Yuliya Bokhan & Luboš Plný aneb i když stojí tvorbou stranou proudu, neměli by stát stranou pozornosti

27.11.2023 18:23

 

 

Yuliya Bokhan & Luboš Plný

18. 11. 2023 – 14. 1. 2024

Galerie NTK

 

 

Yuliye Bokhan a Luboš Plný na jedné společné výstavě přestavují

netradiční spojení dvou značně svébytných tvůrců.

Oba stojí (z vlastní vůle) stranou hlavního proudu výtvarného umění.

A jak uvádí kurátor této nečekané výstavy,

Milan Mikuláštík,

oba jsou - v jistém slova smyslu (leč každý svým způsobem) –

outsidery.

 

 

Luboš Plný (nar. 1961)

patří mezi nejvýznamnější evropské představitele Art Brut.

Jeho práce jsou zastoupeny v tak prestižních institucích, jako je například

sbírka pařížského Centre Pompidou

a zúčastnil se mnoha významných výstav

včetně Benátského Bienále.

Yuliya Bokhan (nar. 1998)

je solitérním a značně vyhraněným uměleckým zjevem brněnské výtvarné scény.

Její monumentální objekty - doslova - zhmotňují

pocity tísně a ohrožení a kriticky se vyslovují i k politické situaci.

Ale i přesto, fungují také na čistě existenciální rovině.

 

 

Zajímavá dramaturgie kurátora Galerie NTK

 

Milan Mikuláštík vede Galerii NTK už drahně let. Je strůjcem její vyhraněné dramaturgie. Nesporně vychází z faktu, že divácký základ tvoří studentky a studenti z okolního kampusu. Tedy mladí lidé, nepodléhající povětšině vlivu mainstreamu, s kritickým pohledem na okolní svět a revoltující povahou odpovídající jejich věku. A tomu je přizpůsobena i celá dramaturgie „Mikuláštíkovi“ galerie. Jinými slovy, chceme-li vidět něco mimo proud, co ale obsahově a významově přesahuje značně tuto výtvarnou Off-scénu, musíme zavítat na výstavy do Galerie NTK, čili, takříkajíc, jít k Mikuláštíkovi. A – jak můžeme potvrdit i za www.www-kulturaok-eu.cz  – nikdy neodejdeme zklamaní. Vždy vstoupíme do vedlešího ramene řeky výtvarna, které ale nikdy není ramenem slepým. Vždy vede a navádí i tápající ostatní.

 

           

Zajímavý projekt kurátora Galerie NTK

 

Jak už řečeno, nejnověji uvádí Galerie NTK společnou výstavu Yuliye Bokhan & Luboše Plného.

Kdo je alespoň rámcově obeznámen, a komu jsou obě jména z řady výstav poněkud povědomá, možná se na první dobrou, poněkud zarazí. Ano, oba vystavující protagonisté jsou – řekněme – jiní než se nosí, ale jsou přece nějak nesourodí. Nebo ne?

Ale ano, jsou, ale kurátor výstavy, oba autory dobře zná. Yuliy Bokhan již uspořádal – přesto že je ještě oficiálně „pouze“ studentkou – jednu výstavu v Náchodě a u Luboše Plného není co řešit. Je to legenda.

Jak tyhle dva spojit, aby výstavní projekt nevyzněl v neústrojný slepenec?

Milan Mikuláštík je znalý a zkušený kurátor. Pro společnou výstavu spojující na jedné straně pořád ještě přece jenom začínající leč mimořádně výraznou a hodně netradiční studentku s legendou otlučenou nekompromisním tvůrčím působením a ověnčenou četnými oceněními, vyrukoval s výborným nápadem. Zatímco Yulia představuje svou aktuální tvorbu, expozice tvorby Luboše se vrací do přelomu let osmdesátých a devadesátých. A najednou tu jsou vystavena díla dvou tvůrců ve zhruba stejném rozletu i věku. Díla Luboše Plného jsou vhledem do jeho počátků. Tematizují autorovu pracovní zkušenost na železnici i jeho zdravotní problémy, kterými v té době procházel.

Jak uvádí sám Milan Mikuláštík, tak Plného vystavené efemérní práce odkrývají kořeny jeho tvorby. Bonusem navíc, i pro znalce Plného tvorby, je, že vystavené práce dosud nebyly nikdy nikde veřejně prezentovány.

Takže, díky skvělému kurátorskému nápadu Milana Mikuláštíka, jsou na výstavě konfrontovány juvenilie Luboše Plného s aktuální tvorbou Yuliye Bokhan, mladé, původem běloruské umělkyně (momentálně však moravské studentky, Fakulty výtvarných umění brněnského Vysokého učení technického, ateliér malby, pod vedením Vasila Artamonova).

 

 

Yuliya Bokhan & Luboš Plný, výtah z kurátorské zprávy

 

V Praze žijící a tvořící Luboš Plný, jeden z nejvýznamnějších a nejuznávanějších evropských představitelů ART BRUT se v NTK představuje kolážemi a grafickými pracemi. Tato efemérní díla odkrývají kořeny autorovy tvorby. Představuje zde čtyři série z let 1986 – 1990. Nejstarší jsou “Materiálové kresby“ (1986), „Koláže s nádražáckou tématikou“ (1987), „Kamuchláže“ (1988), „Koláže se zdravotní tématikou“ a vrcholem jsou fotografické zvětšeniny Deníků (1999), pokrývající období od narození do současna. 

 

Yuliya Bokhan (*1998)

·         Běloruská umělkyně narozená v Minsku.

·         Během studií se věnovala monumentální malbě, kolážím a chrámovým mozaikám.

·         V současnosti pokračuje v ateliéru malby Vasila Artamonova na FaVU v Brně.

·         Má za sebou několik úspěšných výstav: MCaNNV v prostoru SEFT (jaro 2022) a Shift (jaro 2023).

·         Tvoří vrstvené velkoformátové obrazové stěny.

·         Instalace mají v návštěvnících vyvolávat pocit, že snad vstoupili do intimity něčího osobního prostoru, pokoje či cely všední trpkosti odloučení od domova.

·         Díla zachycují pocity odcizení, osamělosti, strachu ze smrti, samoty i hluboké bolesti v důsledku probíhající války.

·         Jsou nástrojem vyrovnávání se, přežívání, překonávání neporozumění lidského života vně sebe sama.

·         Bokhan pracuje multimediálně – s barvami, otisky, odpadovými materiály i výstřižky z popkultury.

·         Instalace jsou protkány komplementárními texty.

·         Vedle velkoformátových maleb jsou vystaveny i malé kresby, nabízející vhled a reflexi do existenciálních témat života a smrti, ráje a exilu, odcizení a neporozumění mezi lidmi, bolesti a vykoupení – a konečně naděje na smíření.

 

„Jsi jen pouhá nit pohledu,

která spojuje něco ve středu tebe

s celým prostorem kolem.

A přichází ticho.”

Yuliya Bokhan

 

Luboš Plný (* 1961)

 

·          Malíř a konceptuální umělec

·         řazený obvykle do art brut.

·         Zastoupen v řadě významných zahraničních i domácích sbírek.

·         Jako jediný český výtvarník byl roku 2017 vybrán do mezinárodní expozice Viva Arte Viva! na 57. bienále umění v Benátkách.

·         Žije a pracuje v Praze.

·         Od dětství se věnoval kresbě, zajímala ho ale také anatomie, kterou studoval na pitvách mrtvých živočichů.

·         Vyučil se elektrikářem na železničním učilišti v Nymburce.

·         Roku 1983 nastoupil základní vojenskou službu.

·         V důsledku prožívaného stresu však začal trpět depresemi, poruchami spánku a halucinacemi; opakovaně porušoval disciplínu.

·         Byl hospitalizován na psychiatrii, kde mu byla diagnostikována simplexní schizofrenie.

·         Šest let pracoval u Československých drah v severních Čechách a věnoval se silovému trojboji.

·         Ve 27 letech mu byl přiznán invalidní důchod.

·         Během pobytu v České Lípě učil výtvarnou výchovu na tamní LŠU a pohyboval se v okruhu místní neoficiální kultury.

·         Roku 1989 se přestěhoval do Prahy, kde v průběhu dalších let vystřídal řadu zaměstnání.

·         Maloval cínové vojáčky, byl uklízečem v Domě módy, prodavačem v antikvariátu, kustodem v galerii Nová síň.

·         V roce 2004 absolvoval hrobnický kurs.

·         Začal se hlouběji zajímat o příčiny svého onemocnění insomnií, studoval lékařskou literaturu a anatomické atlasy, účastnil se pitev.

·         Jeho kresby z této doby sloužily jako určitá forma autoterapie.

·         Koncem 80. let se dvakrát neúspěšně pokusil o přijetí na Akademii výtvarných umění v Praze.

·         Roku 1989 se na AVU nechal zaměstnat jako model v kursech figurálního kreslení s cílem získat do té doby neexistující titul „Akademický model“.

·         Roku 2000 mu jej slavnostně udělil rektor AVU doc. Jiří T. Kotalík.

 

„Uvědomil jsem si, že

než být průměrný umělec,

raději budu nejlepší model.“

Luboš Plný

 

·         Přesto se průběžně věnuje vlastní umělecké práci

·         2021 první cena v kategorii kresba, Bienále současné kresby ve Skopje

 

 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS. 

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

Yuliya Bokhan & Luboš Plný

Přízemí: Yuliya Bokhan

Patro: Luboš Plný

18. 11. 2023 – 14. 1. 2024

Kurátor: Milan Mikuláštík

Galerie NTK

Technická 6, Praha 6

https://www.techlib.cz/cs/2905-galerie 

Otevírací doba

út - ne 10.00 - 18.00

 

Více k Luboši Plnému:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/viva-lubos-plny-aneb-kam-v-soucasnosti-kraci-art-brut/