VIDÍM TO JINAK aneb SKRYTÉ PŘÍČINY ADHD A DALŠÍCH PORUCH CHOVÁNÍ A UČENÍ

26.09.2022 10:05

 

 

Vidím to jinak

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Žánr: Psychologie a pedagogika

Problematika ADHD, poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie)
Ilustrace: MgA. Alena Kupčíková Ph. D.


„Někdy neortodoxní pohled na problematiku ADHD, poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie) a dalších neurovývojových poruch, prokládaný poznatky z vlastní dlouholeté praxe. Teoretická východiska střídají ověřené návody a doporučení.“

Stanislava Emmerlingová

 

 

Den Dyslexie založený, pořádaný a prožitý ve společnosti naší přední výtvarnice, malířky a sochařky, Aleny Kupčíkové, která je zakladatelkou této bohulibé akce, je zážitek sám o sobě. Děti, které přijdou, jsou k neutržení. Komenského škola hrou je zde spíše hra školou. Hrají si zaujatě a poznávají netušeně.

Rádi se za náš web na tuto akci již řadu let vracíme. Letos jsme však nevnímali jen atmosféru, ale také – poněkud nenápadně, aby děcka nebyla odrazena, právě v duchu té hry školou – i odbornou stránku celé akce. Mezi dětmi, jen tak, jakoby náhodou, byli rozmístěni naši přední odborníci na to hlavní, oč na Dni dyslexie jde, na problematiku ADHD. A to nás zaujalo. Hovořili jsme s celou řadou odbornic, povětšině, a nejen, že jsme se dozvěděli z oboru mnohé, ale také jsme objevili nejrozmanitější – opět nenápadně, ale zato hodně – poučné tiskoviny. Plné rad a vysvětlení a samozřejmě také návodů jak dyslexii rozpoznat včas, jak se k ní postavit coby dospělák, a jak ji vysvětlit dítěti, coby školákovi, jenž má problémy a netuší – chudák - proč. Řešení je k mání přehršel. Od těch nejsnadnějších – domácích a svépomocných - až po ty ryze odborné. Nemůžeme zde na www.www-kulturaok-eu.cz  suplovat odborníky, netroufáme si ani citovat vše, co jsme se dozvěděli a v čem se poučili, ale dovolíme si návštěvníky našeho webu upozornit na některé informace, které považujeme za víc než zajímavé a také na knihu, na niž jsme při naší výpravě do světa DYS a za jeho oponu, narazili. O knize, která nás zaujala svojí srozumitelnosti, sdělností, empatií pro duši a mysl dyslektika. Knize, nazvané tak, že je tím řečeno vlastně vše o tom, co je pak uvedeno uvnitř - Vidím to jinak.

 

Tuto knihu jsem psala postupně několik let…

 

Je štěstím pro dané téma, daný obor, když o něm napíše knihu, nejen že odbornice, ale také osoba, která to má prožité z vlastní praxe odborné a navíc i té vlastní, rodinné.

Poslechněme si, jak k napsání knihy dopěla její autorka, Mgr. Stanislava Emmerlingová.

A dejme jí proto slovo:

„Jedna z mých kamarádek o mně s oblibou říká, že jsem "polepšená" učitelka...

Doufám, že jsem při své pedagogické praxi mnoho žákovských dušiček neponičila - i když, kdybych tenkrát věděla, když jsem začínala učit, to co dnes....

Mám za sebou praxi elementaristky a dyslektické asistentky v základní škole, učitelky v bývalé zvláštní škole a ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení. Krátce jsem působila ve státní PPP i ve speciálně pedagogickém centru v Turnově a také přednášela tvořivou dramatiku, poruchy učení a LMD v rámci distančního a dálkového studia na Technické univerzitě v Liberci. Více než dvacet let se podílím se na dalším vzdělávání českých pedagogů. Téměř celé čtvrtstoletí jsem privátní speciální pedagožka.

Možná Vás napadne, proč jsem učitelskou dráhu opustila a začala se věnovat poradenství? Zásadní změnu v mém profesionálním životě způsobil nadčasový článek Hany Kasíkové z Univerzity Karlovy v Praze, který vyšel v roce 1993 v časopise Tvořivá dramatika a následně i v Učitelských listech.

Odpověď, která se v článku "POHNEME INTELIGENCÍ ?" skrývala, se stala mou celoživotní výzvou a dovedla mě k poznatku, že inteligenci jedince, tedy i školní a pracovní výkonnost, můžeme zlepšit - jen se musí odstranit dnes již známé příčiny selhávání. Nejvíce pomáhají metody, které vycházejí z neuropsychologických, z neuropedagogických a z psychosomatických poznatků. K tomu mají běžně používané nápravné metody bohužel často daleko.“

 

 

Mám ráda, když se o problémech nejen mluví, ale když se i cíleně řeší

 

Je radost, hovořit s někým, kdo opravdu hodně ví o tom, čemu se věnuje. Takový člověk se nevyvyšuje nad udiveného posluchače, naopak má trpělivost vysvětlit. A co je hlavní, nikdy ze sebe nic nedělá, protože to nepotřebuje a snad ani nedokáže. Jeho odbornost a autorita vyplývá jaksi sama od sebe. Takový člověk působí jako maják v rozbouřeném moři informací. A tak na nás zapůsobila i Stanislava Emmerlingová.

Ale dejme ji ještě jednou slovo, aby nás seznámila se svojí knihou.

„Kniha Vidím to jinak, je originální příručka pro rodiče (i budoucí) a všechny, kteří pomáhají dětem.

I když věda přinesla mnoho nových poznatků o činnosti lidského mozku, v praxi se to zatím příliš neprojevilo.

Mou velkou inspirací k jejímu napsání byl kromě zkušeností z mé poradny i příběh mého syna. Ten se ohlásil do života během několika minut. A tak překotně pak vypadal i jeho raný a předškolní vývoj.

Plazil se pozadu, nelezl a už od 6 měsíců skákal v ohrádce do dvou.

Tenkrát jsem si myslela, že mám mimořádně pohybově nadané dítě. Dnes vím, že to byl první projev jeho budoucí dyslexie a hyperaktivity.

I když jsem s ním pracovala tehdy známými nápravnými metodami již před nástupem do základní školy, projevila se u něj po zaškolení kromě poruchy pozornosti s hyperaktivitou i porucha čtení.

Čtení s porozuměním zvládl, přesto se mu vyhýbal, nepsal tečky, háčky, čárky, zaměňoval při čtení i psaní například b-d, a-o, m-n a také znaménka + a -.

Dělaly mu problémy pravopis i-y, na druhém stupni ZŠ i dějepis, zeměpis a němčina. A ještě ke všemu při vyučování neustále vykřikoval.

V šesté třídě se na vysvědčení objevily první trojky, které tehdy oplakal... Považoval za nespravedlivé, že se jeho sestra nemusí učit a má samé jedničky.

V té době jsem měla možnost absolvovat seminář Dílčí oslabení výkonu, který prezentoval metodu vzniklou na základě neuropsychologického rakouského výzkumu zaměřenou na docvičení chybějících nervových spojů pro určité druhy vnímání, myšlení i paměti.

Když jsem se synem odtrénovala dvě oslabené oblasti (zrakovou figuru a serialitu), zlepšila se po třech měsících tréninku jeho školní výkonnost tak, že už nikdy neměl na základní škole na vysvědčení trojku, přestal také vykřikovat při vyučování a hlavně skončila ta každodenní úmorná příprava do školy.

Později byla odstraněna i unilaterální činnost mozku, která neumožňovala optimální komunikaci hemisfér, a syn absolvoval též kineziologické odblokování stresu na češtinu a němčinu. Kombinace použitých metod se osvědčila.

Moje zkušenost se školním vývojem syna patří mezi mé nejdůležitější příběhy z praxe.

Každý, kdo má doma dítě s podobnými problémy a mnohdy má pocit beznaděje, jistě ví, o čem mluvím.

Syn byl mým "prvním klientem", na kterém jsem si ověřila, že pokud se podaří najít příčiny problémů a odstranit je, mohou poruchy učení, chování i prožívání zmizet nebo alespoň výrazně zmírnit.“

 

A o tom všem je kniha Vidím to jinak

 

Je to sice kniha odborná, a to v tom nejvyšším modu, ale proložená – skoro půl na půl – ukázkami zážitků a řešení z praxe. Neuspává tedy čtenáře závalem faktů, ale naservíruje je stravitelně a vzápětí je v dalších větách přiblíží a vysvětlí na příkladu. Na konkrétní události, zkušenosti, příběhu. Knihu doplňuje bezpočet fotek, tabulek, nákresů, protože viděné je často názornější než čtené. A jako bonus, je ještě kniha proložena pérovkami o naší přední výtvarnice, Aleny Kupčíkové, která je sama také DYS a přesto dospěla nejen na piedestal umění, což je dyslektikům celkem vlastní, ale také k odbornosti korunované titulem Ph. D., jejž si zasloužila, vzdor svému zdánlivému handicapu, právě za odbornou část svého já, věnovanému právě problematice ADHD, tedy tomu, čemu sama z vlastní zkušenosti rozumí lépe než jiní, s dyslexií.

Jo, a mimochodem, kniha je i mistrovským dílem, co se grafiky, vazby, tisku, kvality papíru a vůbec tiskařského řemesla týče…  

 

Zkrátka a dobře, doporučujeme knihu Vidím to jinak všem, kteří mají na dyslexii podezření, kteří s ní bojují na sobě či na svých dětech, ale i těm, kteří o ní ještě nevědí nic a zatím se s ní nijak nesetkali. Neškodí vědět o tomto specifiku mnohých z nás víc a být připraveni.

 

Text připravil: Richard Koníček

Ilustrační foto: www.emmerlingova.cz

 

 

Vidím to jinak

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Žánr: Psychologie a pedagogika

Problematika ADHD, poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie)
Ilustrace: MgA. Alena Kupčíková Ph. D.

Vydáno: 2020, vlastním nákladem
Vazba knihy: pevná / vázaná
 

Více o knize:

https://youtu.be/pt5N9HDTYb0

Více o autorce a knize:

www.emmerlingova.cz

Více o dni DYS:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/13-rocnik-dne-dyslexie-aneb-kys-kys-kys-my-jsme-dys-dys-dys-hec/