Pavel Vašíček: Prázdné hnízdo/Empty nest aneb co vidina všudypřítomné smrti s námi udělá?!

03.06.2020 14:51

knupp gallery - Praha

28. 5. - 30. 6. 2020

Na autorské vernisáži (prodejní) výstavy osmi obrazů od Pavla Vašíčka: Prázdné hnízdo jsme se seznámili s novou kolekcí pláten, která vznikala od loňského léta. Jak jsme u Pavla Vašíčka zvyklí, potěšili jsme se v jeho díle s pestrou barevnou škálou ve figuře i ryzí abstrakci. Obrazy Pavla Vašíčka se vyznačují hloubkou myšlenky tématu, brilantní řemeslnou zpracováním a poutavým dějem.

Autor vystavených obrazů (portréty a figurální obrazy) byl osobně přítomen.  Hovořil o svém vztahu k barvě a při té příležitosti neopomenul si zavzpomínat na výstavu, která se konala v roce 2015 s Janem Koblasou, kde ho barvy vystavených plastik zaujaly a jež na něj působily velmi, a proto tak může říci, že na něj působí barvy stále…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Barva jako o sobě funguje jako zdroj inspirace.“

Pavel Vašíček

 

Aktuální obrazy Pavla Vašíčka polemizují nad otázkami, provázející životní perspektivy člověka, který se přitom setkává s vlastními pocity opuštěnosti, ztrátou smyslu nebo touhou po identitě. Vidina všudypřítomné smrti se tak stává impulsem a hybatelem, odhalující lidskou zranitelnost a kolísavost představy o naplnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovina přítomnosti, snů a představ vytváří linii sdělení, jež se podřizuje výrazně energické barevnosti, která obrazům propůjčuje prchavě slavnostní nádech.

 

 

​​Pavel Vašíček...

„…. patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých realistických malířů. Ve své tvorbě od počátku uplatňuje značně široké výrazové pole, sahající od hyperrealistických portrétních kreací, přes expresi ke zcela rozvolněnému malířskému gestu gestické abstrakce.

 

Autorova znalost významu různých vývojových etap evropského umění - baroko, manýrismus, expresionismus, je důležitou a nepřehlédnutelnou součástí celkové koncepce některých jeho děl, upozorňujících ve svých základních myšlenkách na hodnoty a ideji pluralismu.

 

Je znám zejména svými monumentálními realisticko-expresivními figurálními kompozicemi, jejímiž náměty se obrací k otázkám naléhavosti uchování a významu individuality člověka v současné masmediální společnosti. Hledá jakýsi intelektualizovaný primitivismus, provokativní spojení intelektu a opozice proti přehnanému estetismu.

 

Tím, že klade velký důraz na obsah a intelektuální zázemí, neřídí se uměleckými konvencemi doby. Zároveň tyto konvence do určité míry ironizuje zdůrazňováním nejen samotné figurace, ale také nesmírně obratným a vybroušeným předváděním samotných figurálních prvků.“ (zdroj: tisková zpráva)

Pavel Vašíček (* 1979)

  • 1994 - 1998: studium na SUPŠ Turnov, obor broušení a rytí drahého kamene
  • 1999 - 2000: studium na VOŠS Nový Bor, obor broušení a rytí skla
  • 2000 - 2006: studium na Akademii výtvarných umění v Praze - Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana
  • 2010: člen S.V.U. Mánes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Revoluční 17

Máme otevřeno: 

pondělí: na objednání

úterý  -  pátek: 10. 30 - 19.00 hodin

sobota:  11.00  - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.knuppgallery.com

 

 

 

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nirvana-start-up-iii-aneb-jak-najdeme-cestu-ke-smireni-se-skutecnosti-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/eden-koblasova-zeme-zverejneni-umelcova-daru-aneb-kdyz-radi-vzdame-hold-prof-janu-koblasovi/