SATANU dřevorytce M. J. Váchala aneb když vzduch Venuši jen býval šatem…

01.06.2017 10:52

 

 

Galerie u Betlémské kaple - Praha

25. 5.- 18. 6. 2017

 

„Satane, buď pozdraven, sílo vzdoru, duchu, rozumu Ty sílo, pohybe a vzruchu!“

 

Na vernisáži nové (prodejní) výstavy Josef Váchal: SATANU, výstavy Váchalových dřevorytů, které autor vytvořil ke knize SATANU (a vydal  v roce 1926), byly  vystavené ilustrace (v obou podlažích galerie) vůbec poprvé představeny kompletně.

 

Váchal převzal (ve svém vrcholném tvůrčím období 1918 -1933) text básníka, historika a politika Giosuè Carducciho a ilustroval jej 11celostránkovými barevnými linoryty a 3 menšími barevnými dřevoryty.  Kniha byla vydána v 17 výtiscích a v drtivé většině nebyla autorem svázána.

 

Váchal vysadil text více než  jedním tisícem znaků vlastního písma

´Ďas´

a vytiskl ho na papír, který sám ručně vyrobil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace pro knihu Satanu jsou jedny z nejsilnějších vizuálních meditací, které Váchal vytvořil. Obsahují řadu alchymistických symbolů a jeden z nejpozoruhodnějších portrétů Pána temnot ve frontispisu knihy. Satanu je bezesporu jedním z vrcholných velkoformátových děl Josefa Váchala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihu Satanu na výstavě doplňují další grafické listy Josefa Váchal z cyklů O druhém břehu (1947-48),  Prostředníci (1933), Dokonalá magie budoucnosti (1922).

 

 

 

Nás na www.www.kulturaok-eu.cz zaujaly Váchalovy předsádky z cyklu Šumava umírající romantická (1931, jež už nepůsobí  tak děsivě.  

 

 

 

 

Josef Váchal (1884 – 1969):

český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník

 • narodil se 23. září 1884 v Milavče u Domažlic
 • zemřel 10. května 1969 v Studňanech u Jičína
 • jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese
 • pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření
 • zaměřoval se zejména na grafické práce, využívající výtvarně jednoduché, expresivní, až primitivistické vyjádření autorova pohledu na svět. Snažil se však v grafice hledat a formovat nové velice originální postupy (barevný dřevoryt)
 • vytvářel vlastní knihy, které nesly podobu uměleckého rukodělného artefaktu
 • do svých knih vkládal ilustrace dřevorytem, knihy sám sázel, vázal a tiskl, a to jen ve velmi omezeném nákladu několika kusů
 • knihy Krvavý román, Šumava umírající a romantickáReceptář barevného dřevotisku se zařadily mezi nejvýznamnější díla české grafiky 20. století
 • po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace a Váchalovo dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo a Váchal dožíval v zapomnění

 

Váchal byl oceněn titulem zasloužilý umělec (přijal jej s chladnou lhostejností)

zemřel 10. května 1969 v Studňanech u Jičína

 Je pochován na hřbitově v Radimi

***

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah a význam jeho díla mohl být pro veřejnost znovuobjeven a doceněn až po roce 1989.

Roku 1993 nakladatelství Paseka, kterému dal Váchal jméno, otevřelo v Litomyšli muzeum Josefa Váchala Portmoneum, umístěné v domku Váchalova přítele Josefa Portmana.

Interiér domku si nechal Portman ve 20. letech vyzdobit právě od Váchala.

 

Dřevoryt je nejstarší způsob reprodukčního umění

 • postup práce je stejný jako u linorytu,
 • jenže místo linolea se používají dřevěné desky
 •  
 • dřevoryt = grafická technika zařazená do skupiny tisku z výšky
 • Znamená to, že vyrytá plocha zůstává bílá (v barvě papíru a netiskne se)

  zdroj: https://grafika.webzdarma.cz

 

Barevný linoryt, 1921/ Vivisekce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 8

Máme otevřeno denně: 10.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

www.galerieubetlemskekaple.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - © Galerie U Betlémské kaple, 2017)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josef-vachal-magie-hledani-aneb-kdyz-vachal-zadna-pravidla-nerespektoval/