Landscape Festival Praha 2014/NNŽ aneb proč žižkovské nádražní stařence zeleň moc sluší?!

20.06.2014 11:18

Nákladové nádraží  Žižkov – Praha  3

18. 6.  – 9. 9. 2014

 

Zjistili jsme, že snahou pořadatelů je v době léta 2014 oživit lokalitu kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, místa, na které jsme, i když se zdá,  přesto nezapomenuli  a  které má obrovský potenciál pro budoucnost. Do 9. 9. 2014 zde tak máme Landscape Festival (krajina –město – veřejný prostor), kde mimo jiné, že si můžeme v případě slunečného počasí usednout a odpočinout na lehátkách,  který   připravili  desítky organizací  (např. Rakouské kulturní fórum) i stovky dalších nadšených lidí.     

Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, j

aký by si zasloužila.

Tento projekt by měl být určitou osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých,

ale také mezinárodních odborníků.

Festival prezentuje vzorové příklady především evropské krajinářské architektury,

které by v budoucnosti mohly být realizovány také v ČR / Eunic Landscape Architecture, Landscape Architects NOW!.

 

 

V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která mají velký potenciál,

a v rámci tohoto festivalu by na ně organizátoři rádi upozornili a iniciovali jejich transformaci.

Organizátoři z tohoto důvodu zahrnuli do projektu i sekci revitalizace industriálních areálů v Německu /Krajiny z druhé ruky/,

jež jsou příkladem dialogu současné architektury s historickým dědictvím,

a především kreativity pro budoucí využití tak rozsáhlých městských veřejných celků.

Další důležitou rovinou je prezentace činnosti významných českých neziskových organizací,

které mají velký podíl na osvětě v rámci využití veřejného prostoru či krajiny.

Kurátoři vyzvali přední české landartisty a krajinářské architekty,

aby připravili site specific instalace reagující na výjimečný industriální prostor žižkovského nádraží.

Návštěvníci festivalu budou mít také

možnost se seznámit se studentskými projekty tří předních českých vysokoškolských institucí,

které formují budoucí české krajinářské architekty.

(Dan Merta, GJF)

 

 • Eunic Landscape Architecture/NNŽ

V rámci 2. ročníku multižánrového příhraničního festivalu LFP se věnujeme tématu krajinné architektury: navrhování veřejného prostoru, vytváření struktur, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, estetiku a sociální chování lidí.

Výstava představuje 36 realizovaných projektů z 18 evropských zemí, z různých členských zemí EUNIC,  příklady nových přístupů k řešení, vnímání a užívání člověkem transformovaného prostředí: rekultivace, rehabilitace opuštěných částí krajiny nebo průmyslových území, urbanizace zanedbaných městských veřejných prostor  - vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní vyžití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání.

 • Krajiny z druhé ruky

Výstava a katalog představující inspirační příklady z Německa řeší možnosti implementace tamějších odzkoušených a funkčních přístupů do českého prostředí. Výstava je koncipována tak, aby příklady v ní uvedené byly inspirativní a použitelné pro region České republiky. Vystavované projekty mají sloužit jako předobraz k současným možnostem revitalizace areálů s bývalým průmyslovým využitím.

 

Landscape architects NOW!

Výstava Landscape architects NOW! představuje projekty domácích i zahraničních krajinných architektů pocházejících ze Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. Autoři výstavy chtějí prostřednictvím výstavy především upozornit na téma krajinné architektury a její tvůrce.

 • Czechscape  - Galerie Jaroslava Fragnera – Praha

V GJF  na výstavě CZECHSCAPE  představujeme výběr 70 projektů krajinářské architektury a realizací v oblasti veřejného prostoru pouze v České republice. V současné  době  se v České republice krajinářské  architektuře věnujeme stále více,  a tak v rámci její   expozice  můžeme srovnávat její výsledky s oborově nejvyspělejšími zeměmi Evropy.

 •  
 •  
 • Městská část Praha 3 prezentuje projekty, které se týkají  úprav veřejného prostoru v Praze 3

 

Nás zaujaly texty týkající se prvků krajiny ve městě

Náměstí  je místem identifikace a permanentního potvrzování společenství,

místem reprezentace národa, města, lokality, komunity, místem setkávání a  městským salonem. 

Náměstí vyjadřuje přívětivost lokality.

Mělo by umožňovat svobodnou volbu činností a pohybu v celé ploše náměstí,

nabídnout posezení, stín nebo umělecké dílo k obohacení okamžiku.

Ulice je lineárním prvkem základní osnovy veřejných prostranství.

Pro její společenskou funkci je zásadní napojení přilehlých domů,

míra obytnosti a přiměřená intenzita provozu.

Kvalitu uličních prostranství významně ovlivňuje detail parteru a pojetí a zpracování povrchu.

 

 

Nábřeží je celoměstsky významným veřejným prostranstvím.

Řeka je páteří města, klínem kulturní krajiny pronikajícím do města.

Fyzický kontakt s vodní hladnou a panoramatické výhledy jsou to nejlákavější pobytovou kvalitou.

Není nutné nábřeží a náplavky zaplňovat lacinými atrakcemi.

Je  třeba usilovat o dobrou prostupnost a přístupnost nábřeží.

 •  

Park je základním prvkem krajin ve městě.

Kromě očividných funkcí odpočinku a volného pohybu také jako součást ekosystému města

zvyšuje rozmanitost rostlin a živočichů,

vsakuje dešťovou vodu apod.

Podoba parku by měla reflektovat místní a krajinné souvislosti.

 

 •  Nadace proměny:  Proměny ostrova Santos

Nadace Proměny a sochař Václav Fiala nás ve své instalaci seznámili  s projektem, který obnovil   lesopark na říčním ostrově v Sušici, a který jsme realizovali v roce 2013 podle návrhu atelieru Florart.  Václav  Fiala realizoval řadu prací od pomníků a náhrobků přes fontány a parkové úpravy, až po volná sochařská díla vytvořená ze dřeva, železa či kamene.. Fiala disponuje velkým citem pro začlenění sochy do prostoru. Pracuje s čistě geometrickými tvary a jeho práce je často inspirovaná architekturou.

 

 

Motto projektu: „

Přebrodit řeku. Poslouchat ticho. Sledovat oblohu. Sednout si do trávy. Přivítat vodáky.“

 

www.vaclav-fiala.cz

 

 

 •  Auto*Mat - Vize Praha 2025

Z iniciativy Auto*Mat vznikl nový dokument, kde si představujeme  Prahu v roce 2025 jako fungující město, ve kterém sladíme  požadavky na udržitelnou dopravu, ekonomický rozvoj, kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí.

 • Prezentace studentských projektů

Připravili: Ústav zahradní a krajinné architektury, Fakulta architektura, České vysoké učení technické v Praze; Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze; Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 •  EnviroCity

EnviroCity ve spolupráci s Landscape Festivalem Praha oživuje industriální prostory Nákladového nádraží Žižkov sérií debat, prezentací a uměleckých performancí. Festival připravilo občanské sdružení Collaborative Collective a jeho centrem se stane environmentální pavilon Loop.

 •  Sekyra Group  -představuje developerský projekt na lokalitu Nákladového nádraží Žižkov a Rohanský ostrov

 

 • Krajinné a umělecké instalace / land art site specific v lokalitě NNZ/

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz (chodili jsme do závodní jídelny NNŽ na nic-moc obědy před 40 lety) nejvíce zaujaly speciální instalace, které na vyzvání připravili umělci a krajinní architekti pro lokalitu NNŽ

Archwerk

Václav Fiala

Kurt Gebauer

Martina Forejtová+Jana Pyšková

Lenka Klodová

Kokoza

Na hranici- Grenznah

Partero

Prazelenina

Vladimír Sitta

Dagmar Šubrtová

Eva Wagnerová

Ateliér 4 dim

 

www.landscape-festival.cz

www.gjf.cz

www.nakladovenadrazizkov.cz

"Příroda je lékárna boží"

(František Ferda)

 

Nákladové nádraží Žižkov

Praha 3

Jan Želivského

Máme otevřeno: denně od 13.00 – 21.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka