VICTOR VASARELY: Čisté vize aneb vnitřní geometrie přírody očima a v dílech průkopníka OP-ARTU

30.01.2023 18:39

 

 

VICTOR VASARELY

ČISTÉ VIZE

18. 1. – 26. 2. 2023

GALERIE MODERNA

 

 

Výstava Victora Vasarelyho /1906 - 1997/ představuje mimořádného výtvarníka, který výrazně zasáhl do vývoje moderního poválečného umění.

Stal se průkopníkem uměleckého směru OP-ARTU.

 

 

Výstava zahrnuje více jak čtyřicet obrazů a grafických listů s náměty od výrazných, jednoduchých, černobílých kompozic, až po složité kinetické abstrakce.

 

 

Co zavinilo Belle-Isle

 

Poválečné období volného nádechu, konkrétně šlo o léta 1947 – 51 prožil autor obrazů vystavených v tyto dny Galerii Moderna, Victor Vasarely, v Bretani a to na ostrově, který nese poetický název – Belle-Isle, česky to znamená nejpříhodněji Krásný ostrůvek.          

Již na počátku svého pobytu v roce 1947 tu Vasarely trávil prázdniny. Atmosféra tohoto koutu světa, atmosféra úlevy po přestálém napětí vyšinutých let válečných probudilo v jeho malířské duši novou inspiraci. Působení přírody, pohody a úlevy v duši na procházkách po tamních plážích mělo na malíře blahodárný vliv. A jak se pak ukázalo i na jeho tvorbu a tím pádem i na světové malířství. Konkrétně na do té doby vlastně neexistující žánr, u jehož kolébky Vasarely právě tam stanul - Op-Art…

 

  

„Oblázky, mořské mušle na pláži, víry, vznášející se mlha, sluneční svit, obloha… ve skalách, v kouscích rozbitých lahví, leštěných rytmickým přicházejícím a odcházejícím vln, jsem si jistý, že rozpoznat vnitřní geometrii přírody."

Victor Vasarely

 

 

Těmito slovy popsal prostředím a jeho atmosférou přímo až uhranutý mistr své niterné pocity.

A začaly se dít věci.  Právě tehdy se totiž Victor Vasarely začal přesouvat od svých dosavadních maleb, které byly až doposud ryze abstraktní, s ozvukem reprezentačních obrazů, k malbám abstraktním – jako kontrast pestrosti a nepřehlednosti přírody kolem, k obrazům složeným už výhradně pouze z geometrických tvarů.

 

 

K tomuto zlomu a ke své nové charakteristice, která z něj učinila zakladatele nového směru, otce Op-Artu, samozřejmě nedospěl jen pouhým vnuknutím či prozřením nebo nějakým osvícením. Ale analýzou a znalostí děl jiných autorů. Odborníci uvádějí, že tvorbu tohoto Vasarelyho tvůrčího období silně ovlivnila trojice jiných malířů. Především to byl Kazimir Malevič (zejména pak jeho kultovní obraz nazvaný „Černé náměstí“, dále pak Vasarelyho krajan Moholy-Nagy a v neposldní řadě i legendární Walter Gropius. Díky jim a brataňskému Krásnému ostrůvku jménem Belle-Isle, objevil Vasarely svůj vlastní a ojedinělý styl.

 

 

Obdivujme díla jednoho z velikánů poválečné výtvarné kultury

Zásluhou galerie Moderna, je vždy na repertoáru pražské galerijní scény, nějaká výstava nad jiné. Tentokrát se sem tedy vrátil Victor Vasarely. Do Moderny znovu, téměř po čtyřech letech (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/victor-vasarely-1940-1990-aneb-kun-na-zebrim-pozadi-ci-postavy-v-kineticke-kompozici/ ). Praha jako celek, je však k jeho obrazům, poměrně macešská. Náš web www.www-kulturao-eu.cz sice sem tam v rámci nějaké tématicky zaměřené kolektivní výstavy některé práce Vasareliho (Galerie Kritiků, GHMP…) za posledních deset zaznamenal, ale se samostatnou výstavou jsme se - krom galerie Moderna - neměli možnost setkat. Je tedy víc než dobře, že se tomto umělci a jeho průlomové tvorbě, alespoň jedna galerie v Praze věnuje systematičtěji.

 

A závěrem ještě odborné slovo kurátora

·         Optický jev, navozený pomocí drobných geometrických tvarů, které v závislosti na svém rozmístění vytvářejí dojem klidu nebo pohybu, obohacují výtvarné umění o pohyb, prostor a čas.

·         Stále sice pracoval s rovinnou plochou, ale iluze hloubky a mikročasového pohybu je tak působivá, že se jeví jako skutečná. Jeho dechberoucí kombinace barev a jednoduchých geometrických forem byly založeny na tom, jak vnímá lidské oko a přitom, jak může být poměrně snadno právě pomocí těchto geometrických forem a tónů barev oklamáno.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

VICTOR VASARELY

Čisté vize

18. 1. – 26. 2. 2023

GALERIE MODERNA

Masarykovo nábřeží 24

110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 520 252

otevřeno: 10-12 a 13-18 h.

www.galeriemoderna.cz

www.facebook.com/galeriemoderna

Vstupné dobrovolné