Motýli - Jedovatá krása aneb konečně můžeme vyrazit na motýly aneb Zahájení jak má být

13.06.2021 17:24

 

Motýli - Jedovatá krása

9. 6. - 18. 7. 2021

Tropický skleník Fata Morgana

Botanická zahrada hl. m. Prahy

 

Zahájení výstavy nazvané Motýli - Jedovatá krása se konalo ve středu 9. 6. od 13:30 před skleníkem Fata Morgana, v čerstvě dokončeném vstupním areálu. Právě tam sezval ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý na slavnostní zahájení tak dlouho očekávané, ba přímo vytoužené výstavy tropických motýlů novináře, hosty i tradiční kmotry výstavy. A www.www-kulturaok-eu.cz byl jako vždy při tom.

 

Každý ročník tradiční motýlí výstavy exotických motýlů má nějaké spojovací téma. Ten letošní – již 18. – ročník se věnuje velmi zajímavé a atraktivní části motýlí populace a to jedovatým druhům. Patrony letošní výstavy, kteří výstavu slavnostně - společně s ředitelem

Botanické zahrady hl. m. Prahy - Bohumilem Černým, náměstkem primátora Petrem

Hlubučkem a kurátorkou výstavy Evou Smržovou zahájili, byli herečky Eva Burešová a Veronika Khek Kubařová, bývalá česká reprezentantka v biatlonu, Gabriela Soukalová, prezidentka NF Kapka naděje, Vendula Pizingerová a herec Vladimír Polívka.

 

 

Šťastné a veselé dopoledne

 

Zahájení motýlí výstavy bylo vždy radostnou událostí. Ale po loňském výpadku v důsledku pandemických opatření a po předcházejícím skoro půlročním půstu všeho, co běžného člověka těší a dobíjí chutí do života, byla atmosféra před skleníkem Fata Morgana přímo nadšená. Setkávali se kolegové s kolegy, lidé s lidmi, přátelé s přáteli a zkrátka dobře lze říci, že to tam doslova – žilo.

Vždyť už samo místo našeho setkání, sice - co do lokace - tradiční, tedy před skleníkem Fata Morgana, co do úpravy je zcela nové a reprezentativní. I když zatím pramálo zaplněné zelení, která se teprve s postupem zbytku jara a v průběhu léta rozvine do plánované podoby.   

A to už na scénu statečně vstoupila tisková mluvčí Botanické zahrady hl. m. Prahy Mgr. Michaela Bičíková, která celou zahajovací akci moderovala. Po chvíli se jí podařilo utišit rozjásaný a rozradostněný dav a zahájení mohlo začít.

 

 

Slovo má ředitel

 

Úvodní slovo patřilo zcela přirozeně řediteli Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumilu Černému. I on působil šťastným dojmem. A nebyl důvod se mu divit.   

 

„Těší mě, že můžeme návštěvníky opět pozvat do našeho unikátního skleníku Fata Morgana, na oblíbenou výstavu motýlů. Tyto výstavy se u nás konají už od roku 2004. V loňském roce se akce z důvodu uzavření skleníku v rámci protiepidemických opatření nekonala. Letošní ročník potrvá šest týdnů. Snažíme se o to, aby byl pobyt v našem skleníku pro návštěvníky příjemný a aby si motýlí krásu skutečně užili. Zatím platí opatření, která povolují v expozici maximálně 100 osob v jeden okamžik. Proto doporučujeme, aby si zájemci svou návštěvu akce naplánovali, ideálně na odpoledne všedních dnů,“

 

 

Slovo pro zástupce magistrátu

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček, který pochopitelně také dostal slovo, nejprve lehce naznačil nadcházející plány Botanické zahrady, ocenil krásu výstavy motýlů, ale hlavně hovořil o investičně-stavební akci, jakou bylo vybudování nového vstupního areálu.

 

„Do skleníku Fata Morgana se návštěvníci konečně dostanou novým, moderním a zcela bezbariérovým vstupním areálem. Otevření výstavy motýlů je skvělou příležitostí pro oficiální zahájení provozu tohoto nového vstupního areálu v Botanické zahradě. Vstupní areál návštěvníkům nabízí také možnost ukrátit si chvíli při případném čekání na vstup do skleníku, posezením u vodních prvků nebo u občerstvení v nové restauraci. Výstavbu nového prostoru jsme zahájili už v roce 2019. Jedná se o práci architektů z ateliéru AND. Období, kdy byla botanická zahrada uzavřena na základě protiepidemických opatření, jsme využili pro dokončení stavby. Nyní, kdy je dokončen, se jedná o zcela moderní a plně bezbariérový areál.“

 

 

Slovo kurátorky motýlí výstavy

 

Jako třetí dostala slovo kurátorka celé výstavy motýlů, Eva Smržová. I její vstup působil spokojeně, protože práce s přípravou výstavy se tentokrát neminula účelem a diváci ji budou moci vidět. Krátce nás tedy upozornila na to nejpodstatnější, na co se my, návštěvníci, můžeme těšit.

 

„Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené ´soví motýly´ (Caligo atreus) nebo překrásné modré babočky rodu Morpho. Na výstavě se bude možno seznámit s desítkami druhů motýlů z nejrůznějších koutů světa, například z Kostariky, Ekvádoru, Filipín a dalších zemí tropické oblasti. Nejhojněji jsou zastoupené jedovaté babočky rodu Heliconius. Jedovatý je také monarcha stěhovavý (Danaus plexippus). Jedovatí motýli mají výstražné barvy: červenou, oranžovou, žlutou střídající se s černou. I některé nejedovaté druhy se ale podobně maskují a chrání. Návštěvníci se nemusí bát, motýli jsou jedovatí pouze pro své predátory. Přesto ale prosíme, aby na ně nesahali.“

 

A slova patronů letošní výstavy?

 

Pětice populárních osob, v rolích tradičních patronů výstavy, byla oslovena přímo na pódiu dotazem, který se nabízel: Vztah k motýlům a Botanické zahradě vůbec.

 

Moderátorka Michaela Bičíková vyvolávala nejprve dámy, a to zleva doprava, zatímco pána stojícího jako první vlevo, nechala až na konec. Dámy měly po zásluze přednost.

 

 

A tak jako první promluvila Eva Burešová:

 

Ujistila nás, že přesto, že jsou motýli údajně jedovatí, ona se jich přesto nebojí, protože jsou tak krásní, že se jich bát ani nejde. Navíc zde mezi nimi už natáčela jakýsi klip a dokonce v noci a nic se jí ani motýlům nestalo. Vše dopadalo dobře. Pokud jde o botanickou zahradu, je zde často i mimo natáčení a dá se říci, že je tu už jako doma.

 

 

Druhá hovořila Veronika Khek Kubařová:

 

Botanická zahrada, byla sice zavřená stejně jako divadlo, ve kterém hraje, ale protože má ráda květiny a přírodu a samozřejmě i krásné motýly, začala v lockdownu tedy alespoň studovat přírodovědné knihy a publikace. A potěšilo ji, když mimo jiné zjistila, že Rozrazil je latinsky, její jmenovec, tedy Veronica.

 

 

Třetí na řadě byla Gabriela Soukalová:

 

Připomněla, že těhotenství je spojeno s motýly. Každá budoucí matka pociťuje v jiném stavu uvnitř ťukání motýlů. Ale jinak, že jí motýli fascinují přesto, že je nezná a nezná se v nich. Jen zalitovala, že ji dosud nikdo nezval na příslovečnou sbírku motýlů. Že by se třeba konečně poučila…

 

  

Čtvrtá v pořadí byla Vendula Pizingerová:

 

Zdůraznila, že květiny jsou jak známo symbolem naděje. A i když na ně usedají krásní motýli, přesto časem vadnou. A tím, že jsou tak strašně podobné nám lidem.

 

 

Jako poslední přišel na řadu Vladimír Polívka:

 

Připomněl, že náš skleník fata morgana je opravdu unikátní. Že si to potvrdil, když točil nedávno film, který se natáčel a odehrával v Řecku. Pro jednu klíčovou scénu, ale nemohli najít po celém Řecku žádnou odpovídající lokaci. Nakonec se tedy museli vrátit k nám a onu zásadní – jakobyřeckou - scénu natočili právě zde, ve Fata Morganě, protože jen ta už dneska má to opravdu pravé řecké prostředí.

 

 

Střihání pásky

 

Symbolická páska natažená před střiháním přes celé pódium, nesla nápis obsahující název výstavy. Patronky a patron hosté a vedení Botanické zahrady se rozestoupili podél pásky a na povel ji rozstříhali. Každý si mohl díl, který mu zůstal v rukou, mohl ponechat na památku.

Nevíme, zda šlo o zámysl organizátorů či jen náhodu, ale po přestřižení se ukázalo, že některé díly nápisu nabyly zajímavého významu v rukou těch, kdož si svůj díl odstřihli.

 

Zatímco Vendula Pizingerová si odstřihla slovo Krása, což ji samozřejmě potěšilo.

 

 

Rozverná a křehká Veronika Khek Kubařová si odstřihla slovo motýli.

 

 

Ale asi nejvíce rozjařil úlovek Gabrielu Soukalovou, která se nejen, že neurazila, ale zjevně se tím i skvěle pobavila, když zjistila, že na jejím dílku pásky je nápis – Jedovatá.

 

 

Závěr byl rozverný ještě víc než začátek

 

Přípitek na zdárný průběh výstavy Motýlů se uskutečnil – jak jinak – vínem z Vinice sv. Kláry. A po vzájemném přiťukávání, přinesli hostesky všem odnož jakéhosi keře určeného k zasazení.

 

 

Název, pochopitelně z pódia zazněl, ale v bujarém veselí vůkol, se nám ho nepodařilo zaznamenat. Snad návštěvníci našeho webu a především ti, co navštěvují Botanickou zahradu a vyznají se v rostlinkách, sami poznají, který keř to byl. Ale jisté je, že po zasazení rozkvete do krásy a milé osobní přání od Botanické zahrady bude připomínat tohle konečně už zase normální dopoledne.

 

 

Poslední slovo má - ředitel  

 

Neřekl už toho ale mnoho. Přítomní už byli k neudržení a lačni návštěvy výstavy motýlů. A tak už jen poděkoval za to, že jsme přišli, a vyzval nás k prohlídce skleníku Fata Morgana a  výstavy Motýli – jedovatá krása.

Té se ale na www.www-kulturaok-eu věnujeme v samostatném „motýlím“ článku.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

Motýli - Jedovatá krása

9. 6. - 18. 7. 2021

Tropický skleník Fata Morgana

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Nový vstup ke skleníku Fata Morgana, Botanická zahrada hl. m. Prahy

(parkování zajištěno v areálu zahrady - příjezd ulice Jiřího Jandy,

vstup pro pěší ulicí Trojská)     

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/motyli-jedovata-krasa-aneb-motyli-jsou-tak-mirumilovni-ze-cloveka-nepovazuji-za-predatora-tak-si-te-vyjimky-vazme/