Tolerance 14: Mozaika aneb když budujeme barevný ostrůvek uprostřed všedního světa

07.01.2016 11:16

Atrium Žižkov – výstavní síň

7.  – 28. 1. 2016

 

 

Na vernisáži nové prodejní výstavy ´Mozaika´, výstavy děl – obrazů a grafiky - výtvarné skupiny Tolerance 14,  po kulturní vložce, kdy nám za klavírního doprovodu Silvie Noskové  Václav Šolc zazpíval své písně a operní árie (Ave Maria, Dobytí ráje – Vangelis) a další lahůdky, jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz  setkali s umělci ze skupiny Tolerance 14. Poté výstavu zahájil Vladimír Všetečka z tvůrčí skupiny Tolerance 14 slovy, že v Atriu vystavují poprvé a představil a jmenoval všechny autory, především zde přítomné.  A rovněž připomenul, že to není  tak dávno, kdy byla v ohrožení jsoucnost klasického obrazu. A  že naopak v současnosti zaznamenáváme vzestup mladých tvůrců, kteří své řemeslo umí…že dále budujeme barevný ostrůvek uprostřed všedního světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina svůj název ´Tolerance 14´  vtipně převzala po svém zakladateli, který se jmenoval  –  Fortin = foneticky fourteen = což v anglickém jazyce znamená číslovku 14, a to z důvodu,   aby se odlišila od jiné skupiny, která se  na umělecké scéně  také  s názvem  – Tolerance - objevila.

 

Vystavující umělci

Libuše Bartáková: obrazy – akryl

 

Vladimír Fortin: obrazy – akryl

Stanislava Podaná: obrazy – akryl, olej

 

 

Vilém Tefr: obrazy – akryl, volná grafika

 

Vladimír Všetečka: obrazy – akryl, kombinované techniky

Jana Zajacová: volná grafika – linority, tisky z jedné desky

 

www.art-tolerance14.cz

 

Tvůrčí skupina Tolerance 14

Skupina se utvořila jaksi samovolně kolem akademického malíře Vladimíra Fortina v roce 1993.

Právě jeho tolerance k průsečíkům zdánlivě neslučitelného stála u kolébky názvu

tohoto relativně volného seskupení autorů,

tvořících na základě různých pohledů na svět, různých životních zkušeností,

různých tvůrčích přístupů, i různé generační příslušnosti.

Jednotícím prvkem v takovémto kolektivu

není tedy homogenní úsilí ve filozofickém přístupu k řešení nějakých společných,

společenských, či uměleckých problémů či koncepcí.

 

Stmelujícím prvkem je naopak významné respektování individuality svých kolegů.

 

Společné pro ně je ale přesvědčení,

že rozhodující pro vytvoření díla je

hloubka uměleckého názoru,

síla a opravdovost výtvarného názoru a umělecká poctivost.

Všichni členové skupiny Tolerance 14 neustále

pozorně sledují dění na současné výtvarné scéně

a

konfrontují ji se svými názory a představami o svém dalším tvůrčím směřování.

Široké, technicky klasické výtvarné spektrum skupiny je v praxi doplněno

o současné výtvarné techniky,

jako např. digitálně manipulovaná fotografie a počítačová grafika.

(Vladimír Všetečka o skupině Tolerance 14)

 

 

 

 

 

 

 

www.atriumzizkov.cz

 

 

130 00 Praha 3 – Žižkov

Čajkovského 12

 

 

 

Máme otevřeno: pondělí – pátek: 13.00 – 18.00 hodin a v přestávkách odpoledních a večerních koncertů

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/libuse-bartakova-promeny-v-case-obrazy-a-grafika-aneb-kdyz-dobrou-zpravu-prinasim-vam/