Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou/ Drawing by Drawing aneb jak vyjádříme téma času a jeho pomíjení?!

27.04.2015 14:31

 

 

Národní galerie -  Praha – Veletržní palác – respirium a ochoz mezaninu

20. 2. – 24. 5. 2015

 

Akademický sochař a výtvarník Stanislav Kolíbal (*1925) patří ke klíčovým osobnostem českého a evropského umění posledních více než 50 let. Patří k českým umělcům, kteří začali v 60. letech konceptuálně pracovat s abstrakcí a geometrickými tvary.

 

Podle jeho slov ho ke kresbě geometrických tvarů přivedl pohled na obraz Paula Cézanna,

kde objevil zákony konstrukce, která tvoří podstatu Cézannova umění, uspořádání, 

jež směřuje k harmonii nebo disharmonii. Realita něco podobného v sobě nemá. 

To považuje Kolíbal  za vlastnost umění.

(Zdroj: Právo, 13. 3. 2015 - Peter Kováč). 

 

U příležitosti významného životního jubilea Stanislava Kolíbala Veletržní palác hostí do neděle 3. 5. 2015 výstavu, která prezentuje autorovu kresebnou tvorbu, jeho kresebné cykly, které vznikaly (a stále vznikají) od roku 1968 až do současnosti. Kolíbal chápe kresbu jako definitivní dílo. Současně ale kresby generují významový posun či zásadní změnu v umělcově práci, koncentrovaně ukazují způsob autorova myšlení a rozvíjení daného tématu.

 

Expozici jsme rozdělili do 8 částí, kterou vždy uvede svým slovním doprovodem sám autor Stanislav Kolíbal.

 

V Bílých kresbách z let 1968–1976  výstava začíná…

„Všechno je v nich vyjádřeno linkou. Tím, jaká je, ať přímá neukončená či zborcená.

Co spojuje nebo ohraničuje a čeho nedosahuje.

Tento systém, zdánlivě zúžený, byl schopen vyjádřit vše,

co mne tehdy zajímalo: vyjádřit téma času a jeho pomíjení či nejistoty.

Co nás obklopuje, co roste, mění se a chátrá.

A v určité chvíli končí. “

S. K. 

 

Různé podoby práce s geometrií, jejímž smyslem je hledání řádu, shod a souvislostí, započaly Berlínské kresby z roku 1988. Ty otevřely autorovi prostor pro další kresebné cykly, stejně jako pro akvarely či reliéfy, a také, jako v případě předchozích kresebných cyklů, se staly východiskem pro objekty či instalace. Rovněž tento kontext rozvíjení kresby do 3. rozměru výstava připomněla na důležitých či v Čechách málo nebo dosud vůbec nevystavených pracích.

 

Výstava tak otevřela  teoretickou diskusi o povaze Kolíbalova umění v kontextu světového vývoje a možnosti,  jak najít shody i autorovy odlišnosti od zavedených uměleckohistorických souvislostí. K tomu jistě dopoml i poprvé zveřejněný soubor drobných skic, základních studií, kresebných myšlenek, prvotních nápadů, které téměř intimně ozřejmují způsob Kolíbalovy práce.

 

  1. 1968 – 1976: Bílé kresby
  2. 1977 – 1980: Projekty
  3. 1988:            Berlínský cyklus
  4. 1990 – 1991: Po Berlínu
  5. 1994 – 1999: Akvarely
  6. 1999 - 2006: Šrafované
  7. 2008 – 2010: Hovory k sobě
  8. 2003 – 2014: Reliéfy

Kurátoři výstavy: Adam Budak a Martin Dostál

Koncepce výstavy a architektonické řešení: Stanislav Kolíbal

https://ngprague.cz/exposition-detail/stanislav-kolibal-kresba-za-kresbou/

 

Hodnocení: 70 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiny-svet-another-world-aneb-kdyz-sochar-vidi-sochy-jinak/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/konstrukce-diagonaly-linie-aneb-umeni-nezna-hranic/