Stanislav Kolíbal: Spojitosti aneb když rok 1963 se stal rokem zlomu: přešli jsme k abstraktní geometrické formě

20.04.2018 17:53

 

Galerie 1. patro  - Praha

20. 4. – 23. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kolíbal (* 11. 12. 1925 Orlová)

patří bezpochyby k jedněm z nejvýznamnějších protagonistů českého,

ale i mezinárodního umění 2. pol. 20. století,

a to s přesahem, pro autorův úctyhodný věk, do 21. století. 

Jeho tvorbu téměř od počátku provází zájem o geometrické řešení hmoty a prostoru.

Jeho sochy a objekty jsou charakteristické užitím minimálních prostředků,

avšak jejich výpověď je značná.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži své výstavy i přes svůj pokročilý věk a příšerné horko, které nám druhá dubnová dekáda v Praze připravila, Prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal  nechyběl. Výstavu Stanislav Kolíbal zahájila Milena Kalinovská, ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní cesta

„Umění 60. let je nemyslitelné bez prací umělce,

jakým je Stanislav Kolíbal, jehož myšlení a intelektuální záběr, odrážející se v jeho dílech,

je zásadní v kontextu tohoto dynamického období,

které je dodnes obdivováno a jehož myšlenkový a formální ohlas je neopomenutelný.

Léta 60. jsou naplněna experimentem a touhou umělců jít dál, než bylo dosud možné.

 

Inspirováni avantgardou pol. 20. století usilovali o přístup k umění,

v němž bourali bariéry a vytvářeli novou sensibilitu.

Jednalo se o umělce ze Severní a Jižní Ameriky, z Evropy a Japonska.

Progresivní umělci se odvraceli od tradičních způsobů práce, materiálu i vystavování.

Jejich produkce byla inspirována myšlenkami a danou politickou a kulturní situací. Z

ásadní bylo nalézt nový jazyk vyjadřování,

který by zachytil komplexnost reality a docílil určité svobody vyjádření

- nové reality -

- nové poetiky-

.

Generace Stanislava Kolíbala byla potlačena domácím represivním režimem,

a progresivně cítící a tvořící umělci tudíž neměli možnosti

si běžně vyměňovat názory a spolupracovat či vystavovat

se svými současníky jako se Sol LeWitem či Donaldem Juddem z USA,

s umělci Arte Povera z Itálie, se skupinou  Gutai z Japonska nebo s

 Lygiou Clark a Héliem Oiticicem z Brazílie. 

Měli s nimi mnohé společné, a to nejenom z uměleckého pohledu,

ale sdíleli také podobné politické zkušenosti, které se odráželi v v jejich postoji i díle.

 

Stanislav Kolíbal se dopracoval k umělecké tvorbě vlastní cestou,

vycházel z uvažování o prostoru, řešil problém času, vnímal existenciální filozofii a šel vlastní cestou.

Jeho dílo se dostalo do zcela nové vizuální obsahové roviny.

Uvažujíc silně konceptuálně, hovoří o vysoké citlivosti,

která se promítá v geometrii, v očišťování, ve zjednodušování,

jedná o se o transformování Kolíbalových myšlenkových procesů.

Nahlížím na ně jako na díla, která v sobě nesou výraz ´zranitelnosti´,

přestože se nacházejí v abstraktním světě, jenž se ovšem nevyznačuje jenom formální virtuozitou.

Z jeho pohledu je umění sdělením, a v tom je zakotven smysl Kolíbalovy tvorby,

která je součástí jazyka významných umělců 2. pol. 20. století. “

(Milena Kalinovská)

 

V expozici zhlédneme Kolíbalovy práce z roku 1963 - 1964 (Sloup času, Konstelace, Křídla), který je pro Kolíbala rokem zlomu: autor přechází k abstraktní geometrické formě. K ní mohl lehce alternovat nejen proto, že byl oproštěn od klasických sochařských záležitostí, jako třeba budování hmoty apod., ale také proto že, už ve svých figurativních sochách se zajímal o geometrii.

 

  • Od 1963 bývá pak jméno Stanislava Kolíbala uváděno v souvislosti s konstruktivním uměním, ale Kolíbal čistý jazyk konstrukce nepřijal do důsledků
  •  
  • Zrovna tak je volný jeho vztah k minimalismu, který je mu často přiřazován - Kolíbalovy abstraktní práce implikují další významy a sdělení.
  •  
  • Na rozdíl od přísné seriálnosti minimalismu, jsou Kolíbalovy sochy výsledkem promyšlené skladby s výsledným kompozičním napětím. Nosným tématem se mu stává téma lability a vratkosti. Sochy a instalace jsou sestavovány z různých částí a typicky kolíbalovskou kompozicí vzniká dojem nestability.

 

  • Dominujícím materiálem se stala sádra, která pro svou bělost zbavuje díla expresivního působení a směruje diváka spíše k meditativnímu vnímání. Svou křehkostí pak tento materiál plně podpořil základní myšlenku Kolíbalovy tvorby, která vypovídá o křehkosti a labilitě lidského bytí

 

Po roce 2000 se Kolíbal vrátil k některým principům a formám, kterým se věnoval již dříve: vznikají cykly s názvy Černé reliéfy, Bílé reliéfy a Šedé reliéfy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černé reliéfy se objevují v roce 1999. V nich se autor zabývá vrstvením geometrických ploch.

 

Následuje série Bílých reliéfů z roku 2011, v nichž vrstevnatost není tolik patrná a spíše dominuje geometrická kresebnost. Druhá, pozdější cesta od starších kreseb vedla právě k Bílým reliéfům, které naopak staví k sobě polaritu plošné kresby a prostorové trojdimenzionality.

 

Šedé reliéfy z roku 2012 jsou pak spojením několika autorových zkušeností: kresebnost Bílých reliéfů je propojena s iluzivní hrou se skutečností, známou z Kolíbalovy tvorby 70. a 80. let. 20. století.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dále v expozici nechybějí Kolíbalovy ty nejnovější práce z let 2017 -2018 (na deskách), kdy na bílém povrchu zdrsněném pískem se po nanesení tmelu vytváří při leštění struktura tmavších malých skvrn, jako by šlo o kámen. Kolíbal tentokrát použil linie bílé. A nynější reliéfy tak získaly členitý obrys a bílé linky vybíhají i do prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechyběly ani Kolíbalovy nejstarší práce studentské z roku 1937, dva školní výkresy, které vznikly v době, kdy studoval na místním gymnáziu, tj. před 80 lety.  Sestava hranolů např. vykazuje docela zvláštní shodu mnoha průsečíků, což je podkladem Kolíbalovy práce v posledním období. A tím, že i linka vyznačuje horní hranu vpředu, stejně jako dolní u jiného vzadu, je popřena prostorovost, jako u mnoha Kolíbalových kreseb. A proto Kolíbal na této výstavě dohromady představil práce ze svého začátku i práce nejnovější z roku 2017 -2018. 


110 00 Praha 1
Myslíkova 9
Máme otevřeno:

čtvrtek - sobota 15.00 – 19.00 hodin, jinak dle telefonické domluvy

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: artlist/Ivona Raimanová, katalog)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/stanislav-kolibal-kresba-za-kresbou-drawing-by-drawing-aneb-jak-vyjadrime-tema-casu-a-jeho-pomijeni/