David Böhm & Jiří Franta: Předmět našich hovorů aneb jak vypadá různorodost

11.10.2020 14:24

 

Nemocnice Motol - Praha

1. 10. 2020

 

  

Nezisková nevládní organizace Čtyři dny, již od roku 1996 pořádá každoročně mezinárodní festival současného umění, označený oním známým znakem 4 (+4) dny v pohybu. Není to samozřejmě jejich jediná aktivita, protože se podílí i na řadě dalších kulturních projektů. A nutno dodat, že podle neblahého latinského rčení, že "musae silent inter arma" (múzy mlčí mezi zbraněmi), už skoro začíná platit, že i "musae silent inter virus" (múzy mlčí mezi viry). Což ale neplatí pro Čtyři dny. Jednak se hlavní akce pořádají venku a jednak na to jdou chytře. Takže i jubilejní 25. ročník 4 (+4) dny v pohybu tvořený producentkami Denisou Václavovou a Markétou Černou, produkční Nikolou Böhmovou a dramaturgem Pavlem Štorkem, běží.

Capacitas statua policlinica

či

Sochařské projekty pro veřejný prostor FN Motol

 

Dokladem aktivit a spojení zájmu i sil Čtyř dnů s Fakultní nemocnicí Motol byla vernisáž výstavy dne 1. 10. 2020 v 11.00 hodin, byť v nutných rozestupech a s rouškami. Místo konání a místo instalace díla - Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, Praha 5, před budovou ředitelství naproti vstupu do metra) - nemá sice původně nic společného se současnou pandemií, výběr místa a spolupráce začala před Covidem, ale dnes dostává, díky významné roli Motolské nemocnice v boji s následky zrádných virů, zcela nový akcent. Proto jsme také rádi zahájení navštívili a o akci i díle informujeme i návštěvníky našeho webu.  

 

                                                                                                                                                                                 

David Böhm & Jiří Franta:  Předmět našich hovorů

 

Je proto na místě dát slovo organizátorům. Z jejich kurátorské zprávy citujeme:

"Sochařská instalace umělecké dvojice David Böhm a Jiří Franta, zasazená do veřejného prostoru motolské nemocnice, tematizuje formy komunikace a možnosti vzájemného porozumění i blízkosti. Autorům se zdařilo převést kresbu, jež je jejich stěžejním vyjadřovacím médiem, do prostorového objektu, jenž zobrazuje různorodost našeho vyjadřování i chápání. Dva obličeje, které můžeme vidět pouze tehdy, když se okolo objektu pohybujeme, spolu promlouvají v nepatrném bodě a téměř nezřetelném protnutí. Stejné je to v dialogu s druhým člověkem: tok informací v našich hlavách nelze vyjádřit ani zachytit a může být vyřčeno pouze něco, jakýsi fragment našeho myšlení. Přesto se někdy setkáváme, rozumíme druhému - a o to větší a hlubší je ten malý prostor shody a propojení, který se nachází ve změti vyjadřování, poslouchání a pochopení. I přes neustálý monolog, jejž vede člověk sám se sebou, potřebujeme najít s vnějším světem průsečík shody. Fyzické i mentální přemístění nám vždy poskytne jiný pohled, nakonec tedy vlastně vždy záleží na tom, odkud se díváme."

Autoři David Böhm a Jiří Franta...

Oba autoři spolupracují na různých projektech už od roku 2006. Asi nejvíc na nás zapůsobilo naše náhodné setkání s jejich výstavou za našeho krátkého pobytu v Bratislavě, kdy jsme mimo jiné kulturní stánky navštívili i bratislavskou Kunsthalle a tam jejich společnou výstavu objevili.

Zejména jeden z objektů máme dosud v paměti.  David Böhm a Jiří Franta pořádají performance, točí videa, budují prostorové instalace, zasahují do veřejného prostoru, vytvářejí nástěnné malby a jsou také autory knižních a časopiseckých ilustrací. Výstupy jejich činnosti mohou klidně připomínat jakýsi kresebný deník, graffiti, karikatury, komiks, konceptuální umění, grotesku, sportovní výkony, umění spolupráce, fyzikální experimenty, improvizovanou choreografii či divadelní představení. Důležité jsou pro ně procesuálnost, časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání médií, experimentování, dodržování a překračování pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věčná nedokončenost. A jak to charakterizují sami, tak "netvoří kresby, ale kreslí...".

 

 

Hodnocení: 69 %

Text: Richard Koníček

Foto: ing. Olga Koníčková

 

www.fnmotol.cz   

www.ctyridny.cz

 

Více:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/david-bohm-jiri-franta%3a-%21-aneb-pdroc-jsou-oba-schopni-%c2%b4vejit%c2%b4-se-na-spolecnou-a4%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/neha-tenderness-aneb-kdo-nam-rano-ponozky-nasadi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/shaped-canvas-aneb-dobrodruzstvi-nepravidelneho-formatu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/david-bohm-a-jiri-franta-nikto-sa-nebude-smiat-aneb-kdyz-orlum-urazime-kridla/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akce-reakce-aneb-co-ocekavame-od-navstevnika-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cerna-skrinka-black-box%c2%b4-aneb-bose-nohy-v-cerne-skrince%e2%80%a6/