David BÖHM a Jiří FRANTA: Nikto sa nebude smiať! aneb když orlům urazíme křídla

20.08.2018 10:24

Kunsthalle LAB - Bratislava

5. 7. - 2. 9. 2018

 

 

 

Není nutné trávit letní dovolenou v Africe. V současných tropech to vskutku není vůbec nutné. A tak jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz rozhodli trávit tropický týden v hlavním městě Slovenské republiky, v Bratislavě.  A že ten týden byl tropický, je bez debat. Místní teploty dosahovaly až 35 stupňů Celsia. A galerie? Samozřejmě byly.  Je jich v Bratislavě hodně. Nás podle časopisu Flash Art již v Praze zaujala výstava Nikto sa nebude smiať!, která je dílem Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří hledají nové kontexty a významové přesahy klasického média kresby, zkoumají jeho fyzické limity a  širší vztah mezi obrazem a textovou strukturou.

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz nejvíce zaujala instalace Bez názvu z roku 2018.

 

S blížícím se stoletým výročím vzniku samostatného Československa se dvojice autorů ve svých aktuálních pracích zabývá závažnější problematikou státnosti, moci a vlády, myšlenkami národní identity a národní kultury. Prostřednictvím jejich typicky hravého a lehkovážného ironického přístupu k danému tématu podrobují tyto zaprášené, zastaralé koncepce a rovněž tak jejich obvyklou symboliku důkladné zatěžkávací zkoušce.

 

 

„Inak to nie je ani v prípade ich aktuálnej výstavy v bratislavskej Kunsthalle LAB,

ktorá predstavuje tematizovaný prierez spoločnou tvorbou za posledné roky.

 

Zahŕňa jednak doposiaľ nevystavené práce, ako aj realizácie staršieho datovania, avšak zasadené do nového kontextu.

Prostredníctvom posilnených vzťahov a väzieb medzi jednotlivými dielami sa výstava

Nikto sa nebude smiať!

pokúša o väčšiu koncepčnú zovretosť,

v porovnání s tým ako to býva pre spomínanú,

mierne nedisciplinovanú dvojicu umelcov, typické.

Z rozsiahlejších cyklov sa tu objavujú len jednotlivé diela,

a z viac ako dekády spolupráce oboch autorov sa tak vynárajú dominantné

a

pre ňu príznačné rysy:

interaktivita, nekončiaci priateľský dialóg,

ktorého výraznou a neoddeliteľnou súčasťou je tiež hra,

takmer automaticky generujúca humor a vtip

– fenomény tiahnuce sa ako červená niť celým týmto plodným a šantivým obdobím….

 

Humor a vtip sa môžu dotýkať i vážnych tém,

 vyjadrovať emócie, ktoré primárne nesúvisia len s radosťou.

Je otázkou,

či v tej či onej podobe nie sú vlastne

nutnou súčasťou každého dobrého umeleckého diela.

 

Zvlášť jeho komplikovanejšie, jemnejšie a viacúrovňové podoby,

ktoré pracujú aj s istou znepokojujúcou či zádumčivou rovinou,

sa na výstave dajú rozpoznať hneď v niekoľkých umeleckých realizáciách.

Baletky s kuklami na hlavách alebo hudobná partitúra vytvorená strelnou zbraňou

to všetko je prvoplánovo humorné len do chvíle,

kým to v myšlienkach postavíme do súvislostí s dianím vo svete okolo nás.

Osamelo stojace cedule trochu melancholicky označujú miesta,

kde sa nedá vidieť nič zaujímavé.

Kameň s vyrytým odkazom, vhodený priamo do hrtanu večnosti, kdesi uprostred ničoho,

na samom konci sveta...

alebo napríklad zjavne

zmrzačený orol,

symbolizujúci tuposť a aroganciu štátnej moci i všetky jej „ušľachtilé“ ideály,

ktoré sú často v priamej kontradikcii s bezprostrednou realitou.

Je to smiešne i trochu mrazivé.

Ľudia sú jednoducho zložitejší ako opice.

Našťastie sú tu Franta s Böhmom, ktorí nám ukazujú, že všetko dobré a vitálne,

čo máme so svojimi primitívnymi súpútnikmi spoločné,

nie je ešte zďaleka stratené,

a že fenomén hry a interakcie je na poli výtvarného umenia stále nenahraditeľnou a dôležitou veličinou.“

(vybráno z textu Pavla Švece)

 

 

Kurátor: Pavel Švec

Bratislava

nám. SNP 12

po: 12.00 – 19.00 hodin

út: zavřeno

st: 13.00 – 20.00 hodin

čt - ne: 12.00 – 19.00 hodin

vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - https://www.kunsthallebratislava.sk/)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kunsthallebratislava.sk/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/david-bohm-jiri-franta%3a-%21-aneb-pdroc-jsou-oba-schopni-%c2%b4vejit%c2%b4-se-na-spolecnou-a4%21/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/neha-tenderness-aneb-kdo-nam-rano-ponozky-nasadi/