NGP má novou ředitelku Sbírky starého umění aneb pravá osoba na pravém místě

07.12.2021 10:19

 

Komise složená z externích i interních odborníků spolu s generální ředitelkou Alicjí Knast  zvolila v rámci několikakolového výběrového řízení, které probíhalo od srpna, stávající kurátorku Sbírky starého umění, PhDr. Olgu Kotkovou, Ph.D. na post ředitelky této Sbírky.

Do funkce bude jmenována 1. ledna 2022.

 

Národní galerie Praha vypsala výběrové řízení na vedení Sbírky starého umění v srpnu letošního roku. Kotková prokázala vysokou odbornou znalost, zkušenosti s mezinárodními výstavními projekty a jasné představy o rozvíjení akviziční i výstavní činnosti. Účastníci výběrového řízení měli, mimo jiné, za úkol předložit koncepci rozvoje sbírky.

 

Olga Kotková na TK k zahájení nového výstavního programu 2021 - 2022

 

Poslední slovo měla generální ředitelka

 

Do března letošního roku vedl Sbírku starého umění švýcarský kunsthistorik Marius Winzeler, který pro NGP mimo jiné připravil i stálou expozici Staří mistři nacházející se ve Schwarzenberském paláci. Výběrová komise doporučila nejvhodnější kandidáty, ze kterých pak generální ředitelka Alicja Knast, na základě osobních pohovorů, zvolila současnou kurátorku sbírky. Nová ředitelka Sbírky starého umění, PhDr. Olga Kotková, Ph.D. bude do funkce jmenována 1. ledna 2022.

 

Důvodů k výběru Olgy Kotkové bylo víc

 

  • PhDr. Olga Kotková, Ph.D., prokázala především fundovanou znalost činnosti sbírky a zkušenosti z působení v zahraničí.
  • Přesvědčila svými odbornými výstupy, ale také nástinem budoucí pozice sbírky.
  • Dokázala vystihnout možnosti mezinárodní spolupráce a představila plány na rozvíjení akviziční politiky a výstavní činnosti, stejně jako realistický proces digitalizace sbírky.
  • Odborné kvality a vize Olgy Kotkové jsou předpokladem pro rozvoj potenciálu sbírky pod jejím vedením.

 

Olga Kotková na TK k veleúspěšné výstavě Falza? Falza! 

 

 

Sbírka starého umění v NGP

 

Národní galerie spravuje celkem 5 sbírek.

Sbírka starého umění čítá více než 7 000 uměleckých předmětů. Náleží k ní vynikající fond děl české i středoevropské provenience především ze 14. až 16. století. Dále zahrnuje významný konvolut rané německé a nizozemské deskové malby a také fond italských primitivů převážně ze sbírky arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este.

 

 

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. Vzdělání si průběžně prohlubovala při četných zahraničních pobytech a stážích (např. v Nizozemsku, USA a Velké Británii).

 

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

 

Dlouhodobě pracuje v NGP, kde se odborně věnuje především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15. – 16. století, dále se zabývá rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Zaměřuje se i na vztahy a uměleckou výměnu mezi nizozemským a německým uměním a uměleckou tvorbou v českých zemích. Během své kariéry vydala jak v Čechách, tak v zahraničí řadu odborných publikací, výstavních a soupisových katalogů, např. k tvorbě Lucase Cranacha, Albrechta Dürera nebo Roelandta Saveryho. Je úspěšnou řešitelkou několika vědecko-výzkumných projektů. Vedle odborných publikací publikovala desítky odborných studií, statí a katalogových hesel. Zrealizovala množství výstavních projektů, např. právě probíhající výstavu Falza? Falza!, dále se autorsky podílela na expozici The Empire of Imagination and Science of Rudolf II, jež se uskutečnila v Tokiu v roce 2018. K jejím významným počinům patří též výstava Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II., která se konala v Národní galerii a belgickém Kortrijku v letech 2010 až 2011.

 

Text, z tiskových materiálů NG, připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček (2 x) a NGP (1 x) 

 

Více k tématu:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/narodni-galerie-odhalila-dramaturgicke-a-strategicke-plany-nejen-na-konec-roku-2021-a-rok-2022-aneb-drzme-ji-i-sobe-palce-znelo-to-nadejne/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/falza-falza-aneb-proc-se-v-narodni-galerii-objevuji-a-ted-dokonce-uz-i-vystavuji-falesne-obrazy/