pak - z pohledu Prahy 5 – zase pochvaloval především to, že očividně roste zájem veřejnosti (a nejen té odborné) o vilu a městská část je hrdá na to, že má na svém území další kulturní centrum. A že hodlá hledat cesty, jak s touto novou aktivitou více spolupracovat.

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň - TURISMUS  a Loos

V emotivním a strhujícím vystoupení Kristiny Štěpánové byla znát hrdost nad tím, že – jak doslova řekla - může ukázat, že Plzeň není jen pivo, ale i kultura. A pak nás seznámila s historií na výstavě představovaných objektů vytvořených pro Plzeň Adolfem Loosem.

Počátkem 20. st. vytvořil Adolf Loos soubor unikátních bytových interiérů pro majetné podnikatele z řad plzeňské židovské komunity.

 

Došlo k tomu tak, že Loosův přítel byl jeden z plzeňských zámožných intelektuálů. Ten Loose oslovil, aby mu přestavěl jeho vilu v duchu staveb, jež Loos realizoval.

 

Adolf Loos mu vyhověl. Ohlas úspěšné rekonstrukce ale oslovil i další zájemce a postupně tak vzniklo v jedné jediné lokalitě (dnešní Klatovská třída) 13 unikátních interiérů a přestaveb. Ani jedna z nich není ale čistou novostavbou, čehož Loos litoval.

 

 

S příchodem válečných událostí, dopadajících právě na Židy, došlo v rodinách majitelů vil k řadě tragédií, část z nich opustila republiku a po válce zůstaly jejich vily v podstatě zapomenuty. Věděli o nich a o cenných interiérech už jen nemnozí odborníci. Až v roce 2003 byly tyto realizace znovu objeveny. A ujalo se jich město Plzeň. Do dnešních dnů se jich tedy dochovalo celkem osm. Čtyři z nich jsou od roku 2015 přístupné veřejnosti v rámci pravidelných komentovaných prohlídek, dva objekty jen po dohodě a dva jsou pro veřejnost uzavřeny, protože jsou v soukromých rukou. Město následně vytvořilo systém prohlídek a není problém se jich zúčastnit. Podrobnosti ,jak a kdy, spolu s dalšími informacemi, jsou uvedeny vyčerpávajícím způsobem na webu https://www.adolfloosplzen.cz/.

 

No a těmto Loosovým plzeňským dílům je věnována výstava Adolf Loos Plzeň. Zájemci si na dobových i současných fotografiích s doprovodnými texty mohou studovat jak vizuální a technickou stránku objektů, tak i osudy obyvatel, jež jsou nabity historií té vyšinuté doby.

A jak zdůraznila Kristina Štěpánová, i když je každý z interiérů jiný, dělaný takříkajíc na míru každého z jeho tehdejších obyvatel a potřeb jeho rodiny, ve svém celku jsou srovnatelné s unikátním rukopisem Adolfa Loose ve všech jeho dílech bez výjimky. Pro návštěvníka pak je výhodou, že objekty jsou blízko sebe a lze je tedy navštívit najednou a porovnávat.

 

Závěrem

Pan Cysař nás seznámil s kulturním přehledem vily na září 2017 a stvrdil, že bude vždy místem kultury. Pak už jsme se jen vraceli do časů, kdy hudbě vládl swing a lidem úcta a uznání.

 

 

150 00 Praha 5 - Smíchov

Na Cihlářce 10 - Praha 5

Máme otevřeno:

Ne 12.00 – 18.00 hodin

Po 12.00 – 18.00 hodin

Út 12.00 – 18.00 hodin

St 12.00 – 18.00 hodin

 

 

 

Program vily na září 2017                  

Komentované prohlídky (nutná rezervace):

So 16. 9. 2017 https://goout.net/cs/listky/komentovane-prohlidky-winternitzovy-vily/ualb/

So 23. 9. 2017 https://goout.net/cs/listky/komentovane-prohlidky-winternitzovy-vily/valb/

So 30. 9. 2017 https://goout.net/cs/listky/komentovane-prohlidky-winternitzovy-vily/xalb/

(So 16. 9. a 23. 9. 2017 od 14.00 hodin v anglickém jazyce)

 

 

Cyklus přednášek z historie umění (nutná rezervace):

po 18. 9. 2017, 18.00  hodin - celoroční kurz každé pondělí jednou za 14 dní

(22 přednášek z historie umění od pravěku po 19. století během celého roku)

 

  • Přednášející:

Mgr. Maria Černá Pivovarová - lektorka Národní galerie

Mgr. Kristýna Jirátová  (působí jako kurátorka a produkční výstav v prostoru DEPO2015)

PhDr. Eliška Zlatohlávková Ph.D. (zabývá se především uměním na dvoře Rudolfa II.)

Vstupenky  https://goout.net/cs/listky/cyklus-prednasek-z-historie-umeni/myjb

 

 

 

Přednáška arch. Jana Šépky "PRÁCE Z POSLEDNÍ DOBY"

(nutná rezervace):

út 26. 9. 2017, 18.30 hodin

Významný architekt, Jan Šépka,

představí několik svých projektů z posledních let (Kaple v Klatovech, vila Hermína, Dům v sadu)

 https://www.sepka-architekti.cz/

Vstupenky:(https://goout.net/cs/listky/prednaska-arch-jana-sepky-prace-z-posledni-doby/mwkb/)

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

 

Foto: © Wenca NiKoníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek

www.gothichell.rajce.idnes.cz