Martin Skalický: Pokora aneb když umělec složí poklonu a uznání, je to nad všechny krasořeči

12.04.2021 17:43

  

Martin Skalický

Pokora

26. 3. 2021  - 30. 6. 2021

Capacitas Statua Policlinica

Vstupní hala Fakultní nemocnice Motol

 

 

Člověče, jenž vcházíš, zastav se a vzdej hold. Jsi v chrámu reality, v nemocnici, která - ne vůni myrhy a kadidla, či slovem nejsvětějšího - ale skutky a nasazením usiluje o spásu bortícího se světa. O záchranu postižených a ochranu dosud nepostižených. Dnes jsou nemocnice chrámy, kam se utíkáme a k nimž upínáme zraky, hledaje spásu svou i blízkých.

 

 
 

Tlak, který na nás vyvíjí současná, déle než rok trvající, pandemická situace, je čím dál tím nesnesitelnější. Existují sice jedinci, kteří jsou (snad doopravdy) imunní (ve vztahu ke Covidu, i ve vztahu k měnícím se pravidlům), ale většina z nás už toho má po krk a věří. Jedni v Boha, jiní v zázraky ale nejvíce z nás nakonec ve zdravotníky. Ti jsou totiž reální, viditelní a fungují. Obětavě tak, že je to až k nevíře. Před nimi je proto třeba sklonit hlavu a v pokoře a vděčnosti pokleknout. Tak jak to činí postava ztvárněná Martinem Skalickým.

 

 

Povědomá skulptura? Jistě, správně a proč by ne…

 

„Mohutná postava Pokory se symbolicky sklání směrem k budovám Klementina, sídlu archivovaného vědění skrytého ve statisících knih i k odkazu nedalekého židovského města. Některým lidem také může připomínat odkaz na Golema rabiho Löwa, Jehudy ben Becalela, jehož socha od Ladislava Šalouna je opodál na rohu budovy magistrátu. Socha zde bude stát až do konce února příštího roku.“ (https://prazsky.denik.cz/kultura_region/marianske-namesti-mikrovystava-verejny-prostor-umeni-pokora-rekonstrukce.html)

Projevit Pokoru či pokoru bychom měli umět. Je víc vrcholů jež si naši Pokoru zaslouží, ale aktuálně jsou to jen vrcholy dva. Věda, hledající řešení a vyřešení celosvětového balance nad propastí možného zániku a zdravotnictví, pracující s tím, co zatím má, jak nejlépe umí. Oba vrcholy si pokoru zaslouží. Proto je v pořádku, že zatímco do února se Skalického symbolická Pokora obracela směrem k vědění, od března do června se sklání před zdravotnictvím, které už dnes konečně nemá jenom holé ruce, ale díky vědě, zdá se, už i účinné nástroje spásy. Proto se dnes Skalického Pokora může směle klonit ve vstupní hale Motolské nemocnice. A nesklání se směrem k nitru nemocnice, sklání se směrem k vstupujícím, k chorým, hledajícím pomoc a zdravým, vcházejícím s obavou o své blízké. A je to tak dobře. Skalického symbol pokory nás upozorňuje, že nám pokora přísluší, protože ti, co se tam uvnitř o nás starají či postarají, ti svoji pokoru prokazují dnes a denně věrni svému poslání. 

 

  

Figurální sochy Martina Skalického preferují myšlenku ne jen pouhou figuru

 

Martin Skalický je svůj. Poznatelný zpravidla na první pohled či vjem. Jeho figury, spíše figurativní skulptury, v sobě nesou aktuální myšlenku. Vyjadřují ji. Jsou také z autorových typických materiálů (nejnovější díla například z textilu) a mají i prazvláštně promlouvající barevnost. Jsou to sochy i figury, ale něco je jinak. Upoutávají, i když divák neví přesně čím. Ale pociťuje jejich naléhavost. A snahu autora tou sochou promluvit. Za nás diváky, i do nás, diváků, do našich myslí. Sochy Martina Skalického křičí, výmluvně mlčí, moudře kritizují a dovedou i tnout. Bezbolestně, ale do živého v nás, v našem svědomí, mozku, duši, srdci. A to vše, a v neposlední řadě, vyvedeno s bravurní technickou mistrností při tvorbě díla samého.

 

 

Správná volba

 

Pořadatel pravidelných sochařských projektů ve veřejném prostoru FN Motol pod souborným názvem Capacitas statua policlinica, je společnost Čtyři dny a vsadila na sochu víc než aktuální. A autora víc než povolaného. Připomeňme, že Martin Skalický (*1976) je povolaný plným právem. Vystudoval figurativní sochařství v ateliéru Michala Gabriela na FaVU VUT v Brně a pak ještě absolvoval stáž v Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera na UMPRUM v Praze. A místo, kam jeho socha dospěla, je také víc než příhodné. Tuhle neformální „galerii“ totiž navštíví denně až 10 tisíc osob! Jak jsme sami pozorovali, ne každý je naladěn studovat sochu. Lidé sem jdoucí, mají své - převážně vážné – důvody ke vstupu. I svá specifická očekávání od té návštěvy. Ale tu sochu musejí obejít. A ona se nedá přehlédnout. Někdo ji vnímá, jiný studuje, další míjí, ale i tak ho oslovuje, třebaže jen jaksi periferně. A na vteřinu, se zkratované myšlení v důsledku příčin návštěvy nemocnice, osvětlí zábleskem čehosi mimo. Mnozí se nakonec přece jen zastaví a obhlížejí, jiní získají pouze ten vjem do kaleidoskopu mysli. Obojí nám ale prospívá.  Navštivme proto Motolskou nemocnici i tehdy, když nás tam nic nenutí jít. Navštivme ji. A - hlavně s Pokorou...

 

Text a foto: Richard Koníček

          

Martin Skalický

Pokora

26. 3. 2021  - 30. 6. 2021

Capacitas Statua Policlinica

Vstupní hala Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

https://www.ctyridny.cz

Ve spolupráci: FN Motol, www.fnmotol.cz

 

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/martin-skalicky-nedelam-si-strachy-aneb-kdyz-stary-andel-premysli-ci-netradicni-pytlikova-technika/  

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/invisible-cities-neviditelna-mesta-and-featuring-giovanni-battista-piranesi-aneb-na-smetisti-dejin/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/festival-soucasneho-umeni-4-4-dny-v-pohybu-aneb-opravdu-bylo-vsechno-jinak-ale-co-dnes-neni/