Outsider Art – Roman Lazar aneb nezavírejte oči, nepřelepujte některé části obrazů, takový je život, no…

16.05.2022 18:52

 

 

 

Outsider Art

Roman Lazar

3. 5. – 29. 5. 2022

Galerie Kritiků

 

 

Roman Lazar (1966), absolvent Pedagogické fakulty v Nitře pocházející z Dunajské Stredy, toho času už ale po několik let k nalezení téměř polovinu z každého roku pouze na ostrově ve Vietnamu, kde rád žije, pracuje a tvoří.  Umělecký „zjev“ u nás poměrně nevídaný. Autodidakt, jehož snem bylo malovat. A svůj sen si vyplnil, protože své sny si plní, protože proč by je jinak měl…

 

 

Obsahově i myšlenkově nadupané obrazy, akrylem, olejem, olejovými pastely, ale třeba i „jen“ fixem či perem, vyvedené na plátna, sololity, kartony, občas vylepšují koláže, nápisy, přípisy a vpisy působí dojmem chaosu. Ale to by byl omyl. Obrazy jsou přeplněné stejně jako invence autora, ostrou municí barev, ironizujícími záblesky nočních zážitků a bezpardonovou erotikou v mezích svobodné normy. Zkrátka obrazy plné života…

 

 

Pověst o Romanu Lazarovy

 

Ve výstavografii Romana Lazara lze vystopovat už dokonce čtyři výstavy konané v Praze. Ta současná, v Galerii Kritiků je jeho pražská výstava takříkajíc jubilejní – pátá.

Že o nich skoro nic většina diváctva neví? A že dokonce i www.www-kulturaok-eu.cz zaznamenala jen jednu jeho účast na kolektivní výstavě v pražském Lapidáriu, na mezinárodní výstavě naivního umění, v čase loňského adventu? Důvody jsou dva. Covid. Termíny výstav vyšly na čas kulturního temna zapříčiněného Covidovými opatřeními. A ten druhý? No, část diváctva, jemuž alespoň některá z Lazarových výstav neunikla, na sebe spiklenecky pomrkává, jako že, jo, víme, Lazar, to je ten, co svými erotickými motivy budí veřejné pohoršení… A kdeže má nejbližší další výstavu…?

 

 

Pověst nelže, ale zkresluje      

 

Roman Lazar není rozhodně zajímavý autor jenom tou svojí otevřeností, bezbřehostí a do jisté míry i erotickou nevázaností. To by byl velký omyl. Autor maluje, jak my – přiznejme si to - většinou také myslíme, jenže to pak autokriticky sdílí až přes filtr konvencí.  Autor se s tím nepárá a v nadupaných obrazech nám servíruje syrové pravdy, bez příkras, ale ne na podnose prvoplánovitosti. Ne, u Lazara to je o – diváku dívej se a hledej. Najdeš-li, objevíš, co víš ale neuvědomil sis, nebo netroufl říci nahlas. Ale ono to takové je. A i my takoví jsme.

Ale dost neumělých pocitů poučeného diváka, dejme slovo té nepovolanější, Mgr. Vlastě Čihákové-Noshiro Ph. D. historičce umění, orientalistce (japanistce), překladatelce a šéfkurátorce Galerie Kritiků i výstavy Romana Lazara nazvané Outsider Art.

 

 

Kurátorský text k výstavě

 

„Pojem Outsider Art není v našich uměleckých kruzích běžný, populárnější je obsahově blízké Art brut, jímž se vykládá výtvarná tvorba neškolených osob, např. dětí, naivních malířů, žen v domácnosti, duševně nemocných apod. Jean Dubuffet popsal tímto termínem díla, jež vycházejí přímo z nitra svých tvůrců a nejsou dotčena main streamem klasického či současného umění. Anglosasům však jeho vymezení nestačilo a připadalo jim asi moc francouzské, tak se zrodil ještě anglický Outsider Art, jehož rysy se od art brut ovšem v mnohém liší. Art brut působí často tísnivě či melancholicky, kdežto Outsider Art je chápáno veseleji a konstruktivněji v kombinaci autodidaktivního přístupu a alternativního umění, navazujícího na dnešní postkonceptuální tendence. Roman Lazar se řadí k protagonistům outsider artu svou mezinárodní působností a osobitým, pozitivně laděným, popartistickým projevem.

Na počátku milénia učarovala umělci Jihovýchodní Asie, takže v r. 2017 odjel do Vietnamu, kde si otevřel bar na ostrově Phu Quoc a každý rok tráví zimu. Během pobytu na Slovensku se věnuje volné malířské tvorbě a výstavám. V červnu 2021 vystavoval pod názvem „Hrdý outsider“ své bohatě strukturované malby, doplňované lettrismem, perokresbou a kolážemi také ve foyer Divadla pod Palmovkou v Praze. Obrazy představily autorovy autobiografické příběhy z nočního i denního života, a jeho vyhraněné názory na politiku, sex a lidskou společnost. Následovala menší výstavka „I´am the story“ v lednu 2022 v Café Kamzík v Hrzánské pasáži na Praze 1. Stávající výstava je shrnutím jeho širokého pohledu na svět, paralelně s výstavou probíhající ve frankfurtském Kunstlerclubu v  Nebbiensches Gartenhaus.

Mnohé z Lazarových děl jsou parafrází současného světa a mezilidských vztahů, škála jejich výrazu je široká, od jemného humoru po ironii či sarkasmus, s erotickým podtextem. I když mnohé názvy obrazů znějí jednoznačně, je tak trochu na divákovi, ponoří-li se do hloubky zašifrovaných odkazů. Autor maluje akrylem i olejem, na plátno, sololit či lisovaný karton, přidává odvážně i další techniky, většinou olejový pastel, fixy či perokresbu, pracuje s technikou koláže. V kompozici jeho děl hraje významnou roli reálná či stylizovaná lidská nebo zvířecí postava, znakový symbol, ale především písmo nebo souvislý text, nepřinášející jen vizuální efekt, ale vyjadřující i pointu zobrazovaného příběhu.

Zrodily se obrazy, jež mají meditativní řád a pocházejí jakoby z jiného světa, s pohledem dovnitř autorovy duše. Jako všechna díla Outsider Art jsou tyto malby v zásadě uměle vytvořenou kategorií, tudíž do oficiálního kontextu nezařaditelné. Vytvořily si však vlastní systém a logiku, jsou prostě jedinečné. Zcela se vymykají konvenčním způsobům, jak nahlížet na umění, představují výzvu všem uměleckým institucím. S etablovanou výtvarnou kulturou mají však společnou přirozenou tvořivost a emocionální srozumitelnost. Chápejme tvorbu autora jako způsob vztahování se ke světu, autentickou komunikaci se sebou samým, ale i s nejbližším okolím či celým světem.  Podrobnosti viz v katalogu výstavy.“

 

Text a fot: Richard Koníček

 

 

Outsider Art

Roman Lazar

3. 5. – 29. 5. 2022

Galerie Kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

Otevřeno:

denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků

www.galeriekritiku.cz

 

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mezinarodni-vystava-insita-praha-2021-aneb-naivni-umeni-neni-vubec-naivni-vi-sve/