Josef Váchal: Magie hledání aneb když Váchal žádná pravidla nerespektoval

09.10.2014 15:31

Galerie hlavního města Prahy/ Dům U Kamenného zvonu

17. 9. 2014 – 4. 1. 2015

Výstava Josef Vácha: Magie hledání  je věnována vztahu všestranného umělce Josefa Váchala (1884–1969) k magii a okultismu. Na příkladu díla tohoto dosud nedoceněného solitéra poukazuje na ezoterické podněty, přesahující uplatňování vnějších magických atributů a rekvizit v moderním umění obecně.

 

Váchal byl s vlivy okultismu a magie spojován od chvíle, kdy vstoupil v prvním desetiletí 20. století na uměleckou scénu. Postupem času se řazení jeho díla do škatulky „duchařin“, satanismů a démonologií stalo u umělecké kritiky prázdným klišé.

 

Váchala nikdy přesně nezaškatulkujeme

Okultismus a magie Váchala výrazně ovlivnily v raném období, kdy uplatňoval v obrazech, grafikách a kresbách efektní a srozumitelnou okultní estetiku, korespondující se symbolismem a dekadencí.

 

Výstava se však pokouší ukázat také subtilnější doklady Váchalova zájmu o ezoterismus, které lze najít mimo jiné ve zdánlivě marginálních a dosud neznámých rukopisech, roztroušených v jeho velké písemné pozůstalosti. Z Váchalových rukopisných i tištěných textů, marginálních kreseb, obrazů, soch i autorského písma vyplývá, že hlavní poučení, které si vzal ze studia okultismu, se netýkalo instrumentalizace magie, ale abstraktnějšího problému specifického pojetí znaku v rámci magických akcí.

 

V magii znak nezprostředkovává význam nadpřirozeného prototypu, nýbrž se na něm podílí, je jeho přímou součástí. Během magických rituálů je znak rituálně překreslován podle prastarých předloh a právě tento proces jej nabíjí nadpřirozenou mocí a energií.

 

Váchal tento exkluzivní statut magických znaků znal a podobně jako někteří futuristé, suprematisté a abstrakcionisté s ním pracoval ve své tvorbě.

 

Ve výstavě jsme se rozhodli zpřítomnit Váchalovy zápisníkové kresby a schémata jejich věrným překreslením. Na stěnách jsou tak tyto ozvěny znaků magických předloh konfrontovány s Váchalovými volnými díly, s obrazy, grafikami, kresbami a sochami. 

 

Poznání principů magického značení se manifestovalo v rozmanitých oblastech Váchalova života a tvorby,  z nichž nejvýznamnější pojmenovávají jednotlivé části výstavy. Pozornost, věnovaná nejen slavným dílům, ale také tvůrčím projevům mimo kánon vysokého umění umožňuje pochopit Váchalův velice uvolněný postoj k výkladu magických fenoménů. Váchal nepovažoval přesnou znalost dogmat a rituálů vysoké magie za nutnost. Očekával od nich, že jeho dílu zajistí silný výraz a působivou atmosféru, neváhal s nimi však manipulovat a dezinterpretovat je.

 

Stoupenci duchovna dělili se dlouho na věřící a hledatele,“ napsal Váchal v roce 1951.

Nespecifikoval, ke které z těchto skupin řadil sám sebe.

Už jen zběžný pohled na jeho život a tvorbu nám však dovolí zařadit jej do skupiny „hledatelů“.

Svým životem a dílem nehledal primárně magii.

V jeho případě bylo magií samo životní a tvůrčí hledání.

(zdroj: tisková zpráva  Marie Rakušanové)

 

Na výstavě jsou překresleny Váchalovy magické obrazce a schémata z těchto knih:

Josef Váchal, H. P. Blavatská, Základové indické mystiky + BhagavadGita, (1903–1920), kresebné a písmenné zásahy do tištěných knih, svázaných v jednom svazku, US PNP; Josef Váchal, Černý poznámkový sešit, 1910–1914, fond Josef Váchal, rukopisy vlastní, LA PNP.

 

Jednotlivé sekce výstavy se nazývají

Horoskop,

(Anti)hmota,

Plnost,

Pracovna,

Čáry,

Znak (Trojúhelník, čtverec, kruh a kříž),

Čísla,

Písmo,

Natura,

Aura,

Demonomania.

 

Autorka výstavy: Marie Rakušanová

Kurátorka výstavy za Památník národního písemnictví: Bronislava Rokytová

 

Grafické řešení: Luboš Drtina

Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Překlad: Vladimíra Šefranka

Redakce textů: Marta Nožková

Koordinace: Dana Haltufová

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Kresebné interpretace Váchalových magických poznámek: Nikola Brabcová, Karin Šrubařová, Matyáš Chochola, Vladimír Vondruška

Pořadatelé: Památník národního písemnictví, Paseka

Partneři výstavy: Skupina ČEZ, Canon, NetAdmin

 

110 00  Praha 1

Staroměstské nám. 605/13

Máme otevřeno: úterý – neděle  10.00–20.00 hodin

Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti) / 30,– Kč (senioři)

www.ghmp.cz

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková