Vladimír Kiseljov: INSIGHT aneb emotivní vhled do synegrie tónů jež vyzrazují města a místa na vystavených obrazech

10.05.2022 16:55

 

 

  

Vladimír Kiseljov / INSIGHT

1. 4. – 30. 5. 2022

Galerie Prokopka

 

 

Vladimír Kiseljov je multižánrový umělec s přesahy působení do řady jiných uměleckých oborů a filozofických směrů. Jeho práce nejsou „jen“ obrazy, ale jsou otisky něčeho, co je slovy nesdělitelné, co snad vyzní v hudbě rezonující daný námět, dané místo či město, ale úplně nejlépe se sdílená myšlenka vycítí pouze z nahlížené malby.

 

 

Vladimír Kiseljov (* 1984), se pohybuje v širším poli malby, scénografie a performance. Je absolvent Kunstuniversität Graz, SŠUŘ a JAMU v Brně. Pro jeho tvorbu je typické propojování hudby, barvy a pohybu v performancích realizovaných v daných prostorách kde právě vystavuje. Ozvěna hudby představovaná na jeho obrazech často ožívá i díky symbolům z mytologie…

 

 

Všudypřítomný Kieseljov

 

Sympaťák, muž mnoha uměleckých oborů, o němž je v kulturním prostředí stále slyšet. Pochvalně. Právem. Kdo umí, ten umí. Jenže Kiseljov toho umí hodně. A umí to předvést veřejnosti. A dobře dělá. Jeho obdivuhodná píle a tah na branku, přináší ovoce. Daří se mu. Ačkoli jméno – foneticky - zavádí do oblasti za východní hranici civilizované Evropy, což zvláště v současné situaci není tím nejlepším vysvědčením, jako kdyby jednotlivec tvořil někdy někde politiku, ale klid a nesmyslnou předpojatost stranou. MgA. Vladimír Kiseljov se narodil 27. 2. 1984 v České republice, v malebných jihomoravských Boskovicích a je tedy tělem i duší Čech, či přesněji bodrý Moravák, jako poleno. Malíř, performer, scénograf, režisér a spisovatel, absolvent SŠUŘ Brno, JAMU Brno a Kunstuniversität Graz. Čile vystavuje, zrealizoval již přes 100 samostatných výstav maleb a sleduje dění na naší i zahraniční výtvarné scéně. Jeho skromnou přítomnost na většině významných výstav našich předních tvůrců, můžeme osobně potvrdit. A jeho zájem o dění a díla jiných autorů je důkazem, že přes četné a výrazné vlastní úspěchy se neuzavírá do bubliny svého já, ale dál sbírá zkušenosti a dál se sebevzdělává. A po četných úspěších, které zaznamenal na takových akcích, jako byly International Biennale of Modern Art ve Florencii či Prague Quadriennale, ale i na výstavách v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově, Linzi, především však bezpočtukrát u nás, stále každou svou novou výstavou dokazuje nejen svoji pracovitost, ale i stále další a další posuny, nová hledání a nalézání. Však se také dostal do pozornosti nedávno zesnulé legendy a doyenky umění, která až do pozdního věku, měla jasnozřivý odhad na velké tvůrčí osobnosti, i ty, jejichž věhlas teprve nastává, paní Medy Mládkové.

 

 

 Hudba v obrazech, obrazy téměř znějící

 

Nevelká co rozsahem, ale významná sdělením, je i aktuálně nejnovější výstava Vladimíra Kiseljova, konající se v žižkovské minigalerii Prokopka vedené již po léta s vybraným vkusem stálou kurátorkou této galerie, Markétou Vlčkovou.

Však si také galerie Prokopka vetkla do štítu poslání - směřovat k mladé a střední generaci

Výtvarníků, s cílem obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média. A svůj výstavní program Galerie Prokopka už roky zdárně dodržuje. Není tedy divu, že byl do výstavního plánu zařazen i Vladimír Kiseljov, který sám svým tvůrčím rozptylem vlastně naplňuje celý tematický rejstřík dramaturgie Galerie Prokopka.

 

 

Konkrétní shrnutí výstavy Vladimíra Kiseljova, nazvané INSIGHT, což lze přeložit i slovem Vhled, přináší kurátorská zpráva Markéty Vlčkové, kterou s radostí odcitujeme v plném znění:

„Výstava INSIGHT je instalace obrazů zachycující mapu energií velkých měst, které spojuje s díly monumentálních hudebních skladeb.

Kiseljov se zde zaměřuje na zachycení energie a paměti místa, jeho duchovního přesahu a instinktivní práci se svým tělem a pohybem u akční malby.

Jeho nový cyklus slavných měst Berlína, Paříže, Říma, Benátek je rozšířen o Kiev, Mariupol, Kharkiv, Odesa, ze kterých pochází někteří jeho příbuzní.

Propojení všech smyslů diváka autor sám pojmenovává vlastním výtvarným směrem – Synestetismus.

Malířsko – hudební performance na zahájení výstavy byla jedinečnou možností prožít celkový vjem z procesu jeho specifické tvorby.“

 

 

Akryly a zlato na plátnech

 

Čtrnáct obrazů Vladimíra Kiseljova, z toho jedenáct, s datem 2022 a po jednom z let 2020 a 2021jsou vytvořeny jednotně. Vše akryly a zlato na plátně. Také rozměry jsou obdobné a potvrzující, že autor - jednak má co říci, a že rád pracuje s velkými formáty. Převažují rozměry 150 x 100 cm, ale výstava nabídne i rozměry 140 x 100 nebo 100 x 100, případně 90 x 65 cm. Jak by ne, jde přece také o autora známé největší nástěnná malby v ČR vůbec, vytvořené pro podchod vlakového nádraží v Tišnově na ploše 600 m2 z roku 2015.  

A názvy? Od konkrétních námětů inspirovaných atmosférou světových velkoměst (Venice, Berlin, Rome, Paris), přes názvy měst v současné době až příliš skloňovaných v děsivých zprávách z Ukrajiny (Odesa, Kiev, Kharkiv a Mariupol) a témata související s další autorovou častou a velkou inspirací hudbou a jejími autory (Cosmic Dance - Bruckner Scherzo, Bruckner – Great Finale a Holst – Planets), ale také New Year Jump (Tiger) reflektující náš vstup do roku 2022 (pro část civilizace – do roku Tigra). Inspirací tedy pro tvůrce typu Vladimíra Kiseljova a jeho výtvarný směr – synestetismus – může být mnohé, ale ve výsledku vás unese do nadreálné sféry, prostoupené hudbou. A v tom je kouzlo vstavených obrazů a to je i důvod sledovat pohyb Vladimíra Kiseljova vesmírem umění a najít si čas k malému zastavení v jeho uměleckém vnímání světa, který nám svými obrazy zprostředkovává.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

                   

Vladimír Kiseljov / INSIGHT

1. 4. – 30. 5. 2022

Galerie Prokopka

Prokopova 9, Praha 3

Po - Pá: 11.00 – 17.00

Jana Votavová
tel.: 721 463 078

Kurátorka: Markéta Vlčková
marketa.vlckova@gmail.com
tel.: 603 357 058

www.vladimirkiseljov.com

 

 

Více k autorovi:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vladimir-kiseljov-prava-vasen-aneb-hudba-to-je-ma-laska/  

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pro-atelier-vyberova-beneficni-vystava-z-del-aneb-prijdme-potesit-alespon-dobrym-slovem-/