Stud aneb v ústecké Galerii Hraničář lze stud studovat beze studu

01.02.2018 09:09

 

 

 

Galerie Hraničář - Ústí nad Labem

11. 10. 2017 - 9. 2. 2018

 

V pohádkách je vše do třetice. Dobrého i zlého. I náš zájezd za ambiciózními a progresivními galeriemi v Ústí nad Labem, organizovaný Domem umění Ústí nad Labem (DUUL) Fakulty umění a designu (FUD) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), měl trojčetnost.

 

Naše průvodkyně, Martina Johnová, z týmu DUUL, nás totiž postupně zavedla do tří ´pohádkových´, a především zcela svébytných a naprosto reálných galerií, do tří z těch, jež mohou být bezesporu chloubou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

 

 

 

 

 

 

 

 

První zastavení se týkalo  Galerie Emila Filly (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vybrane-videni-pozice-a-strategie-vytvarne-tvorby-v-procesu-vzdelavani-aneb-kdyz-ve-zrusene-armaturce-kvete-uzite-umeni/), druhé Domu umění Ústí nad Labem (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomislav-gotovac-retrospektiva-anticipator-krize-neptejte-se-kam-jdeme-aneb-kdyz-se-z-jidelny-stane-duul/) a třetí Galerie Hraničář.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Hraničář

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého a proslulého ústeckého kina Hraničář v samém centru města Ústí nad Labem. Osudy domu jsou pohnuté tak, jako okolní dějinné události. Ještě se k tomu na www.www-kulturaok-eu.cz vrátíme v jiném článku. Z hlediska Galerie Hraničář je rozhodný rok 2014, kdy došlo k znovuoživení domu. Při využití všech jeho původních dispozic vznikla tři galerijní patra, určená především prezentaci současného umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nám vysvětlila kurátorka galerie a naše průvodkyně, Martina Johnová, myšlenka a snaha Galerie Hraničář je nabízet kritický pohled na aktuální otázky a události ve společnosti, navazování ideově spřízněné mezinárodní spolupráce a poskytování příležitostí pro učení a sdílení.

 

Galerie tedy preferuje kritické myšlení a nové formy umění. Výstavy jsou inscenovány vždy tak, aby divák mohl díla vnímat nerušeně a inspiroval se k vlastní reakci na ně. Přispívají k tomu i doprovodné akce pro veřejnost a vzdělávací programy pro studenty a děti.

 

Vše v duchu motta Galerie Hraničář:

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

 

Spolupráce s Deutsches Hygiene-Museum Dresden

V rámci své přeshraniční spolupráce navázala v roce 2016 Galerie Hraničář kontakt s renomovanou německou institucí, Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Kontakt přinesl partnerství a dokonce kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Od té doby se datuje i přímé propojení tematických výstav v Drážďanech a v Ústí. Nejde ale o žádné kopírování. Jde o jiný úhel pohledu na témata společná oběma subjektům.

 

Stud v Galerii Hraničář

Při návštěvě Galerie Hraničář probíhala výstava nazvaná - Stud. Kurátorkou výstavy byla naše průvodkyně Martina Johnová.  Proto se ujala i kurátorské komentované prohlídky.

Úvodem nám vysvětlila smysl výstavy, a že koncept byl připraven ve spolupráci s Muzeem hygieny v Drážďanech, tak jako výstavy předchozí (Dům módy, Jazyk nebo Jak si rozumět?)

Výstava Stud se snaží vyjádřit k pojmům jako stud, stydlivost, ostuda nebo ostych či cudnost. Ale také k nám všem důvěrně známým příkazům jako -  styď se či naopak nestyď se. Výstava se tedy snaží hledat odpovědi na otázky, co to vše znamená v 21. století. Vždyť stud ve smyslu cudnost je dnes už překonán. A vzdor tomu v nás zatím přesto zůstává dál jakási společenská ostýchavost. Je to samozřejmě individuální, jsou lidé ostýchaví i bezostyšní, ale je to do jisté míry také otázka vztahů v celkové společnosti.

 

Jak doslova řekla Martina Johnová,

„to zrádné zarudnutí tváří nás nejen občas zradí, ale také o nás něco prozrazuje.“

 

I když společnost i jedinci hranice ve studu posouvají. Kam až…? Ke Studu  na výstavě její autoři přistoupili  s nadhledem a spíše lehce ironicky. Hlavním cílem totiž bylo vyvolat dialog či přímo společné diskuze. I na tuto výstavu proto navazuje i škála doprovodných programů, sestávající z přednášek, workshopů a mezikulturních performancí.

 

Výstavní prostory halí cudně intimní tma 

Temné výstavní sály navozují už tím náležitou intimitu a skýtají možnost individuálního či blízce společného vnímání. Možnost se „beze studu“ projevit či alespoň zaujmout názor.  

Proto je také ve druhém patře vytvořena vysloveně pódiová plocha pro konání různých k tématu laděných uměleckých performancí. (za našeho pobytu se ale žádná nekonala).

 

Společným jmenovatelem zde realizovaných performanci je boj se studem, s nepatřičnými obavami, ostychem na straně jedné a nutkavou touhou vykročit z té konformní zóny na straně druhé. Zajímavostí je určitě interaktivní stěna určená pro osobní vzkazy návštěvníků.

Mezi autory exponátů jsme objevili mimo jiné i Leu Petříkovou, o jejíchž jiných výstavách, uskutečněných v Praze,  jsme už v minulosti na našem webu informovali

(viz. naše články https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lea-petrikova-mala-paze-aneb-kdyz-jsme-do-pribehu-vtazeni/https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a6-rocnik-essl-art-award-cee-2015-ceska-republika-aneb-kdo-z-10-nominovanych-vitezem-se-stane/).

Na výstavě se ale podílela nejen Lea Petříková, ale i Lenka Balounová, Ivana Zochová a německá výtvarnice, připomínající animacemi trochu Jana Švankmajera - Latefa Wiersch.

 

 

400 01 Ústí nad Labem

Prokopa Diviše 7/1812

 

 

 

 

Máme otevřeno:

Út -st: 13.00 - 19.30 hodin

čt, pá, ne: 13.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Kurátor / Martina Johnová

Architekt / Richard Loskot

Doprovodný program / Pavlína Loskotová, Veronika Cíhová, Julie Houfková, Anna Liebscher, studenti Katedry germanistiky FF UJEP a kolektiv Hraničář

Grafika / Magdaléna Gurská

www.hranicar-usti.cz

 

Deutsches Hygiene-Museum Dresden

je univerzální muzeum člověka. Těžištěm jeho zájmu je biologický, sociální a kulturní rozměr člověka a význam vědy pro současnou společnost. Na jeho půdě je stálá výstava „Člověk jako dobrodružství“, pojatá jako cestu do lidského těla a k vlastnímu já. A 2500 plošných metrů nabízí historické i moderní exponáty především interaktivní formou. Mimo tuto výstavu se konají doplňující, tematické výstavy s přesahy do umění, jež inspirují i Galerii Hraničář.

Více na www.dhmd.de

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

 

Foto: © Wenca NiKoníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek

www.gothichell.rajce.idnes.cz

 

Připravujeme od 2. 2. 2018

Café ve Foyer – Marie Vránová /Pine Cones 01


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/marie-vranova-pine-cones-aneb-siska-sem-siska-tam-ci-siskobrani/