Markéta Magidová – Rodina? aneb, co se stane, když naivní dětskou kresbu proměníme v sochařské dílo a umístíme ji do veřejného prostoru

15.01.2022 17:39

  

MARKÉTA MAGIDOVÁ: RODINA?

12 / 11 / 2021

PROLUKA – GALERIE POD VRŠOVICKÝM NEBEM

 

 

„Navzdory lekci modernismu, jenž k němu přitáhl pozornost jakožto k významnému zdroji inspirace, je dětský výtvarný projev ve společnosti i nadále vnímán spíše jako nevážná hra či jako nedokonalé vyjádření, které se ještě musí dále kultivovat a interpretovat, aby se mohlo stát uměním.“

Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D

 

 

Galerie Proluka má výhodu oproti jiným galeriím. Odolává všem lockdownům, všem omezením, můžete ji navštívit bez respirátoru (zatím) a dokonce nemusíte hlídat dvoumetrové odstupy (tak natřískáno v ní nikdy není, tolik pejskařů kolem nebydlí). Galerie Proluka je v parku, a má „otevřeno“ od vidím do vidím a vstup je zdarma. Zkrátka ideální galerie do současných dnů, týdnů, měsíců, let… A vystavují tam zajímaví tvůrci…  Jako například - Markéta Magidová.

 

 

Není velké a malé umění, je jen malý či velký nápad

 

Obří a vytuněná díla, mohou se dokulhat nedostatkem nápadu až k přehlédnutelné nicotě, a naopak, prachobyčejná triviálnost, díky správně potrefenému nápadu a vtělené myšlence se může docela dobře stát zajímavou skulpturou. O něco takového se pokusila tentokrát v nekonečné galerii Proluka, Markéta Magidová. Park mohla klidně zaplnit mnoha díly ze svého repertoáru - ještě máme v paměti její skvělou samostatnou výstavu z roku 2017 konanou ve Francouzském institutu / Galerie 35. Mohla, ale park nezaplnila a zvolila si jinou cestu. Studii o tom, co se stane, když naivistickou, ale jinak mnohomluvnou dětskou kresbičku, povýší na sochu v životní či až nadživotní velikosti ve veřejném prostoru. A co se stalo? Lidé kolem jdoucí odkudsi kamsi, či venčící své mazlíčky, dílo vidí, objevují, jedni je nechápou, jiní si přečtou, co že to jako má být, co tím autor chtěl říci, a jiní se sem vrací, protože o Galerii Proluka vědí a jsou zvědaví, co je tam teď, od chvíle kdy se tam byli podívat naposledy. Tak jako my na www.www-kulturaok-eu.cz. Všichni bez výjimky se ale zarazí, sochu zaregistrují a přemýšlejí o ní. Proč tu je a co má znamenat. A to je vítězství umění nad tupostí a nevšímáním. A měl by to také být cíl, každého výtvarného díla, ne?

 

 

Námět malá Magidová (* 2017), realizace velká Magidová (* 1984)

 

Ano, je to tak. Náměty na vystavenou skulpturu vytvořila malá, tříletá dcera, velké Markéty Magidové, známé intermediální autorky, pracující s videem, performancí, fotografií, textem a také … s instalací. A k jedné z nich si vybrala námět z četných dětských kreseb a socha Rodina? byla na světě. Přesněji v Galerii Proluka. A co o ní říká oborník, Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D, teoretik a historik umění, a také pedagog působící na Fakultě umění Ostravské univerzity?

„Dílo, které Markéta Magidová prezentuje, obvyklé kvalitativní soudy o dětské kresbě obrací a dětskou kresbu staví na piedestal náležející „správnému“ umění.

Dětská kresba, nedotčená výtvarnými konvencemi, reflektuje gesto, vztah, emoci i subjektivní, svobodné a imaginativní vidění světa. Z archivu dětských kreseb, které autorka měla k dispozici od svých tříletých dcer, byl vybrán výjev rodiny, téma, které kreslí každé dítě a každé ho uchopí po svém. Kresba je následně adaptována na trojrozměrnou realizaci a převedena do sochařské reprezentace vhodné do veřejného prostoru. Svojí velikostí, materiálem i umístěním zdůrazňuje závažnost a význam každého tahu. Z několika rychlých čar, které by ve většině případů skončily v koši jako nepořádek, se stává nadživotní socha.

Barevné řešení soch je voleno s ohledem na podzimní klima, prohozeny jsou však „typické“ barvy pro daný gender, jímž se formuje estetické vnímání dětí – tatínek je růžový, zatímco maminka zelená. Skrze tyto drobné i větší posuny se pro diváky otevírá nová perspektiva pohledu na to, co může znamenat umění, jak otevírat naši imaginaci a překonávat stereotypy.“ 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubičková. DiS

Foto: Marie Kubíčková, Dis (3 x), Markéta M. Černá (2 x)

 

 

MARKÉTA MAGIDOVÁ: RODINA?

12 / 11 / 2021

PROLUKA – GALERIE POD VRŠOVICKÝM NEBEM

Galerie ProLuka – Bezručovy sady, Praha 10 – Vršovice

(park naproti domu Slovenská 23), zastávka tram Krymská

 

Více k autorce: 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/marketa-magidova-soft-target-aneb-v-takovych-casech-mysl-ustrne-mozek-a-pocity-se-rozpoji/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a20-mezinarodni-festival-soucasneho-umeni-praha-4-4-dny-v-pohybu-aneb-%c2%b4jak-nic-nechtit-%c2%b4-no%2c-proste%2c-nechtit%e2%80%a6/