Market Lamoš Žitňanská / OPUS RED aneb nepřehlédnutelný triptych o stavech ženské duše

27.06.2022 19:10

 

 

 

OPUS RED

Market Lamoš Žitňanská

24. 6. - 31. 8. 2022

Galerie Prokopka

 

 

Mgr. Art. Market Lamoš Žitňanská (1980), rodačka z Kroměříže, žije a pracuje v Praze. Věnuje se převážně malbě akrylovými barvami. Pracuje v prostředí domova, kde sbírá inspiraci, ve svých dílech pracuje i se svým tělem. Často tvoří v celcích, které rozvíjí s neomezeným časem. Tvorba není vázána omezeností témat. Těžisko obrazů pramení z vlastní topografie životního časoprostoru, vztahů a viděných situací. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu.

 

 

„Výstava OPUS RED je instalace neukončeného cyklu obrazů sledující

ženskou linií energie, tělesnosti i krásy života vyvíjejících se v čase i dějích. U autorky je

patrný zájem o sebereflexi, poznat sám sebe v navazujícím dialogu, komunikaci a vývoji

ve vztahu ke všemu v jejím okolí. Důležitým odrazovým můstkem jsou ústřední velké

obrazy z doby vysokoškolských studií, které ještě nebyly k vidění, patrná je cesta

výrazových prostředků i postupy uvažování malířky v kontextu s dalšími pracemi. Tak jako

Opus skladeb je široký i hudba v těle s doteky se rozehrává do popisných či abstraktních

fragmentů v obraze. Díky otevřené časosběrnosti cyklu se zvýrazňuje pohled na velký

proces vývoje tvorby a také uvolněnost nedefinovatelného malířského rukopisu, který je

stále v pohybu jako čas sám.“

Markéta Vlčková, kurátorka galerie Prokopka a výstavy Market Lamoš Žitňanské

 

 

OPUS RED jako že práce v červené

 

Market Lamoš Žitňanská prohřála prostor nevelké galerie Prokopka červení. Tentokrát. Market totiž pracuje s barvami a je známa tím, že „ladí“ své výstavy do různých barev. Tentokrát volila barvu červenou. Jedním z důvodů byl její téměř monumentální triptych z roku 2002, který se jen tak někam nevejde a nehodí. A stal-li se tento triptych ústředním motivem výstavy, dominuje prostoru galerie Prokopka a je stvořen v červeném akrylu, byl dán i barevný tón celé výstavě. A právem.

Jak nám Market při zahájení výstavy Opus Red prozradila, její tvorba to je věčné hledání. Intimity, tělesnosti, sebe samé a možností fragmentárního zobrazování těla. Její malířský rukopis osciluje mezi abstrakcí a geometrií. Aktuálně jí ale geometrie připadá zásadní. A své obrazy, objevující a obdivující krásy těla, jež jsou jakýmsi průřezem variovaného tématu, zpodobňuje stejně tak černobíle, jako v ohnivých barvách. 

 

 

Druhé setkání      

 

Pro poučeného kvákaje dobré druhé setkání s touž autorkou na její další výstavě. Divák vidí na vlastní oči, jak se autorka rozvíjí, jak a čím pokračuje. A naše druhé setkání s tvorbou Markéty Lamoš Žitňanské, bylo opět stejně zajímavé jako to první, letos v lednu v prostředí značně negalerijním, na scéně Unijazzu / U Kaštanu. Zatímco tam Market volila vyjadřování značně přímočařejší, zde jde o obrazy méně otevřené, více abstraktní. Ale téma je stejné. Tak jako je stále táž i autorka sama.

Market Lamoš Žitňanská je stále ta cílevědomá a vnitřně svobodná žena i autorka. Nehledí na to, co by se mělo, tvoří to, co chce a sděluje to, co potřebuje sdělovat. Její inspirace vyvěrá z jejího nitra, nitra odvážného, emancipovaného a bytostně ženského. Tělesného, citového, emociálního. Patří k autorkám, které do malby vnášejí ženský element. Ne však ve smyslu pochybně genderovém, ale ve smyslu bytostném. Market je žena moderní doby. A i když ta ženskost je motivem veškeré její tvorby, dokáže ji projevovat a ztvárňovat z mnoha pohledů. Mnoha způsoby vyjádření. Její výtvarný rejstřík je obsáhlý, ale ukotvený. Tvoří v cyklech, které nejsou nikdy uzavřeny a asi nikdy nebudou, v cyklech, k nimž se vrací, jež ale i dočasně opouští, aby se k nim zase někdy vrátila, obohacena či nasycena aktuálním plynutím v cyklu jiném. Ať už je ale kterýkoli cyklus zdánlivě jiný od cyklů ostatních, stejně v každém nakonec objevíme – zase tu Market. Ji a její svět, v němž - ne jen žije – ale v němž prožívá. Což je rozdíl. A kladný. Je to i dobrý důvod se s tvorbou Maket Lamoš Žitňanské – ne jen, že setkat, ale - setkávat. Nikdy totiž nic není tak, jak bylo. Ale přesto je to nakonec zase ta samá Market.

 

 

A dvě perličky na závěr…

 

Tak předně, obrazy vystavené v Galerii Prokopka  dosud nikde vystaveny nebyly. Takže ideální příležitost neváhat a skočit po nich, než po nich skočí někdo jiný. Patří k těm, jejichž cena s časem nabude. A pokud by Vás vystavená díla zaujala, směle a rychle kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou (marketa.vlckova@gmail.com ).

A druhá perlička? Obrazy nemají jména. Zatím. Autorka nám to vysvětlila tak, že vystaví–li obraz, je hotov. To ano. Ale není „uzrálý“, jak to nazvala. A doba „uzrávání“ může být někdy dlouhá. Po ten čas se autorka na obraz dívá, vnímá ho a může se i stát, že ještě něco třeba doopraví. A to, že už je konečně opravdu „uzrálý“, se pozná tak, že si obraz sám v autorčině mysli vymyslí svůj název. Pak je už obraz doopravdy „uzrálí“ a našel si i svůj - název.

 

 

Market Lamoš Žitňaská (* 1980 )

 

·         SUPŠ Uherské Hradiště užitá malba, ak. mal. Miroslav Malina (1996 – 2000)

·         vystudovala ateliér Malby prof. Ivana Csudaie na VŠVU v Bratislavě (2000 – 2006)

·         Doplňující pedagogické studium (2007)

·         Pracuje v dlouhodobých malířských celcích,

·         Inspiruje se svým životním prostorem, vztahy i běžnými situacemi.

·         Při budování obrazových kompozic je pro ní stěžejní grafická úprava vlastních fotografií.

·         Zásadní je jí čistý malířský výraz a forma, směřující k minimalistickému projevu

 

 

Text a foto: Richard Koníček 

 

OPUS RED

Market Lamoš Žitňanská

24. 6. - 31. 8. 2022

Galerie Prokopka

Prokopova 9, 130 00 Praha 3

Jana Votavová
tel.: 721 463 078

https://galerieprokopka.cz

 

 

 

Více o autorce:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/in-out-market-lamos-zitnanska-aneb-neoexpresivni-vhledy-do-zenske-telesnosti-aneb-sni-nejen-si-uzivej/