Mezi nebem a zemí/ výstava horské a horolezecké fotografie aneb jak zachytíme úchvatné momenty v horské krajině?!

08.09.2015 15:15

Ostravské muzeum

4. 9. - 25. 10. 2015

 

Na vernisáži retrospektivní výstavy horské a horolezecké fotografie Mezi nebem a zemí jsme zhlédli fotografie z let 1930 - 2015 od 19 významných fotografů, jako jsou Pavel Bém, Jan Červinka, Jiří Havel, Vilém Heckel, Rudolf Jarnot, Radek Jaroš, Jiří Kolbaba, Jiří Kráčalík, František Krasl, Josef Kývala, Vítek Ludvík, Ivo Petr, Petr Piechowicz, Karol Plicka, Ladislav Sitenský, Leopold Sulovský, Dina Štěrbová, Rudolf Švaříček a Libor Uher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na této širokospektrální výstavě jsme vystavili černobílé i barevné fotografie současných autorů i těch autorů, kteří nejsou bohužel již mezi námi. Celou expozici jsme doplnili předměty z horolezeckého prostředí. Např. uvidíme, co všechno Leopold Sulovský potřeboval při výstupech v roce 2014 a hned vedle si prohlédneme výstroj   Jana Červinky z počátku 70. let 20 století. ´Péřovka´, ve které v roce 2007 Libor Uher zdolal horu K2, také v expozici samozřejmě chybět nemohla. Velmi s námi otřásl snímek Radka Jaroše - Omrzliny, kde si můžeme i přečíst příběh, jak k nim došlo. 

 

 

 

 

 

Výstavu zahájila RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea a vyslovila obdiv všem autorům fotografií, který jim patří už za to, že na ty vrcholy vystoupili a dokázali přitom a tam po tom všem utrpení a vypětí ještě všechno vyfotografovat, a to s citem pro umění.

 

Pak se ujal slova Mgr. Jiří Kráčalík, kurátor výstavy a jeden z autorů. Zdůraznil, že se jedná o první výstavu takového typu u nás, že fotografie autorů nepředstavují jenom krásu a zážitky, ale také v podtextu neuvěřitelnou dřinu a sebezapření. Nikdo, kdo to sám neprožil, si nedovedeme představit, co všechno se za každou z těch fotek skrývá. Připomněl, že výstava je nejen unikátní přehlídkou našich horolezců - fotografů, ale také doprovodným programem k 13. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2015. A dodal s uspokojením, že je rád, že ten rok práce, který příprava této výstavy stála jeho a celou řadu jeho spolupracovníků, nepřišla nazmar, a že se výstava opravdu koná. "Výstavu pořádáme u příležitosti 50. výročí první oficiální československé horolezecké expedice do asijských velehor," připomněl  Jiří Kráčalík z firmy Outdoorfilms, která je společně s Ostravským muzeem organizátorem výstavy.

 

Pak jmenoval a pozdravil přítomné fotografy, poděkoval jim za to, že si udělali čas a vážili cestu, pozdravil také vnučku Ladislava Sitenského a přečetl základní charakteristiky všech 19 vystavujících autorů.

 

Po něm se ujal slova ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  Statutárního města Ostravy. Úvodem předeslal, že nesmí příliš dlouho mluvit, protože ho doprovází jeho manželka, a ta dbá na to, aby dlouho nehovořil, neboť on se rád při každé příležitosti obsáhle rozhovoří. I on vyslovil obdiv všem autorům. Dokonce přiznal, že i on je velkým příznivcem horolezectví, ale k jeho škodě jen na divanu u televize. Nicméně i jeho výstava inspirovala, ne k tomu, aby začal šplhat po skalách, ale k tomu, aby se už konečně naučil kloudně fotografovat.

Zdůraznil, že je potěšen, že ho dnes z titulu jeho funkce potkaly 2 významné události. Tou první bylo odpolední otevření Loděnice na řece Ostravici (viz. https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nova-lodenice-na-soutoku-rek-ostravice-a-luciny-aneb-padlo-v-ruce-zase-po-60-letech/ ) a tou druhou je zahájení této pro Ostravu výjimečné výstavy.

 

V závěru poděkovali někteří z přítomných autorů a po hudebním předělu byla výstava oficiálně zahájena.

 

 

 

 

 

 

Ostrava 1

Masarykovo nám. 1

www.outdoorfilms.cz

www.ostrmuz.cz

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková