Totem ve Winternitzově vile aneb výstava kolem níž sice Indiáni nekřepčí, ale všichni příchozí se dobře baví

29.05.2024 17:02

 

 

Ondřej Vyhnánek

Totem

26. 5. 2024 – 6. 10. 2024

Kurátorka: Kristýna Jirátová

Vila Winternitz

 

(Kristýna Jirátová, Ondřej Vyhnánek, David Cysař)

 

„V zahradě i prostorách Vily Winternitz na vás doslova číhají

keramická díla umělce Ondřeje Vyhnánka,

která z vily vytváří

ostrov plný tajemných a často také humorných zákoutí…“

Mgr. Kristina Cysařová

 

 

(Cybermedusa, glazovaná keramika. 2023)  

 

„Ondřej Vyhnánek prošel pod jménem X-Dog domácí graffiti scénou, aby následně

dospěl k originálnímu stylu nejen na poli malby, ale také keramické plastiky a mozaiky.

Keramické objekty spolutvoří výstavu nazvanou TOTEM, jejíž

hlavní část se odehrává v zahradě Winternitzovy vily.

Zcela nová díla, vytvořená pro tuto výstavu, prohlubují umělcův dlouhodobý zájem o

věčná témata života a smrti, prozkoumávaná

skrze náměty mytologického i současného uctívání kultů/totemů.“

Kristýna Jirátová, kurátorka

 

(Cat, glazovná kermika, 2023)

 

Zahájení výstavy ze tří úhlů pohledu

 

Začátky vernisáží výstav ve Vile Winternitz jsou vždy takovým milým přátelským setkáním spontánních přátel Vily, četných hostů, kteří si rádi udělali na celý neformální večer čas, umělců všech oborů, osobností z kulturní scény, přestavitelů městské části Praha 5 a pražského magistrátu. Zazní nezbytné vstupní příspěvky, tak jak to na vernisážích má být, ale hlavně – hlavně -  je to jeden nepřetržitý sled příjemných chvil bezvadně uvolňujících z napětí všedního dne. Nejnovější vernisáž výstavy ve Vile Winternitz přinesla ale ještě něco navíc. Nápad uspořádat - v letošním roce již druhou výstavu - v zahradě vily, otevřel návštěvníkům brány do pohody. Zahájení výstavy nebylo ve Vile Winternitz nikdy formální a upjatou záležitostí. Venkovní rozvolnění ale vše ještě znásobilo. Reflektovali to ostatně i všichni tři mluvčí (Cysař, Jirátová, Vyhnánek) ve svých úvodních příspěvcích.

 

(Krank, glazhovaná keramika, 2022)

 

Co nám sdělil David Cysař?

 

Zahájení nové výstavy soch v zahradě, ale i ve Vile Winternitz patřilo již tradičně Davidu Cysařovi. Zahájil jako vždy přehledem pohnutého osudu rodiny JUDr. Josefa Winternitze a událostmi procházejícími jejich Vilou, kterou navrhl Adolf Loos, jakožto svůj poslední dokončený projekt.

Netradiční však bylo – a David Cysař to s potěšením zdůraznil – že to tentokrát to vše neznovupřipomínal víceméně stálým příznivcům Vily – ale přítomným, mezi nimiž bylo tentokrát mimořádně mnoho nových tváří, které Vilu zjevně právě pro sebe objevili. A jak David Cysař dodal, pomohla k tomu bezesporu už minulá výstava soch v prostoru zahrady a zejména pak tahle současná…

David Cysař také připomněl, že i když aktuálně není výstavním tématem architektura, nýbrž umění, neznamená, že výstavní dramaturgie Vily opouští výstavy architektuře věnované. Jak nám objasnil, tak architektura k Vile jednoznačně patří a patřit bude i nadále

Současná výstava je tak jen jakýmsi přesahem tématu výstav letošní sezony, jímž je „umělecká architektura a umění“. Což ostatně plně prokázala výstava minulá. Pro letní období se však ukázalo jako příhodné využít i doposud poněkud opomíjenou zahradu.

K současné výstavě David Cysař doplnil, že se připravovala dlouho. Že o jejím vzniku rozhodla návštěva autora vystavených plastik, Ondřeje Vyhnánka ve Vile. Při rozhovoru s hostiteli, manželi Cysařovými padlo rozhodnutí výstavu uspořádat a dohodnuta byla i koncepce této výstavy. její konečnou formu a obsah spolu s autorem děl, Ondřejem Vyhnánkem, připravila kurátorka výstavy Kristýna Jirátová. A když byla díla vybrána a mnohá vytvořena dokonce přímo pro tuto výstavu, ukázalo se, že třicítka exponátů zaplní nejen zahradu ale i vilu. A tak výstavu uspořádali tak, že některá díla jsou ve vile mírně utajena a je na návštěvnících, zda vůbec všechna objeví.  

Závěrem David Cysař poděkoval především nám, přítomným, své rodině, která manželům Cysařovým dopřála, aby navrácenou vilu provozovali ve prospěch veřejnosti, podkoval jako vždy i své ženě Kristině, bez níž by to vše nebylo tak jak je, Praze 5, která už Vilu považuje za reprezentační kulturní stánek celé městské části a proto její činnost i ochotně podporuje a zmínil samozřejmě i podporu z magistrátu Prahy.

 

(Windows, kombinovaná technika, 2023)

          

Kristýna Jirátová o výstavě Ondřeje Vyhnánka - Totem

 

Kurátorka výstavy, Kristýna Jirátová hned úvodem svého vstupu rovněž vyslovila potěšení ze silného zájmu veřejnosti o výstavu a i ona ocenila, že se publikum rozšířilo o další osoby, které sem přilákala výstava věnovaná umění. Vyzdvihla také odvahu manželů Cysařových, posouvat -  již beztak značně bohatý a pestře členitý program Vily – dál.

(Zde ji přerušil spontánní a souhlasný potlesk pozorně naslouchajícího auditoria přítomných).

Kristýna Jirátová se dále zmínila obecně, o oživení jaké každá podobná intervence umění do veřejného prostoru, zde navíc v kontextu s vrcholnou architekturou vily, přináší. 

Ke vzniku výstavy nazvané Totem nám prozradila, že už v roce 2021 spolu s Ondřejem Vyhnánkem připravili úspěšnou výstavu jeho keramiky v Plzni, ale když po těch třech letech procházely Vyhnánkovy výtvory pro tuto výstavu, ohromil ji - jako kurátorku - autorův pozitivní posun v tematické hloubce prací k jakému dospěl. Jeho zásadní zaměření na téma lidstvo, zánik, život, smrt, sice zůstává, ale díla dospěla myšlenkově daleko dál, směrem k hlubší filozofii.

K názvu výstavy – Totem - nám Kristýna Jirátová vysvětlila, proč právě Totem. Nejprve se odvolala na jednu z diskutovaných prací Zikmunda Freuda - Totem a tabu. A pak nás upozornila na fakt, že Totem, Modla, Zbožnění, Vyznávání, Uctívání…, prochází dějinami lidstva, od mythologie po dnešek. Jen forma se mění. Dnešními Totemy, modlami, kultovními prvky, jsou osoby ze sportovní sféry a sproty vůbec, stávají se jimi také hvězdy hudební či herecké, ale stejně tak třeba výrobní značky, jenž jsou nejen módním - ale v mnoha případech přímo kultovním - znakem, stejně jako některé technické výdobytky, technologie, v nichž se dnes propojujeme a jimž až přílišně propadáme... A právě k tomu všemu se autor – s nadsázkou a humorem - věnuje a ve své tvorbě to dává do souvislosti s naší lidskou podstatou.

 

(Váza pavouk, glazovaná keramika, 2024)

 

Ondřej Vyhnánek už jen vtipně dodal… 

 

Ondřej Vyhnánek ve svém vstupu na závěr, vtipně zhodnotil řeč kurátorky tím, že - jak řekl – není co dodat, neboť Kristýna nám všem právě už vysvětila, jak jsem to vlastně myslel…

Pak už pouze poděkoval především manželům Cysařovým a prozradil, že to na počátku jednání o takovéto výstavě nebylo hned tak jasné, neboť David Cysař nebyl zprvu této výstavě nakloněn, (což David hned na místě potvrdil), ale že pak uznal, že se to podařila a že je rád, že se ve Vile uskutečnila. (což David Cysař také s úsměvem potvrdil).

 

(Ruka, glazovaná keramika, 2024)

 

Výstava s nadsázkou, výstava hravá a výstava, klidně, i jako hra

 

Třicet objektů není málo. Asi třetina z nich je roztroušena po zahradě. Kdo zahradou projde kol dokola Vily, ten je jen stěží přehlédne. Dalších asi dvacet prací se však nachází přímo ve Vile. A vnitřní dispozice interiéru vily spolu se třemi terasami už samy o sobě tak trochu představují labyrint. A do něj je rozmístěno, transparentně, ale tu a tam i docela skrytě, ona zbývající asi dvacítka objektů. Dalo by se proto říci, okřídlené - kdo hledá najde. Nelze předpovědět, kolik z návštěvníků to pojme opravdu jako bojovku, na téma kdo objevil víc děl a kdo rychleji, ale určitě by se to dalo takto pojmout třeba při návštěvě výstavy celou rodinou. Rozhodně to můžeme návštěvníkům doporučit, protože již tak výstavu by to učinilo ještě více  interaktivní…

 

(Batman, glazovaná keramika, 2024)

 

Co praví kurátorská zpráva

 

Dost ale o pohledu diváka, dejme slovo odborníku, tedy kurátorce Kristýně Jirátové a její zprávě:

 

„Na výstavě s názvem TOTEMY se setkávají bájná zvířata starodávných kultů s kulty současného komiksového či digitálního světa a zavedou diváka na posvátná místa s objekty vyvolávajícími nespočet otázek i do skrytých zákoutí s díly humorně surreálními. Součástí expozice, kterou je možné navštívit ve Winternitzově vile od 26. 5. 2024 do 6. 10. 2024, jsou keramické objekty, které speciálně k této příležitosti vytvořil současný vizuální umělec Ondřej Vyhnánek. Kurátorkou výstavy je Kristýna Jirátová.

           

Ondřej Vyhnánek prošel pod jménem X-Dog domácí graffiti scénou, v prostředí venkovních muralů je stále velmi aktivní, zároveň má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav po celé České republice. Své stopy zanechal také v Paříži či Riu de Janeiru. Tematicky se zabývá budoucností lidstva i podstatou lidské existence, smrtí i tím, co přijde po životě. Realita současného digitálními technologiemi zahlceného světa, fakenews či umělé inteligence je propojována s vědomím křehké psychické rovnováhy jedince, který již velmi těžko hledá v tomto prostředí orientaci a stabilitu. Ondřej dospěl ke svému originálnímu stylu nejen na poli malby, ale také keramické plastiky a mozaiky. Právě keramické objekty jsou základem výstavy s názvem TOTEM.

 

Zcela nová díla, vytvořená pro tuto výstavu, prohlubují umělcův dlouhodobý zájem o věčná témata života a smrti, prozkoumávaná nyní skrze náměty mytologického i současného uctívání kultů / totemů. Slučování historického se zcela aktuálním je trvalou součástí autorovy práce, stejně jako nezbytná koexistence vážnosti, ironie a nadsázky. Totemická zvířata starodávných kultů se na výstavě setkají s kulty současného komiksového či digitálního světa a zavedou diváka na posvátná místa s objekty vyvolávajícími nespočet otázek i do skrytých zákoutí s díly humorně surreálními. I v dnešní moderní společnosti lze objevit řadu symbolů podobných totemům, jako jsou kupříkladu loga sportovních klubů, ale také slavné osobnosti, které se stávají ikonou, mýtem, ale především také obchodní značkou, jež se postupem času jeví daleko důležitější než jejich fyzická existence. V mnoha ohledech tak kultura postindustriální společnosti připomíná prastarý magický svět našich dávných předků, kteří uctívali kulty bohů-vládců podobně, jako my uctíváme sportovce či popové hvězdy.

 

Text a foto: Richard Koníček (10 x) a foto ze zahájení Luboš Stiburek (1 x)  

 

(Váza černá larva, glazovaná keramika, 2024)

 

 

 

Ondřej Vyhnánek

Totem

26. 5. 2024 – 6. 10. 2024

Kurátorka: Kristýna Jirátová

Vila Winternitz

Na Cihlářce 10, 150 00 Praha 5

tel: 776 711 382

www.loosovavila.cz

Facebook Winternitzova vila

Výstavu lze navštívit vždy od neděle do středy.

Vstup na zahradní část výstavy je zdarma,

interiérová část je k vidění v rámci vstupného do vily.

 

(Save nature, glazovaná kermika, 2023)

 

Více k Ondřeji Vyhnánkovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ondrej-vyhnanek-x-dog-smarty-aneb-proc-ten-zajic-tolik-kouri/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/unikatni-mural-michala-skapy-a-ondreje-vyhnanka-aneb-ztracene-mesto-na-vystavisti-kde-se-nevystavuje/