Shifted Realities v Galerii Rudolfinum aneb videoprojekce, instalace, obrazy a posunutá realita včetně výstavních prostor

23.03.2023 16:20

 

 

Shifted Realities

Adéla Babanova,

Marwu Arsanios, Leslie Thornton,  Ed Atkins, Zach Blase a Paul Maheke

16. 3. – 11. 6. 2023

Galerie Rudolfinum

 

 

„S demokratizací možnosti osobní výpovědi skrz nástroje internetu a sociálních sítí se nám dříve více či méně kompaktní realita začala posouvat a vrstvit. Každý má právo a prostor zanechat v nekonečném digitálním světě vlastní názor, a tak role spoluutváření světa, která dříve náležela náboženství, politikům a filosofům, je teď k dispozici pro každého.“

Z tiskové zprávy k výstavě Shifted Realities

 

 

„Výstava si klade otázky především z oblasti komunikace. Z oblasti, která se zdá být ta nejbanálnější, ale zároveň rozvojem technologií spojených s přenášením informací se dostáváme do světa, který je realitou sám o sobě. To znamená, že posouvá význam toho, co je vlastně realita. Je realita to, na co si můžeme sáhnout, ten okolní svět? Nebo je také realita rozhovor s fiktivní osobností zavěšený někde na internetu? Anebo je realita už jenom ten svět nul a jedniček, kterého se téměř veškerá naše komunikace týká?“

ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma

 

 

Galerii Rudolfinum přetváří zase další výstava

 

Intervence ultramoderního umění do sofistikovaných novorenesančních interiérů se v Galerii Rudolfinum stává pravidlem. Jak ostatně naznačil již v úvodu svého vstupu, na tradiční dopolední tiskové konferenci určené novinářům, konané při příležitosti zahájení kolektivní výstavy Shifted Realities, Petr Nedoma. Jde o další z cyklu instalačně i obsahově obdobných výstav. Opět se interiér budovy stává součástí expozice, opět vystavené objekty polemizují s daným prostorem, opět se tu mění výškové profily sálů, opět se místnosti člení nečekaným způsobem a opět to možná vyvolá polemiku. Ale proč ne? Speciálně tahle výstava je přece o posunuté realitě. Tak proč neposunout také realitu této výstavní nesbírkové instituce (tzv. Kunsthalle), nacházející se v budově dokončené před 139 lety, v roce 1884, dílo dvojice předních architektů (mimo jiné i naší Zlaté kapličky, budovy Národního divadla) pánů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Jen tak, se nemůže z budovy s takovouto mimořádně pohnutou historií zvetšelá instituce. Díky podobným výstavám ožívá do naší současnosti prostřednictvím toho nejmodernějšího od nás i ze všech koutů světa. Však je také základní koncepci galerie představují zejména velkorysé projekty (rozměry i smyslem) přibližující hlavně to současné, výtvarné umění. Výstavní akce pak nepřinášejí jen kvalitu, ale reflektují i širší společenské souvztažnosti korespondující s mezinárodními směry a aktuálním vývojem výtvarného umění vůbec.  Proto není ani zvláštností spolupráce Galerie Rudolfinum s podobně avantgardními zahraničními partnery. Výstavy tak už výběrem projektů usilují o zasazení do mezinárodního kontextu. Ani výstava Shifted Realities není tedy výjimkou.

 

 

Vyvinutá výstava

 

Petr Nedoma nás úvodem seznámil s kurátorským týmem, jehož byl samozřejmě i on členem (Kurátoři: Eva Drexlerová, Jen Kratochvil a Petr Nedoma) a za šestici autorů také s naší tuzemskou účastnicí, Adélou Babanovou, a pětici zahraničních autorů (Marwu Arsanios, Leslie Thornton,  Ed Atkins, Zach Blase a Paul Maheke) omluvil.

Připomněl, že výstava se postupně vyvíjela až do této současné finální podoby po dobu dvou let. Zúčastnění umělci byli postupně objevováni  na zahraničních výstavách.

Další vyvíjení budoucí výstavy se odehrávalo především ve fázi instalace. Autoři totiž nejprve představili své případné projekty a na základě toho se vyvíjel i odpovídající způsob jejich prezentace.

 

 

Výstava širších souvislostí 

 

Kurátor výstavy, Jen Kratochvil, je zkušený kurátor mnoha náročných výstav neběžných tvůrců. Nicméně na tiskové konferenci připomněl, že tato kolektivní výstava není zcela jednolitá, že se jedná o mix různých uměleckých pohledů a značných posunů ve vnímání. Jak samotných tvůrců, tak i toho, co se nám snaží sdělit. Diváci určitě budou muset hledat svoji cestu k přijetí prezentovaných děl. Do jisté míry se tu divák setká se šesticí výstav, šesti autorů, které jsou vnitřně provázány v jedno společné myšlenkové sdělení jímž je posunutá realita - Shifted Realities.

 

 

Katalog jako vodítko

 

Na zahájení jsme se také dozvěděli od kurátorky výstavy Evy Drexlerové, že k výstavě byl ostatně jako vždy připraven katalog. Ale tentokrát je 125 stránkový a nemá tištěnou podobu, takže jde o E-katalog. Ten ovšem přináší nejen tradiční a nezbytné informace o autorech a jejich expozicích, ale především čtyři obsáhlé eseje, rozhovor a různé další informace, jež si kladou za cíl, nabídnout myšlenkový kontext a širší souvislosti všech vystavených exponátů, všech šesti autorských expozic.

 

 

Filmy o počátcích nejistoty

 

Jediná přítomná autorka, Adéla Babanova, jedna z nejvýraznějších mladých videoumělkyň naší české současnosti, se při zahájení rozhovořila o svých filmech zastoupených na výstavě. Sál Rudolfina, jenž je jí vyhrazen, osadila filmem, sestávajícím ze čtyř nezávisle promítaných projekcí. Jsou ve smyčce, takže vždy velkoplošné obrazovky prezentují dva dvanáctiminutové filmy a další dvě obrazovky dva filmy šestiminutové. Divák tak může sledovat vzájemné prolínání scén a jejich protilehlá či jinak sledovatelná projekce vytváří potřebnou atmosféru nadřazenou vlastnímu příběhu.

 

 

O výstavě slovem odborným

 

Vše co by měl divák vědět o výstavě Shifted Realities, je ve zmíněném E-katalogu, který je k dispozici na webové stránce Galerie Rudofinum a vyplatí se, ještě před návštěvou výstavy, věnovat mu čas. Sami za sebe to můžeme potvrdit, protože jsme výstavu absolvovali nepřipravení, tedy bez možnosti prostudování E-katalogu, a teprve po jeho prostudování, po návratu z tiskové konference a následné prohlídky výstavy, jsme zpětně, konečně v plné šíři, chápaly to, co jsme na výstavě viděli jen prvoplánově.

Krom toho, existuje – též na webu Galerie Rudofinum - kurátorská zpráva.

Je výrazně kratší a i ona pomůže se ve viděném orientovat, i když ne tak dokonale, jako po přečtení E-katalogu.

Kurátorskou zprávu připravenou kurátorským týmem ve složení Eva Drexlerová, Jen Kratochvil a Petr Nedoma rádi přetiskujeme.

 

 

Co je to vlastně realita? Výstava si klade otázky z oblasti komunikace

 

Výstava Shifted Realities, kterou otevřela pražská Galerie Rudolfinum, je mezinárodní projekt, představující díla šesti vizuálních umělců.

  

Co je realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost? V globální i lokální politice se v posledních letech často mluví o rozdělených společnostech, s předpokladem, že jedna strana odmítá poslouchat druhou a obráceně. Je snad možné, že každá ze stran žije v jiné realitě? A co potom rostoucí digitální svět? Můžeme jej považovat za reálný? Nebo toto privilegium necháváme fyzickému prostoru kolem nás, na který se můžeme dívat vlastníma očima a sáhnout na něj bez pomocí displejů, ovladačů nebo rukavic virtuální reality?

 

S demokratizací možnosti osobní výpovědi skrz nástroje internetu a sociálních sítí se nám dříve více či méně kompaktní realita začala posouvat a vrstvit. Každý má právo a prostor zanechat v nekonečném digitálním světě vlastní názor, a tak role spoluutváření světa, která dříve náležela náboženství, politikům a filosofům, je teď k dispozici pro každého.

 

 

Výstava Shifted Realities si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších, aby návštěvníkům Galerie Rudolfinum nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování.

 

Ať je to zájem právě o hranice mezi digitálním a fyzickým u Eda Atkinse, ohledávání nových vizí společenské rovnosti u Marwy Arsanios, posouvání hranic vnímání u Zacha Blase, konfrontování vnitřních světů s okolím u Adély Babanové, rozšiřování škály možných osobních identit u Paula Mahekeho nebo hledání společného jazyka u Leslie Thornton, všechna díla ve výstavě posouvají konvenční vnímání a ukazují bohatství jediné, ač rozvrstvené reality.

 

Galerie Rudolfinum výstavou Shifted Realities opět nabízí výběr z nejvýraznějších současných umělkyň a umělců, pokouší vnímání svého diváka nejen obsahem vystavených děl, ale i jejich formálními kvalitami a jako vždy proměňuje architekturu 19. století do projekční plochy nejrůznějších vizí – techno-utopických snů, digitálních dystopií, prostorů nových komun, surrealistických divadelních scén – možná spíš zákulisí, protestních barikád a dalších.

 

 

Viděno objektivem našeho fotografa:

 

Kudy vedou hranice mezi digitálním a fyzickým, expozice Eda Atkinse The worm (2021):

 

 

Ohledávání nových vizí společenské rovnosti, expozice Marwu Arsanios (Who Is Afraid of Ideology? Part 4: Reverse Shot, 2022):

 

 

Posouvání hranic vnímání, expozice Zacha Blase (The Doors (2019):

 

 

Konfrontování vnitřních světů s okolím, expozice Adély Babanové (Zákon času (2023):

 

 

Rozšiřování škály možných osobních identit, expozice Paula Maheke (YOU & I, 2022):

 

 

Hledání společného jazyka, expozice Leslie Thornton (Ground (2020):

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček (18 x) a internet (7 x)  

 

Shifted Realities

Adéla Babanova, Marwu Arsanios, Leslie Thornton,  Ed Atkins, Zach Blase a Paul Maheke

16. 3. – 11. 6. 2023

Galerie Rudolfinum

Kurátoři: Eva Drexlerová, Jen Kratochvil, Petr Nedoma

Vstup je volný (proto se můžete kdykoliv vrátit a pokračovat, kde jste přestali)

https://www.galerierudolfinum.cz/cs/

 

Více k výstavě: 

https://www.galerierudolfinum.cz/cs/event/vernisaz-vystavy-shifted-realities/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9DbVvUantMQ

 

Více k Adéle Babanové:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/febiofest-2018-neptun-aneb-kdyz-nas-presvedci-ze-vsichni-lzou-pak-jim-slepe-verime/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/adela-babanova-navrat-do-adriaportu-aneb-proc-bychom-meli-more-mit-/