Akta Erotika, 4. ročník přehlídky aneb jediný způsob jak dosáhnout vrcholného potěšení z pobytu v protiatomovém krytu

21.08.2022 18:29

 

 

 

4. ročník přehlídky Akta Erotika 

15. 8. – 16. 9. 2022

Galerie Art Mozaika

 

 

Společnost ART Mozaika je známa svou pozorností věnovanou fotografickému umění. Od šlechetné podpory dosud nezavedených, leč nadějných autorů, až po prezentaci zkušených mistrů, věnujících se fotografii už nějaký čas. Vrcholnou přehlídkou - a pravidelnou akcí společnosti Art Mozaika - je každoroční, letos již čtvrtý, ročník fotografické přehlídky, nazvané jednoznačně - Akta Erotika. Letos tedy s doplňkem IV.

 

 

Na pozvání duše celé této stále prestižnější akce, jíž je PaedDr. Jiří Jaskmanický, zakladatel Českého centra fotografie a galerista, jsme se zahájení dalšího ročníku výstavy se zájmem zúčastnili. Výstava se konala - stejně jako loni - v prostorách, kde sídlí i společnost Art Mozaika, tedy na třídě Politických vězňů 8.

Pro stále větší zájem zúčastněných fotografů, je každoročně skoro problém, kde takové množství prací vystavit. Již loni se osvědčil zcela netradiční prostor, nacházející se pod budovou, a to tamní protiatomový kryt. Avšak ani tento svébytný výstavní areál by množství snímků nestačil a tak expozice obsadila už i běžné prostory galerie Art Mozaika, chodby a vůbec všechna místa kde se dá. Osobitá atmosféra krytu umocňuje celkový dojem z – pro někoho možná ožehavého tématu výstavy – jímž je erotická fotografie.

 

 

Technická hodnota a umělecký dojem

 

Tak nějak se bodují volné jízdy v krasobruslení. A tak nějak by se dala hodnotit i tato výstava. Technická hodnota vystavených prací je totiž opravdu špičková. Svědčí to jednak o pečlivém výběru nabídnutých prací a jednak o zájmu předních osobností věnujících se fotografii, zejména fotografii erotické.

S tím úzce souvisí i celkově skvělý umělecký dojem vystavených prací.

Pestrost témat a pojetí je jen a jen ku prospěchu přehlídky. Vystavená díla odrážejí četnost oborů a žánrů fotografie, ve škále od čistého erotického umění a po explicitnější erotiku působící v reklamě. 

 

 

Fakt, že organizátoři přehlídky neškatulkují a neeliminují vystavená díla podle nějakých výběrových klíčů, otevírá dveře všem stylům a pojetím. I tématům. Nechybí proto ani LGBT tématika. A to je dobře.

Jediné kritérium výstavy je - a vždy byla – kvalita prací a vyvarování se překročení hranice do oblasti, kterou už lze považovat na pornografii.

Žánrový a tematický rozptyl klade samozřejmě větší nároky na instalaci, na uspořádání snímků. Tomu vyhovuje právě ten členitý půdorys a netradiční prostorové dispozice místa konání, technicistního krytu, umožňující dát akcent na žánrovou příbuznost vystavených prací. Nevzniká tak nepřehledný obrazový chaos, ale možnost srovnání přístupů jednotlivých autorů k jednotlivých tématům.   

 

 

Přehlídka se vyvíjí a zraje

 

Vzpomínáme ještě na první ročník výstavy, jenž byl zaměřen výhradně na fotografii. Druhý ročník pro změnu preferoval malbu, kresbu a grafiku. Třetí ročník byl ještě žánrově otevřenější a nabídl prostor dokonce i pro keramiku a sochy. A je to tak dobře. Výstava pokaždé zahrne několik set exponátů reflektujících krásu lidského těla. A také vícegenerační autorskou skladbu. Tedy přináší různé pohledy, styly a pojetí zvoleného tématu. Představuje tak nenásilný a velice zajímavý průřez vývoje moderního erotického umění. 

Projekt je opravdu velmi reprezentativním výběrem českého a slovenského erotického umění. Od softového, spíše symbolistního, až po práce, které jsou na hranici tohoto žánru, ale nesklouzávají přes ni.

Výstava proto nabízí více úhlů pohledu a dokumentuje i proměny, jež se udály i nadále dějí  ve vnímání erotiky a sexuality v toku času.

 

 

Nejen statické prohlídky

 

Zájmem organizátorů je, aby výstava byla živoucí. Tedy nejen sice přínosnou přehlídkou, ale v pasivním podáním, ale usiluje, aby se divák dočkal i určité nadstavby, dalších bonusů. Proto je připravena i celá řada doprovodných programů, workshopů, přednášek, setkání s umělci a dokonce i akce s mírně erotickým obsahem…

 

 

Co nám prozradil kurátor výstavy Dr. Jiří Jaskmanický

 

Po prohlídce jednotlivých vystavených prací, jsme si uvědomili, že postrádáme popisky, takže nám není zřejmé, kdo je autorem toho kterého díla. U takto masivní kolektivní přehlídky autorů a jejich často vícero prací (250 děl od téměř 100 umělců z tuzemska i zahraničí) to samozřejmě znemožňuje orientaci diváka, jenž nepřichází na výstavu jen jako na projekci prací a ztvárněných nápadů.

Zajímali jsme se, proč to tak je a dozvěděli jsme se, že organizátoři mají zájem zjistit – anketním způsobem – žebříček divácké oblíbenosti vystavených prací.

Prvních čtrnáct dnů proto budou vystavená díla bez popisků. Budou anonymní, aby neovlivňovala svodný výběr oblíbenosti sdělením, kdo je autorem.

Posudek diváků a jejich výběr tak bude zcela svobodný a upřímný. Po těchto „soutěžních“ čtrnácti dnech, se už ale popisky u exponátů objeví, protože divácká soutěž bude uzavřena. Závěrečná fáze výstavy pak přinese aukci všech vystavených prací. A zájemci tak budou moci rozhodovat jednak podle vlastní úvahy a vkusu, ale také budou mít k dispozici výsledky počátečního anonymního hodnocení, takže budou vědět, který exponát byl divácky nejúspěšnější, a naopak, které snímky se nedočkaly takového ohlasu. Což může, ale také vůbec nemusí, ovlivnit zájem potenciálních kupců při aukci. 

 

 

Pár slov o Českém centru fotografie

 

·         Vznik 1995 - jako 1. soukromá instituce v České republice prezentující českou uměleckou fotografii.

·         Vedle výstavní činnosti, ČCF realizuje i prodej uměleckých fotografií, vydává knižní monografie, katalogy a autorská portfolia, pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních fotografických veletrhů.

·         Exkluzivně reprezentuje několik českých autorů (František Dostál, Petr Helbich…)

·         Objevuje pro veřejnost jména zapomenutých autorů,

·         Dává prostor začínajícím fotografům

·         Pečuje o záchranu fotografií a negativů.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

4. ročník přehlídky Akta Erotika 

15. 8. – 16. 9. 2022

Galerie Art Mozaika

Kryt ve 2. podzemním patře

Organizátor výstavy: Art Mozaika

Kurátor výstavy: Dr. Jiří Jaskmanický, tel. 734 853 410

KDE: Politických vězňů 8, Praha 1

Út – Pá: 11.00 – 18.00

Více informací: www.artmozaika.eu a www.facebook.com/artmozaika.eu

 

 

Více k tématu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akt-a-erotika-2017-hynek-cermak-fotografie-akty-aneb-kdyz-cesta-k-aktu-je-dlouha-nesmime-poskodit-duveru-s-modelkou/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akta-erotika-nudes-and-erotics-aneb-i-kdyz-jsme-fotografove-aktu-mnohdy-trnem-v-oku-nedali-jsme-se/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akta-erotika-2017-aneb-jak-jsem-potkal-evy-fr-dostal/

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kdy-umelecke-fotky-ozivaji-aneb-byli-jsme-pri-tom-a-byli-jsme-tam-radi/