Dřevo/řez aneb šance spatřit ve Veletržním paláci díla Edvarda Muncha zapůjčená z Munchova muzea v Oslu

25.05.2021 19:32

 

Dřevo/řez

14. 5. - 8. 8. 2021

Národní galerie Praha

Veletržní palác

 

„Cestu k modernímu obrazu pomohl formovat od konce 19. století dřevořez – obraz vzniklý tiskem z dřevěné desky prořezávané noži. Klíčový pro takový obraz se stal umělcův vztah k materiálu, barvě, ploše, stopám nástroje, jež spolupůsobily na vyjádření jeho představy.“  autorka výstavy Eva Bendová

 

 

Ojedinělá sbírka secesních a moderních dřevořezů z NGP, doplněná zápůjčkou z Munchova musea v Oslu a Hablikovy nadace v Itzehoe, představuje mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby let 1900– 1920 ve vskutku reprezentativním výběru. Není běžné vidět pohromadě grafická díla takových mistrů, jako jsou Paul Gauguin, Edvard Munch, Emil Orlik, Walther Klemm, Wenzel Hablik, Erich Heckel, André Derain, František Bílek, Josef Váchal a další.

 

 

Plastiky, grafiky a malby jako barevný dřevořez

 

V pěti kapitolách a na bezmála 150 exponátech výstava nazvaná výmluvně - Dřevo/řez - představuje mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby, zejména pak inovativní transfer estetických prvků neznající hranic. Snahou autorky této přínosné výstavy, Evy Bendové, bylo odpovědět nám divákům na otázky, jaká byla umělecká situace po roce 1900 ve Vídni, Praze a Berlíně a také na to jaké inspirace přinesl japonský dřevořez nebo tvorba výrazných autorů, jakými byli Paul Gauguin, Edvard Munch, Félix Vallotton a nebo němečtí expresionisté.

Výstava si dala cíl představit nám poměrně málo známou uměleckou tvorbu, která propojuje teritoria a estetické možnosti plastiky, grafiky i malby. Barevný dřevořez, jakožto výtvarná grafická technika prožíval totiž kolem roku 1900 svoji uměleckou konjunkturu. A zaznamenala to samozřejmě také pražská umělecká scéna.

A proto právě na základě tvorby česko-německých umělců Walthera Klemma a Carla Thiemanna, autorů, kteří v letech 1905 – 1908 vytvořili v Praze značně obsáhlé a velmi ambiciózní grafické dílo v barevném dřevořezu, výstava představuje mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby. Zejména inovativní transfer estetických prvků neznající hranic a materiality výtvarného projevu.

 

 

Nové možnosti tradiční grafické tvorby

 

Výstava názorně ukazuje nové estetické a společenskohistorické aspekty tradiční grafické tvorby. A představuje také pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci. Východiskem se stal masově rozšířený secesní styl a jeho inspirace japonským dřevořezem či tvorbou Paula Gauguina. To vše hluboce zakořenilo ve výtvarných akademicích v Praze, ale zejména ve Vídni a v Mnichově. Proměny secesní estetiky v dřevořezu obohacené o výrazové moderní prvky, jakými byla například tvorba Edvarda Muncha doslovně citovaná Waltrem Klemmem nebo volně pojímaná v případě českého grafika Františka Koblihy je na výstavě zachycena za období prvních dvou dekád 1900 – 1920) dvacátého století.

Dřevořez, který stál na pomezí skulptury, grafiky a malby, v Čechách zcela originálním způsobem rozvinuli František Bílek a Josef Váchal, inspirovaní ještě navíc i dřevořezem středověkým a lidovým. Pro Bílka se tak socha stala grafikou a grafika v podobě dřevěné matrice skulpturou. Ale stejně se i grafika barevného dřevořezu ovlivněná japonským zacházením s barvou mohla stát malbou. Od malby k dřevořezu pracovali jak Edvard Munch, tak Paul Gauguin, Emil Orlik či Minka Podhajská anebo právě Walter Klemm a Josef Váchal.

 

 

Nepřehlédněte sedm zásadních exponátů, díla Edvarda Muncha

 

Mimo grafické listy jsou na výstavě zastoupeny také štočky, dřevěné plastiky a malby. Rozsáhlý soubor děl ze Sbírky grafiky a kresby NG P, doplňuje kolekce japonských dřevořezů ze Sbírky umění Asie a Afriky, díla ze Sbírky umění 19. století a klasické moderny a také z knihovny a archivu NG. Několik zápůjček z mezinárodních i českých institucí a od soukromých sběratelů obohatí výstavu o zásadní exponáty.

„Diváci budou mít zcela výjimečnou příležitost spatřit šest grafických listů a jeden grafický štoček Edvarda Muncha, které zapůjčilo Munchovo muzeum v Oslu,“ připomíná Petra Kolářová, kurátorka výstavy.

 

 

K výstavě vychází i pozoruhodná česko-anglická doprovodná publikace

 

Publikaci připravila autorka výstavy, Eva Bendová. Ve své práci hned v několika kapitolách zachycuje vývoj moderního dřevořezu ve střední Evropě. Na publikaci se autorsky podílela také kurátorka výstavy Dřevo/řez, Petra Kolářová, pojednáním o dřevořezech Paula Gauguina a také Otto M. Urban, který se věnoval grafické tvorbě Edvarda Muncha.

V rámci NGP On Air proběhnou také dvě on-line přednášky. Autorky výstavy Evy Bendové (Dřevořez – cesta k modernímu obrazu) a kurátorky Petry Kolářové (Mezi malbou a plastikou: dřevořezy Paula Gauguina).

 

 

Text, s využitím tiskového materiálu NG P, připravil: Richard Koníček

Foto: NG P (5 x) a Richard Koníček (2 x)  

 

Dřevo/řez

14. 5. - 8. 8. 2021

Autorka výstavy: Eva Bendová

Kurátorka výstavy: Petra Kolářová

Národní galerie Praha

Veletržní palác 4. patro – jižní křídlo

Otevírací doba

úterý–neděle 10–18 h

středa 10–20 h

Info: info@ngprague.cz

+420 224 301 122

www.ngprague.cz

 

 

Více k Josefu Váchalovi: 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/satanu-drevorytce-m-j-vachala-aneb-kdyz-vzduch-venusi-jen-byval-satem/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josef-vachal-magie-hledani-aneb-kdyz-vachal-zadna-pravidla-nerespektoval/   

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystava-%e2%80%93-%c2%b4100-let-ceske-grafiky%c2%b4-aneb-co-vsechno-muzeme-behem-sta-let-stihnout-%21/