Štěpánka Šimlová: Léta levitace/Years of Levitation aneb když dojmy zachytíme a asociace uvolníme

25.11.2015 10:21

Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác

20. 11. 2015 – 20. 3. 2016

 

Na tiskové konferenci  jsme byli seznámeni  s novou výstavou  nejen  nových prací Štěpánky ŠImlové, kterou kurátorsky za GHMP připravila Olga Malá. Tento nový výstavní projekt Štěpánky Šimlové charakterizuje autorčino určité napětí mezi ´objektivním´ a ´osobně´ prožívaným. Přítomny byly tisková mluvčí  Michaela Vrchotová,  šéfkurátorka GHMP Hana Larvová, vystavující autorka Štěpánka Šimlová a kurátorka Olga Malá. Na závěr tiskové konference Šimlová  rovněž vyslovila poděkování těm, kteří s ní spolupracovali, především na videu,   Báře Stejskalové (1981) a Marcelovi Steckerovi (1988).

 

 

Vizuální umělkyně  a  pedagožka Mgr. Štěpánka Šimlová (na foto vpravo) v současné době pracuje na katedře fotografie FAMU, kde vede svůj ateliér.  Šimlová neustále experimentuje s různými materiály jako je papír, fólie...  textil..

Zaujaly nás projekce Kytice i projekce, promítané na parkety  výstavní síně i autorčino ´úporně těkavé´ hledání úhlu vnímání, přičemž sama autorka působí na člověka zcela zneklidňujícím dojmem.

 

 

Monumentální (i když dokonalá) fototapeta ´Z lesa´ zase  v nás z  www.www-kulturaok-eu.cz  vzbuzovala však příliš tichou hrůzu…

 

 

 

 

Nová výstava Štěpánky Šimlové ´Léta levitace´ v Colloredo-Mansfeldském paláci je jedinečným tvůrčím projektem, který lze chápat také jako další krok v rámci dlouhodobé spolupráce mezi autorkou a GHMP. Její počátky spadají do konce 90. let, kdy galerie otevřela své výstavní prostory mladým začínajícím umělcům, které podporovala svými akvizičními a výstavními aktivitami.

 

Štěpánka Šimlová

  • zúčastnila se  3. Bienále mladých Blue Fire (Dům U Kamenného zvonu, 1999–2000  -  enigmatické digitální Krajiny
  • samostatná výstava v experimentálním prostoru Staroměstské radnice (Sladké sny za hořkých nocí, 2000)
  • výrazně se podílela na formování české scény 90. let 20. stol.

 Byla to doba, kdy se umělci mladé nastupující generace zaměřovali na nová témata související s přeměnami ve společnosti: kupříkladu stále rostoucí vliv médií přinášejících nové aktuální zprávy a ´poselství´ ze světa reklamy, showbyznysu, módy či života slavných filmových hvězd.

 

O slovo se důrazně přihlásily také mladé české autorky, jež povzbuzovalo dění na mezinárodní výtvarné scéně, kde tehdy slavila úspěchy řada umělkyň. Jejich tvorba začala stále více reflektovat tzv. ženská témata. K poměrně frekventovaným tématům patřily také různé recyklace a koncepty čerpající z dějin umění.

 

Na rozdíl od některých svých souputnic a souputníků, jejichž tvorba naplno souzněla s aktuálními ´vlnami´, Šimlová dobové podněty reflektuje, avšak s odstupem v unikající, přesně nepostižitelné podobě. ´

 

 V pol.  90.  let vytváří práce, v nichž se konstituují rysy charakterizující i její následující tvorbu. Je to především určitá dualita ´objektivního´ a ´osobního´ přístupu.  prezentovaná ve dvou velkých fotografických triptyších z pol.  90. let.

 

Fotografická koláž Starý dobrý šedesátý konfrontuje rodinné snímky první dámy USA Jackie a jejího  prezidentského chotě Johna F. Kennedyho jako protagonisty kennedyovské legendy, s raketou startující do vesmíru a dalšími futurologicko optimistickými vizemi. O rok pozdější rozměrný triptych Kino (1996) zachycuje s přídechem voyeurismu  tváře čekajících diváků v sále v okamžiku bezprostředně předcházejícím promítání filmu. Snímek je indiferentním záznamem běžné situace z městského života a zároveň reflexí konceptuálního přístupu autorky, jež se zde pokusila o svého druhu gigantickou aranžovanou fotografii.

 

Autorka sama se však tentokrát cíleně zaměřila na druhý pól: osobní prožitek, zachycení dojmu a uvolnění asociací.

 K tématu výstavy autorka poznamenala: „… Je to jako při usínání, člověk poslouchá nějaké zprávy, informace z rádia, a ty se mu v nějaké pozměněné podobě zapisují do usínající mysli. A mě dnes už nezajímá význam těch zpráv samotných, ale to, jakým způsobem je má mysl vnímá, zpracovává a podle jakého klíče si je ukládá…“

 

Štěpánka  Šimlová balancuje-levituje mezi realitou a svým subjektivním vnímáním

Pro pojetí výstavy je klíčovým dílem rozsáhlý fotografický cyklus ´Zátiší mikrosvětů´. Tematicky svým důrazem na osobní prožitek a vnímání navazuje na výstavní projekt Osobní archeologie z roku 2012, a  také na Deníky z roku 1996, do nichž autorka ´překreslila´ fotografie rodinných příslušníků a přátel a doplnila je komentáři. Obrazy i obsahy vět byly inspirovány osobními vzpomínkami, pocity a událostmi, tak jak zůstaly otištěny v paměti autorky – fascinovalo ji, jak hluboké rozdíly existovaly mezi jejími vlastními vzpomínkami a vzpomínkami dalších zúčastněných osob; stejnou situaci si každý pamatoval a prožíval zcela jinak. A tento moment rozporu ji nepřestal fascinovat ani dnes.

 

V cyklu Zátiší mikrosvětů záměrně realitu různými způsoby rozmlžuje, kupříkladu hrou s měřítky. Jednotlivé tisky Zátiší vznikají podle určitého opakujícího se schématu: před digitálně vygenerované pozadí (zasněžené horské krajiny, siluety velkoměst, tapety) autorka klade různé drobné žánrové plastiky (akty, srnky, dvojice plameňáků) a pak celý naaranžovaný výjev nasnímá. Jde tedy o přefotografovaná zátiší, nikoli fotografie skutečné věci.

Autorka záměrně volí porcelánové sošky, které se stejně jako banální pohlednice krajin pohybují na hraně kýče. Nainstalování ´sošek z domácích vitrín´ před pohlednice heroických krajin (pes pod v dáli se ztrácejícím zasněženým horským vrcholem) vyjadřuje jemnou ironii a odstup, zároveň však i určité dojetí.

 

Nostalgii starých časů a pastorální idylické ladění zátiší (Dvojice plameňáků v tapetě z růží, Sedící dívčí akt v horské krajině) střídají výjevy odkazující k nebezpečí a zkáze skryté za klamnou iluzí důvěrně známé každodennosti.

 

Určitými ikonickými postavami cyklu je dvojice velké a malé školačky držící se za ruce, která se na své ´cestě do školy´ střetává s běžnými i apokalyptickými výjevy hroutících se měst. Školačky stejně jako všechny další plastiky jsou vždy znázorněny se svými stíny v pozadí a jsou-li k divákovi obráceny zády, sledují kromě dění za nimi i svůj vlastní stín.

 

Drobné sošky popředí alternují s běžnými předměty jako zubní kartáčky, jež jsou uváděny do surreálních paradoxních souvislostí. Autorka pracuje s naší kolektivní pamětí. V jejích předobrazech lze vidět odkazy ke 2. sv. válce stejně jako ke komunistickým totalitám (asociace s filmovými snímky Leni  Riefenstahlové nebo s velikášskými stavebními monumenty).

 

Jednotící červenou nití celého cyklu je sentiment autorkou chápaný v pozitivním slova smyslu: „… V mé tvorbě postupně krystalizovala práce se sentimentem ve smyslu hnací síly společnosti, s tím druhem sentimentu, který vzbuzuje soucit a je na něm založena například charita…“. (zdroj:  Olga Malá)

 

Kurátorka výstavy: Olga Malá (na foto vpravo)

 

110 00 Praha 1

Karlova ulice 189/2

Máme otevřeno: denně kromě pondělíl: 10.00 – 18.00 hodin

www.ghmp.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mga-magistri-kf-famu-2014-aneb-o-napady-nouzi-nemame/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a1336-km-tunisko-ocima-studentu-katedry-fotografie-famu-aneb-od-hor-pres-poust-az-k-mestum/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nekdy-v-sukni-umeni-90-let-aneb-kdyz-my-silne-zeny-umelkyne-radeji-hovorime-za-sebe/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/samorosti-2014-ke-korenum-1-aneb-kdyz-se-my-nezavisli-tvurci-opet-zviditelnujeme/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/klauzury-kf-2014-aneb-zena-jako-nechvalne-vabnej-fotografickej-objekt-/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/czech-design-week-aneb-vystavujeme-neprilis-znamy-ale-kvalitni-ceskych-design/

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková