Nová loděnice na soutoku řek Ostravice a Lučiny aneb pádlo v ruce (zase) po 60 letech!?

09.09.2015 08:22

Ostrava – 3. 9. 2015

Když jsme přijeli do Ostravy na náš týdenní pobyt, nikdy bychom bývali předem neřekli, že Ostrava nejsou jen doly a hutě,  nová výstavba a technoparky, ale že Ostrava je i dobře (ke své škodě) utajený vodácký ráj.

 

Stačí se podívat na mapu…

Ostrava se může pyšnit celkem 6 řekami. Území města Ostravy jako takové náleží k povodí Odry. Odra odtéká do Polska a tudy do Baltského moře. Přímo v Ostravě má hned 3 hlavní přítoky.Jsou jimi řeky Opava, Ostravice a Porubka. Tím to ale nekončí, protože na území města najdeme ještě řadu dalších říček a velkých potoků. Jejich délka prý není dodnes přesně zmapována, ale orientační údaje uvádějí téměř 286 kilometrů (!) deklarovaných jako vodní toky, průmyslové náhony a odvodňovací zařízení. Co se však ví zcela přesně, že z toho 64 kilometrů  je ve správě státního podniku Povodí Odry. Jsou to řeky Odra, Ostravice, Opava, Lučina, Porubka a Orlovská Stružka. Bum! A pak, že Ostrava není potenciální ráj pro vodáky. Možností – pokud není léto jako letos – je dost a dost. A pokud je doba přívalových dešťů, tak má Ostrava dokonce starosti s vodním nadbytkem, ba záplavami.

 

 

 

 

 

 

Campanula není (jen) květinka

Campanula, česky Zvonek, je půvabná květinka se zvonkovitou korunou - nejčastěji bílé, ale i růžové, modré či fialové barvy- vyskytující se hlavně v mírném pásu severní polokoule a úplně nejvíc - u Středozemního moře.

Proč je tak nazván asi nejprůbojnější ostravský vodácký klub – přesněji: Spolek vodáků Campanula (Ostrava - Moravská Ostrava) - jsme nezjistili, zato o jeho činnosti jsme se dozvěděli dost.

Jednak v rozhovoru s jeho představiteli, ale hlavně při osobní plavbě po řece Ostravici. No, plavbě, spíše svezení se před zraky kamery Ostravské televize (kudrnatý kameraman na foto dole vpravo).

 

 

 

Svezení, které zásadně odmítla hezčí polovina (prý už kvůli kameře a divákům by to bylo vhodnější) přítomného osazenstva www.www-kulturaok-eu.cz. Proto ji musel absolvovat její vousatý partner.

 

 

Malá vsuvka zpozdilého kanoisty:

Když mi byly čtyři roky, měli jsme krátkodobě půjčenou chatu v Davli, tedy na soutoku Vltavy a Sázavy. Ostroh pod vrchem Hradišťko a chata přilepená na břidlicovou stráň z Vltavské strany neměly jiného úniku do civilizace než přes Vltavu do města Davle. Za nákupem, za kinem i za vycházkami. K chatě náležela i pramice. V té jsem vodáčil. Táta – všeuměl - mi vyrobil malinkaté pádlo, abych se na lodi necítil zbytečný. Já pádloval a měl dojem, že to závisí jenom na mně. Ale to byla pramice! Tehdy pro mne, tehdy loď široká jako korba menšího náklaďáku. Tudíž i bezpečná. A už tehdy – a to si fakt pamatuji – jsem s hrůzou hleděl na vratké plavidlo, zvané dobově ´kéňa´,  tedy kánoe. A to mi zůstalo. Až do čtyřiašedesáti let. Až do plavby na soutoku řek Ostravici a Lučiny, se zkušeným vodákem za zády. I když jsem statečně pádloval, ´pobřežní hlídka´, mimochodem stále kvapně početně narůstající, měla o škodolibou zábavu postaráno…

No, nepřekotili jsme se - ´neudělali´, jak říkáme ´my vodáci´, ale myslím, že ta 3 kola - i když značně vysušenou řekou - mi docela stačila. Minimálně na dalších 60 let.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale teď už zpět k ostravskému Spolku vodáků Campanula. V rámci tohoto spolku jako jakási podmnožina existoval i Klub Kaskády, klub dětí a mládeže. Na konci roku 2013 se ale jeho členové rozhodli osamostatnit a zažádali o právní subjektivitu. Povedlo se a stali se tak samostatným právním subjektem. Klub Kaskády byl a je dosud klubem závodním. Závodí na závodních pramicích v rámci soutěží Českého svazu vodáků a později se jeho členové začali dokonce zúčastňovat i soutěží v raftingu. V současné době se klub věnuje vodácké turistice a expedicím a už druhým rokem zajišťuje - v rámci zmíněného a nadále spřízněného Spolku Campanula- pořádání veřejných sjezdů a akcí nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji.

Co jim všem, a nejen těmto dvěma spolkům, v Ostravě je jich víc, scházelo k radosti a uspokojení potřeb svých i veřejnosti, byla pořádná  loděnice s odpovídajícím zázemím. A tak vznikl záměr a došel pochopení i na radnici. Však také slavnostní otevření loděnice ´Sportovního a zábavního cíle na soutoku řek Ostravice a Lučiny´ a zahájení provozu (jehož součástí byla například i ona zmíněná kanoistická exhibice www.www-kulturao-eu.cz) poctil návštěvou mimo jiné i sám primátor Statutárního města Ostrava, ing. Tomáš Macura, MBA. Shodou okolností, jsme se s ním setkali ten den ještě jednou, v podvečer, na vernisáži fotografií našich fotografujících horolezců nazvané Mezi nebem a zemí v Ostravském muzeu ( viz. https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mezi-nebem-a-zemi-vystava-horske-a-horolezecke-fotografie-aneb-jak-zachytime-uchvatne-momenty-v-horske-krajine/ ). K jeho cti a naší hrdosti dodejme, že nás tam zdravil už jako staré známé. I když ne tím ´naším´ vodáckým - ahóóój. 

 

Projekt Loděnice 

Projekt Loděnice zahrnuje výstavbu přístavu – vlastní loděnice – ale také 3 vodáckých zastávek, na kterých lze uvázat lodě a jež jsou zároveň i takzvanými slunícími (či spíše sušícími, jak kdy, a jak pro koho) plochami. Vedle přístavu stojí i ona zmíněná Loděnice, jejíhož otevření jsme se zúčastnili.

Jak už to u nás bývá zvykem, a Ostrava není jak vidno výjimkou, původní rozpočet počítal s jednadvaceti miliony korun, ale v průběhu realizace se tradičně navýšil o devět milionů.

Nicméně, nutno dodat, že se dílo opravdu znamenitě podařilo.

Jedná se totiž ´o víceúčelové zařízení zaměřené na volnočasové aktivity na vodě pro místní obyvatele´. Což v překladu znamená – jde o půjčovnu lodiček a cvičnou lezeckou stěnu. Dále je v objektu zázemí vodáků. Obsahuje dílnu, úložiště lodí, šatny se sprchami, sociální zařízení, sklad vodáckých potřeb a prostor pro provozovatele a minimalisticky, leč funkčně zařízený případný gastroprovoz. Protože je objekt dvoupatrový, tak horní patro je určeno a zařízeno k takzvané ´edukaci v tematickém rozsahu daném blízkosti řeky´. I to lze přeložit. Našli jsme tam krásnou vyhlídkovou místnost s terasou, klubovnu, místnost (moderně vybavenou) pro účely vzdělávací, školení, schůzí, porad a podobně.

Školicí středisko má přepokládanou kapacitu 30 osob, ostatní aktivity údajně pouze 28 (?). Pro pořádek dodejme, že původní stavbu, slavnostně otevřenou za přítomnosti www.www-kulturaok-eu.cz dne 3. 9. 2015 nakonec v průběhu realizace převzalo od vodáckého spolku Campanula, jenž v průběhu realizace od stavby ustoupil, město Ostrava. A zdá se, že to bylo nanejvýš dobře a že vše proběhlo bez zášti.Tato dohoda totiž, jak jsme se dozvěděli, umožnila jisté přesahy původního projektu a byla i řešením svízelů s financováním. Pokud jde o ty přesahy, tak se jedná hlavně o propojení Loděnice s cyklostezkou a po dokončení revitalizace řeky Ostravice i o další propojené projekty.

 

Poslední slovo měl primátor

„Naším záměrem je, aby Loděnice nabízela rozsáhlou osvětovou, vzdělávací a sportovní činnost zaměřenou jak na děti, tak na dospělé. Při výběru pachtýře jsme se proto neřídili jenom cenou, ale také kvalitou podnikatelského záměr,“ uvedl primátor Statutárního města Ostravy, ing. Tomáš Macura a dodal, že prvotním zájmem města není a nebylo v tomto případě získat další příjem do rozpočtu, ale pouze zajistit - bez nároků na městskou pokladnu - plné využití Loděnice veřejností

My k tomu, s dovolením, ještě dodáme, že pachtýř není termín z ostravského slangu, ale z nového občanského zákoníku, a že znamená totéž co dříve provozovatel.

 

Když chcete do přírody, nemusíte z města

A také ještě dodáme, že to byl krásný a nezapomenutelný (hlavně ta plavba) zážitek, ale že jsme si ho neměli tak úplně čas vychutnat, neboť nás náš nabitý program poznání města Otravy v pěti dnech běžel  neúprosně dál. A to shodou okolností dokonce skoro symbolicky. Mířili jsme totiž do - panem primátorem právě opuštěné - Nové radnice na Prokešově náměstí. Ale o tom se už dočtete zase na jiném místě našeho webu www.www-kulturaok-eu.cz .

 

www.odrazs.cz

www.vodavostrave,cz

www.svcampanula.cz

 

Víme, že řeka Ostravice…?!

  • …má kamenné podloží a díky tomu je peřejnatá. Na soutoku Ostravice s Lučinou jsou ideální podmínky pro výcvik vodáckých technik. Ostravice je jedinou ostravskou řekou, která protéká hustě zastavěnou částí města. Na popisovaném úseku nejsou žádné prudké zatáčky ani nebezpečná místa
  • je v celé své délce posuzována jako voda lososová

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková