Nirvána – Start up III aneb jak najdeme cestu ke smíření se skutečností?!

02.03.2013 13:21

Pavel Vašíček

12. 12. 2012 – 13. 1. 2013

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

 

Galerie hl. m. Prahy připravila v předvánočním čase výstavu dalšího autora z výstavního cyklu pro mladé umělce Start up, umělce Pavla Vašíčka s názvem ´Nirvána´.  Výstava je vyvrcholením letošního ročníku Start up.

 

Pavel Vašíček - realistický malíř

Pavel Vašíček se narodil v roce 1979 v Mladé Boleslavi a v roce 2006 absolvoval ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze. V současné době patří mezi významné představitele mladých českých realistických malířů. Známe ho především jako malíře figurálních obrazů -  monumentálních kompozic se smyslem pro barokní formu. Vašíček se zajímá se o v dnešní uspěchané povrchní době rozpolcenou lidskou bytost. Jsme ovládáni instrumentální racionalitou a přehnaně věříme v technologické inovace, a tak ve společnosti fungujeme spíše jako roboti.

 

Umění jsou především emoce

Z obrazů tak cítíme napětí, které nás má zneklidnit a probudit v nás zájem po hledání vlastní rovnováhy, při kterém se vypořádáme se svými osobními slabostmi, v důsledku čehož se snažíme pochopit i sebe sama, civilizaci, přírodu a kosmos.

 

„Přijímám problémy doby,

sumarizuji je a dávám plátnem ven. Nejde mi jen o to diváka zneklidnit,

nýbrž aby v tom zneklidnění byl schopen žít,“

říká o svém tématu Vašíček.

 

Proto uplatňuje pro každý motiv adekvátní výtvarný projev, aby dosáhl co největší emocionální účinek a vyjádřil tak autorem zvolený motiv. Na jednom plátně můžeme současně objevit expresivní, realistickou i abstraktní malbu, která spolu s malířovou citlivou intuicí, velkorysostí projevu i smyslem pro detail vytváří na obraze emoční náboj, jenž j evokuje přítomnost člověka. Obrazy nám pak připomínají vizuální styl středověkých děl, která kruté zobrazují skrze krásné, vznešené či naopak.

 

Nirvána – smíření se s osudem?!

Podle slovníku cizích slov jsem si ověřila význam slova ´´nirvána´´. Dozvíme se, že v buddhistickém náboženství je to

1) nejzákladnější pojem = blaživě míruplný stav spočinutí v tom, co je ´nevzniklé – nezrozené´, 

2) prohlédnutí, že není žádného substanciálního já uzavírajícího nás do svých mezí, nebo 

3) /přeneseně, knižně/ stav dokonalé spokojenosti, klidu a zapomnění.  Tak si vyberme.

 

Malíř se nás tedy svými obrazy snaží přimět brát život i sebe s nadsázkou, takže se máme smířit s danou realitou – dobrem i zlem.

 

Pavel Vašíček její pojetí upřesňuje slovy: „V obrazech nevizualizuji nirvánu ve smyslu odpoutání se, tak jak ji známe z buddhistických textů, ale pro mě je nirvána osvobozující cestou k pochopení plnohodnotného života člověka. Ústředním motivem vystavených obrazů je člověk a okolní prostředí, které jej vede k nirváně. Oba jsou podrobováni zkouškám.“

 

Závěrem

Přestože výstava je umístěna pouze v jednom výstavním sále, dokázal zkušený Karel Srp  svou koncepcí směstnat do několika velkoformátových obrazů, tak aby nás při jejich prohlížení přiměl k akci. Chtěl, abychom si vytvořili vlastní představu, aby v nás obrazy probudily imaginaci, představivost, protože záleží jen na nás, co v těch obrazech najdeme.  Protože dávat nám na vědomí něco po lopatě, to většinou nebývá cíl malířův.   

 

Jak vnikl projekt Start up?

„Kdysi ve velkém prostoru přízemí Domu U Zlatého prstenu byla rozvodna elektrického proudu, pak několik let šatna stálé expozice ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Teprve nový ředitel galerie Milan Bufka rozhodl po svém nástupu na podzim 2008, že tato výjimečná místnost bude přeměněna na výstavní síň určenou pro mladé, začínající autory, kteří se budou v pravidelném sledu střídat, a během roku jich bude představeno deset. Galerie hlavního města Prahy se sice průběžně věnuje současnému umění – mimo Bienále mladého umění - ještě výstavami ve druhém patře Staroměstské radnice a příležitostně v Městské knihovně či v Domě U Kamenného zvonu – dosud jí však chyběl prostor, ve kterém by se mohla soustředit na nová jména. Kladem bylo, že se tento prostor našel v Domě U Zlatého prstenu, ve kterém je nyní shodou okolností umístěna dlouhodobá expozice Po sametu, věnovaná současnému umění posledních dvaceti let.“

 

„Přestože bod, který se pro začínajícího autora stal v jeho umělecké dráze rozhodující, lze stanovit až zpětně, mohl se týkat přímo jeho vlastní práce, kdy vytvořil zlomové dílo, nebo naopak okamžiku, kdy se o něm dozvěděla širší veřejnost nebo kurátor a galerista díky zařazení do publikace či nominaci v některé z mnoha soutěží, sehrává samostatná výstava v tomto mnohoznačném a různosměrném procesu stále podstatnou a neopominutelnou roli důležitého prostředníka, umožňujícího přímý kontakt s realizací. Znamená důležité vykročení, ve kterém si především umělec sám ověřuje nosnost vlastních postojů. Prvých deset autorů z úvodního ročníku výstavního projektu Start-up zohledňuje všechny současné výrazové prostředky: vedle kresby, jež se v posledních letech stala jednou z nejrozšířenějších technik mladé generace, přinesli video, závěsný obraz, objekt či grafiku. Někteří autoři vytvořili projekty, určené přímo pro danou místnost, jiní do ní rozvěsili práce, jež vznikly v jejich ateliéru. Prvý ročník projektu Start-up, rovnoměrně rozdělený na pět autorů a pět autorek, poukázal na nová jména a zároveň připomněl, že do přítomného umění patří i projevy, které jsou z něj někdy vylučovány a nemají příležitost uplatnit se v rámci zavedených kurátorských přehlídek či soutěží.“ Karel Srp  

 

Kdo už vystavoval v rámci Start up?

Jakub Tomáš - S = pí krát r na druhou                 (15. 12. 2011 – 22. 1. 2012

Petra Římalová – Vesnice                                    (9. 2. – 11. 3. 2012)

Richard Loskot –  Jednoduchá  věc                      (29. 3. – 29. 4. 2012)

Tereza Damcová –  Frida Kakao a vyvrhelové    (17. 5. – 17. 6. 2012)

Johana Pošová – Podtlak                                      (28. 6. – 12. 8. 2012)

Jan Uldrych – Terra Incognita                              (6. 9. – 7. 10. 2012)

Hana  Hillerová – Exist                                         (24. 10. – 25. 11. 2012)

Pavel Vašíček  - Nirvána                                       (12. 12. 2012 – 13. 1. 2013)

(bez záruky)

 

O Galerii hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a spravovat české umění 19., 20. a 21. století. Více informací o společnosti naleznete na https://ghmp.cz.

 

 

Kurátorka: Monika Doležalová

Koncepce: Karel Srp

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 6

 Praha 1 - Ungelt

Otevřeno: úterý – neděle 10.00 -18.00 hodin

Další informace: www.ghmp.cz

                              www.startup-ghmp.cz

 

Autorská prohlídka s Pavlem Vašíčkem:  čtvrtek  10. ledna  2013

Vstup: zdarma

K výstavě je zajištěn bezbariérový přístup.

Hodnocení:  85 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Tomáš Souček