Vlasta Koubská: Karel Glogr aneb scénický a kostýmní výtvarník či klasik soudobé české scénografie

23.03.2019 21:38

Malý sál Institut umění - Divadelní ústav/ Praha

20. 3. 2019

 

 

 

 

Pozvánkou od Institutu umění - Divadelního ústavu jsme byli poctěni. Možností zúčastnit se křtu jubilejního 10. svazku edice Osobnosti české scénografie, věnované mimořádnému scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi, navíc mile potěšeni.

 

 

Muž, bez kterého by žádná z inscenací nebyla, jaká byla…

Osud scénografů - pro běžného návštěvníka divadla - je takový, že jeho podíl na inscenaci vnímá, leč o jeho existenci ví pramálo. Poučený divák, mezi něž se troufáme řadit, čte i jméno autora scény, uvědomí si, že pod představením, jež se mu onehdy líbilo, bylo toto jméno také, ale dál i on bere autora scény spíše jako součást tvůrčího týmu, a nikoli jako jednu z určujících osobností představení. Možná je to úděl scénografů, ale rozhodně to neplatí pro divadelní odborníky. Ti vnímají podíl scénografův coby jeden z pilířů úspěchu dané inscenace. A konkrétně pro Karla Glogra, jenž byl na námi navštíveném křtu osobně přítomen a trvale obležen přáteli a obdivovateli, rozhodně nikdy neplatilo, že by byl brán jen jako součást tvůrčího týmu. Potvrzovala to pak i slova přítomných osobností, kteří se křtu publikace Karlu Glogrovi věnované zúčastnili.

 

Malá rekapitulace velkého životaběhu

Karel Glogr (* 1958) v letech 1977 až 1984 studoval scénografii na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Absolvoval u profesorů Jana Duška a Alberta Pražáka. A alma mater, pražskou DAMU, vlastně neopustil. Od roku 1999 na ní působí jako pedagog. Řada absolventů, jeho žáků, z nichž mnozí byli na křtu přítomni, mu vděčí za úspěchy na své divadelní pouti.

 

Pro nás diváky je podstatnější, že Karel Glogr nejen že předává své schopnosti dalším generacím, ale jako špičkový scénograf sám nepřehlédnutelné inscenace tvoří. Po absolutoriu DAMU působil ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1985 - 1987), následovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni (1987 - 1989). Pražskou divadelní scénu začal dobývat v Divadle E. F. Buriana v Praze (1989 - 1990) a po té zářil v Divadle na Vinohradech (1991-2004). Jako host spolupracuje s mnoha divadly po celé ČR. A aby toho nebylo málo, tak i se zahraničními scénami (Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Německo, Estonsko).

 

Režisér a scénograf jsou ´spojené nádoby´.

A tak mezi režiséry, s nimiž spolutvořil nejvíc,

patří jména jako

Jan Burian,

Hana Burešová,

Ladislav Smoček,

Petr Kracik či Jiří Menzel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace vzniknout musela

 

 

 

 

 

 

Význam a rozsah díla Karla Glogra volaly po zařazení do panteonu nejvýraznější osobností naší scénografie. Na Karla Glogra vyšla jubilejní 10. publikace edice Osobností české scénografie, věnováné největším osobnostem oboru. Bohatě ilustrovaná publikace vychází také jako dárek k jeho 61. narozeninám. Zasloužil si ji a divadelní svět o to víc. Jak zní všeobecný konsenzus odborníků, spolupracovníků a kolegů Karla Glogra, jde o scénografa a kostýmního výtvarníka, jenž „osobitým způsobem navazuje na tradici české scénografie, především svým smyslem pro metaforickou sílu prostoru, tvaru i barvy.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepatetický křest knihy

Křtu 10. svazku edice Osobnosti české scénografie, kterou od roku 2014 vydává Institut umění - Divadelní ústav, tentokrát věnované scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi, se v první řadě zúčastnily Vlasta Koubská, autorka česko-anglické monografie teatroložka a pedagožka DAMU, redaktorka Denisa Šťastná a grafička Tereza Melenová. Vzácným hostem kromě asi padesátky osobností z divadelního prostředí byl i prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla.

 

Křest zahájil, s omluvou a v zastoupení Pavly Petrové, ředitelky Institutu umění - Divadelního ústavu, její náměstek Ondřej Svoboda. Úvodního slova a moderování celého aktu se ujala Denisa Šťastná. Dalšími mluvčími byli autorka publikace Vlasta Koubská, Jan Burian a režisérka Hana Burešová, oba nejčetnější spolupracovníci Karla Glogra. Sám oslavenec, Karel Glogr, se - ač do doby zahájení křtu a stejně tak i po něm hovořil se všemi a stále - veřejného projevu skromně vzdal. Křest se pak zakončil symbolickým přípitkem, neboť kniha - jak bylo správně řečeno Ondřejem Svobodou - se vínem nepolévá.

 

Co také zaznělo při křtu

Především Ondřej Svoboda vyslovil pochvalu a uznání Denise Šťastné a všem, kdož se podílejí na vzniku již desetidílné řady Osobností české scénografie. Význam publikací je totiž nejen historický, ale také lidský, jakožto pocta dané osobnosti.

 

Denisa Šťastná nám připomněla, že obnovení řady Osobností začalo rokem 2006 a kromě 10 svazků přineslo už i obdivuhodnou sbírku archivovaných návrhů, čítající 3000 artefaktů.

 

Vlasta Koubská, autorka publikace, připomněla ´složitost´ vzniku knihy o Karlu Glogrovi, protože nad její koncepcí dlouho přemýšleli. Chronologicky či po štacích, anebo - a to zvítězilo - podle četnosti režisérů?

 

Vzhledem k počtu inscenací se počet režisérů spolupracujících s Karlem Glogrem v běhu času, 50 osob, jevil schůdnější. I tak museli vybírat a redukovat, neboť by jinak kniha měla dílů víc. Vlasta Koubská se také zamyslela nad tím, jak charakterizovat tvorbu Karla Glogra. A došla k pojmu - variabilita. Karel Glogr totiž ve všech svých inscenacích usiluje o to, aby jeho scéna plně souzněla s režií. Nabízel se jí ale i jiný, neméně výstižný, pojem ´služebnost´, který naznačil, též mezi námi přítomný, profesor Jan Dušek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Burian, jakožto Glogrův nejčastěji spolupracující režisér (jak uvedl, tak z 97 svých inscenací vůbec jich vytvořil 83 právě s Glogrem a další 84. už chystají…), zavzpomínal na začátek jejich spolupráce. Dal je prozíravě dohromady, téměř příkazem, profesor Jan Dušek, jenž správně odhadl, že oba budou tvořit dokonalý tvůrčí tým. Jim se to prý ale při první inscenaci vůbec nezdálo, ba naopak. Zatímco Jan Burian, jak se sám charakterizoval, je detailista, Karel Glogr je pravý opak. Takže začátek byl dost dramatický. Ale výsledek nakonec uspokojil oba. A platí to dosud. Časem, věkem i četností spoluprací se prý už oba zklidnili, takže u té spolupráce zůstanou. Jan Burian pak ještě doplnil několik osobních historek, které charakterizovaly Karla Glogra a přítomní, znající výtvarníka dobře, je živě a souhlasně reflektovali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr hovořila režisérka Hana Burešová, která zdůraznila, že vytvořila s Glogrem sice méně inscenací než Jan  Burian, a to jen proto, že je údajně pomalá. Burian ji opravil, že je to tím, že je pečlivější než on. Na což zase Hana Burešová odpověděla, že ona, na rozdíl od Buriana, má na krku domácnost. No, přátelské slovní kočkování a přátelské ovzduší dávných souputníků bylo znát. I Hana Burešová zavzpomínala na své pocity z Karla Glogra, s nímž studovala, že když ho viděla poprvé na chodbě, domnívala se, že jde o jednoho z tehdy známých francouzských herců. Historek a vzpomínek bylo ještě víc. Zajímavá - pro nás méně zasvěcené - byla i poznámka paní režisérky, že inscenace na výstavě scénických i kostýmních návrhů Karla Glogra, v jejímž centru se křest odbýval, dokazuje, že jeho návrhy jsou krásné a charakteristické, ale že v reálu, na jevišti, to je pro diváka vizuálně a pocitově ještě daleko dokonalejší.

 

Titul: Karel Glogr

Autorka: Vlasta Koubská

Vydává Institut umění - Divadelní ústav

Svazek 10/edice Osobnosti české scénografie

Počet stran: 164

Obálka: brožovaná

Publikaci lze zakoupit v knihkupectví Prospero za 150 Kč

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Zapsal Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/iva-nemcova-aneb-co-pro-ni-znamenalo-jeji-povestne-vubec/

 

www.idu.cz