Galerie kritiků: Shower after Murder aneb proč „sprcha“ a proč „po vraždě“, nebo to není až tak morbidní…?

05.05.2021 19:25

 

Galerie kritiků

Shower after Murder

Od 4. 5. do 16. 5. 2021

Studenti ateliéru Kresba AVU

Vedeného Jiřím Petrbokem

 

 

Vrátit se znovu do Galerie, je po dlouhém půstu jako napít se z čiré studánky v horkém dlouhém pochodu. A vrátit se do Galerie kritiků, je po takové době skoro jako vstoupit do zrealizovaného snu, který se sice zdál, dlouho, ale už tak dlouho, že to vypadalo, že nikdy nepřestane. Tak snad už přestal a snad už můžeme přestat snít a vrátit se do normálního žití. Snad už…

 

 

Galerie kritiků sídlí v noblesním paláci Adria a nabízí jedny z nejvznosnějších a nevhodnějších galerijních prostor v Praze vůbec. Její činnost vždy plnohodnotně navazuje na prestižní instituci jakou je Mezinárodní asociace výtvarných kritiků a teoretiků (AICA) a českou sekci této instituce, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Tím je vymezen rámec usilování a profilace mezi ostatními pražskými galeriemi. Paleta aktivit není ale pouze vlastní pořádání výstav multimediálního a mezioborového druhu, ale také, ne-li zejména, hledání nových forem kurátorské činnosti, pořádání besed s odborníky, setkávání autorů a autorů s veřejností, stejně tak jako prohlídky výstav nejen běžné, individuální, ale především odborně komentované.

 

 

Online je fajn, ale face to face je lepší…

 

Angličtina nám proniká do rodné řeči, což je přínos i nešvar zároveň. Dovolili jsme si o malé zneužití stávajícího jazykového trendu. Ano, vidět – zejména výtvarné umění na obrazovce počítače, je skvělé a pokrokové, ale stát před obrazem a vidět ho na vlastní oči, je něco úplně jiného. Alespoň pro generaci ještě ne nezbytně jen digitální. A tak pozvánka od Galerie kritiků, kterou nám zaslala jejím jménem paní Čiháková, a na redakční adresu dorazila jako druhá z mnoha dalších, nás nenechala spát. Téměř doslova. Zase jdeme do Galerie na obrazy, které uvidíme na vlastní oči… A pak, že už se zázraky nedějí…

 

 

Tvorba studentů Ateliéru kresby Jiřího Petrboka

 

Tvorbu mistra a duchovního guru jemu svěřených a jeho si ideově vybravších studentů, známe z jeho výstav. Je vždy hrdě mimo vyjeté koleje, je svá a je - zkrátka a dobře - jeho. Osobnost samozřejmě utváří ty, co si ho vybraly za učitele a usměrňovatele. A to se projeví pak i v jejich tvorbě. Takže při zhlédnutí jednotlivých prací nás celkem nic nemohlo překvapit.  Ale přece překvapilo. A hned dvě věci.

 

 

Ta první je víc než chvályhodná. Šíře námětů. Díla a práce vystavujících studentek a studentů, jsou nabídnuta v širokém rozptylu. Od hloubavé poetiky až k brutalizujícímu naturalizmu. Kdo, co, jak a proč volí, je zjevně na jeho vůli a je tak vidět, že mistr své studentky a studenty vede, ale nesvazuje a nesměruje až tak moc a dává jim vůli volit po svém. S tím nesporně souvisí i šíře technik a formy zpracování. Od skoro až renesančních pokusů, přes realizmus po abstrakci mimo všechen řád. Od běžných jevů či věcí viděných po svém, po důvody k zamýšlení nad tím co je za obzorem běžných zenitů. Takže od prvotní sdělnosti, po nutnost delšího diváckého hloubání. A to je dobré.

 

 

Ta druhá věc, která nás překvapila, je dost značná míra skoro až by se mohlo říci deziluze, rubu lidskosti a nabízí se i pojem - dekadence. Ne komplexně, ale značně. A to už je na jinou úvahu. Úvahu o tom, v jakém stavu se nalézá pohled na životní reality autorského týmu. Pohled mileniálů? Moc povzbudivý není. A povznášející také ne. Je to snad odraz vidění celé nové generace? Pak to není nic optimistického.  Lze to snad přičíst na vrub prožitému šoku ze snad už nějak končící pandemie? Nebo stavu věcí vezdejších v očích a myslích téhle generace? To nechť si posoudí každý z diváků sám. Výstava proto stojí za nejen za zhlédnutí, ale také za zamyšlení. A nejlépe napříč generacemi…

 

 

A jak to vidí Karolina Netolická?           

 

Karolina Netolická je autorkou průvodního textu k výstavě. Dejme ji tedy slovo:

„Tvorbu studentů ateliéru kresby Jiřího Petrboka pražské AVU spojuje silná narativní schopnost. Stávají se vypravěči příběhů. V jejich způsobu uvažování je možné vnímat diferenciaci dvěma směry. Jedním by byla reflexe společenských problémů skrz subjektivní síto. Druhým směrem je reflexe problémů v osobní rovině. Troufám si tvrdit, že druhý způsob uvažování v ateliéru kresby zaujímá dominantnější pozici. Studenti zkoumají svět nejčastěji z figurálního hlediska. Toto prizma je často laděno do určitého absurdna hraničícího až s jakýmsi neosurrealismem. Po stránce formální lze u jedněch vypozorovat jistou expresivitu výrazu působící v některých případech až informelním dojmem, u druhých je to forma detailní až perfekcionistické kresby, jež má stanovený jasný plán od začátku do konce. Pro komplexnější pochopení tvorby vystavujících je však nutno doplnit skutečnost, že mnoho studentů z ateliéru kresby kombinuje oba uvedené způsoby dohromady, mnohdy se zřetelem na konceptuální způsob uvažování. V pracích autorů se divákovo oko může setkat například s přírodou, zvířaty, lidmi, nebezpečím, tichem, hlukem, smrtí, vraždou, etc.

 

 

Vše se slévá v jakousi tajemnou temnotu, v níž lze však při pozorném vnímání objevit náhle světlo.“

 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

Galerie kritiků

Shower after Murder

Od 4. 5. do 16. 5. 2021

Studenti ateliéru Kresba AVU

vedeného Jiřím Petrbokem

Vystavující: Marta Zachová, Annemari Vardanyan, Jan Uličný, Jan Štulíř, Hanka Süssová, Gabriela Slaninková, Adriana Sarnová, Anna Ruth, Magdalena Rajchlová, Marcela Putnová, Matěj Pokorný, Adéla Nováková, Karolína Netolická, Jiří Marek, Líza Libenko, Andrea Lédlová, Martin Kolář, Oskar Hořánek, Veronika Gabrielová, Tereza Frindová, Jozef Čižmár

Palác Adria Jungmanova 31          

Otevřeno denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí

Výstava se koná v rámci stávajících hygienických opatření a omezení, prosíme, sledujte a dodržujte je pečlivě – Galerie kritiků

 

 

Více k tématu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-petrbok-forever-aneb-kdyz-dva-delaji-totez-neni-to-totez/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-petrbok%3a-peklo%c2%b3-jdc-revisited-1998-2013-aneb-jak-se-do-malovanych-figur-vcitime-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-petrbok-horici-srdce-aneb-vzpominky-na-dobu-plnou-uzkosti-a-strachu-ci-vlajkova/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sex-koma-37-sex-coma-37-aneb-uzasne-prisery-ci-mushroom-boy/