Dagmar Šubrtová: Rekultivace 2019 aneb žalující k nebi stromy či nechme přírodu žít po svém…

29.12.2019 10:29

Galerie ProLuka - Praha

20. 12. 2019 - 2020

 

 

 

Na stříbrnou sobotu jsme se na www.www-kulturaok-eu.cz vydali za nákupem štědrovečerních kaprů. A protože sluníčko svítilo, vzali jsme to přes mnohokrát rekultivovaný park bří Čapků, i když bohužel o původní přírodě nic nevíme, jen že se tam pěstovala vinná réva. Fotoaparát o té kráse cvakal o stošest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolem Husova sboru jsme došli do Bezručových sadů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod širým blankytně modrým vršovickým nebem

jsme zhlédli smutných šest - osm (?) rezavých stromů .

 

Jak se tam dostaly?!

 

Jedná se totiž o galerii ProLuku, která v parku v ulici Slovenská  23 přináší současné umění do veřejného prostoru města Prahy. A tak i renomovaná sochařka a umělkyně Dagmar Šubrtová, kterou již dlouhodobě sledujeme v jejím uměleckém vývoji, přispěla svým dílem, abychom se zamysleli a představila své plastiky -  Rekultivace 2019. (Dagmar Šubrtová používá materiál především z odpadu, z likvidace objektů atp.) 

 

„Její dočasná instalace seskupení rezavých siluet suchých stromů

je výmluvným symbolem problematiky

narůstající civilizační devastace krajiny

s potřebou poukázat

na aktuální kritiku dlouhodobého zacházení

s rozsáhlými plochami naší krajiny.

Téma rekultivace je umělá přeměna místa,

jež může být mnohdy ukázkou

neodborného nebo finančně zneužitého

korporátního počínání.

 

Nejlevnější a asi jediná možná bude přirozená obnova lesů,

jejich proměna na vzrostlé různověké nemonokulturní porosty

a

dále na výběrný a podrostní způsob hospodaření.

Současně je důležitá změna myšlení ve společnosti,

je potřeba našim životům znovu propůjčit hlubší význam a smysl,

s jehož pomocí bychom mohli efektivně přistoupit

k řešení současných nejednoduchých situací

a

zkonkretizovat náš osobní vztah ke krajině a půdě.“

(zdroj: tisková zpráva)

 

Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová (* 1973 Duchcov)

 • absolventka ateliéru sochařství VŠUP Praha (prof. Kurt Gebauer)
 • 2003 - 2013: asistentka ateliéru sochařství VŠUP Praha
 • věnuje se i tematickým kurátorským projektům (Makráč)
 • působila jako kurátorka galerie Mayrau v hornickém skanzenu bývalého dolu ve Vinařicích u Kladna
 • inspiruje se industriální krajinou kladenských dolů, změnami reliéfu krajiny v důsledku dobývání uhlí a aktuálními otázkami proměn krajiny a problematice provázanosti postindustriální společnosti a přírody
 • zúčastnila se bezpočtu samostatných i kolektivních výstav
 • realizace:
 • 2018: památník českým obětem bezpráví a násilí, Spassk, Kazachstán
 • 2015: Památník židovským občanům města Proseč, Proseč u Skutče
 • 2010: Kouzelný kopec, Istanbul, Turecko, projekt Evropské město kultury 2010
 • 2007: Hory, socha pro Kreisjugendring, Passau, Německo
 • 2003: projekt pro zahradu, Domov důchodců Onšov
 • 2002: Kamenné obrazy, Mayrau
 • 2001: dveře pro hrobku rodiny Riedlů v Desné v Jizerských horách
 •         - fontána pro Dům kněžny Emmy v Neratovicích
 • 2000: sochařská úprava městského parku v Neratovicích
 • 1998: nová rajská zahrada pro klášter Maria Hilf v Passau (Německo)
 • 1994: projekt pro psychiatrickou léčebnu v Ústí nad Labem
 • žije a pracuje v Kladně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor:  Čtyři dny, z. s.

 

101 00 Praha 10 - Vršovice

Bezručovy sady

Otevřeno: non-stop

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 1. 6. 2014/Lanscape Nákl nádr. Žižkov - kolektivně

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/landscape-festival-praha-2014-nnz-aneb-kdyz-stare-nadrazi-zizkov-ted-nejen-zeleni-zaplnime/

 

2. 10. 2014/ Prokopka - samostatně

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/dagmar-subrtova-pohled-do-jeskyne-aneb-jsme-li-fascinovani-tmavomodrou/

 

18. 6. 2015/Kvalitář - kolektivně

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4-vystava%2c-kde-hanba-nebyt-a-chyba-vystavovat%c2%b4-aneb-stala-touha-umelcu-vystavovat-a-byt-viden-%21/

 

8. 10. 2015/NTK-  kolektivně:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/misto-umeni-aneb-nezestarle-stromy-ci-ma-socha-nejakou-dobu-pretrvat-nebo-naveky-pretrvat-galerie-makrac-praha/

 

 1. 6. 2018/Makráč  - kolektivně

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/misto-umeni-aneb-nezestarle-stromy-ci-ma-socha-nejakou-dobu-pretrvat-nebo-naveky-pretrvat-galerie-makrac-praha/

 

E-mail: fourdays@theatre.cz

 

https://ctyridny.cz/projects/galerie-proluka/

https://dagmarsubrtova.cz/