In – Out, Market Lamoš Žitňanská aneb neoexpresivní vhledy do ženské tělesnosti aneb sni, nejen si užívej…

06.01.2022 17:33

 

In – Out

Market Lamoš Žitňanská

5. 1. – 30. 1. 2022

KC Kaštan – scéna Unijazzu

 

 

Každý objev tvůrce, o kterém jsme na  www.www-kulturaok-eu.cz za devět let naší existence ještě nepsali, je pro nás přínosem. A zaujme-li nás dokonce takový autor svými díly, rádi o nich, a o něm, informujeme návštěvníky našeho webu. I když autorka, která se sice na našich stránkách dosud neobjevila, už má své obdivovatele, své diváky a svých osm samostatných a sedm kolektivních výstav i bez našeho přičinění…

 

 

  • Mgr. Art. Market Lamoš Žitňanská (1980), se narodila v Kroměříži.
  • V letech 1996 – 2000 absolvovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor užitá malba, u ak. mal. Miroslav Maliny.
  • V letech 2000 – 2006 nálsedovalo absolutorium VŠVU Bratislava, volné umění – malba, 4. ateliér, prof. Ivana Csudaie.
  • V roce 2007 k tomu ještě přidala doplňující pedagogické studium. V současné době bydlí a tvoří v Praze.
  • Těžištěm její tvorby je malba výraznými až transparentními akrylovými barvami.

 

 

Přínosné "osmdesátky"

 

Market se narodila v roce 1980. V době kdy roztávala rozdělená Evropa, kdy se začala drobit nejen berlínská zeď, ale rezatěla značně i železná opona a ovzduší starého kontinentu se pozvolna začínalo sytit předjařím s táním šedivých ledovců dogmat. Na palubu nadcházejících změn nasedaly takové tvůrčí osobnosti, jakými jsou třeba Yuki Masueda, Noli Principe Manalang, Mariah Garnett, Ole Theilgaard Nikolajsen či Karolina Ageena. Tvůrci těžící z možností rozletu, možností nahlížet přes ramena autorům na druhém konci světa často i doslova.

 

 

Propukalo kulturně rozbouřené období provázené elektronickou hudbou, hip hopem a svébytnými trendy ve vyjadřování vlastní osobnosti. Tabu padají, otevřenost se vzdouvá. Názorová profilace roste. Postoje jako Neo Geo či The Pictures Generation se mění v nepřehlédnutelná umělecká hnutí. Německo, Francii a Itálii, tři lídry nové Evropy opanovává neoexpresionismus.  Svět té doby oceňuje autory jako Anselm Kiefer, Jörg Immendorf, Enzo Cucchi, Francesco Clemente a Julian Schnabel. A také zakladatele street artu ahnutí graffiti jako jsou Jean-Michel Basquiat, Keith Haring nebo Kenny Scharf.

To vše nutně působí na umělce zrozené právě v osmdesátkách, a to vše tedy přímo či nepřímo, u nás ovšem s malým opožděním, takže především až v devadesátkách, chtě nechtě zjevně do sebe vsakovala i výtvarně naladěná Market Lamoš Žitňanská. A zjevně byla hodně vnímavou duší.

 

 

IN – Out malá sonda do velkého tématu

 

Na námi navštívené výstavě v Kaštanu, jsme se stali svědky ukázky z autorčina cyklu (jednoho z mnoha) nazvaného souborně jako „Krásy života aneb moře tělesnosti“. Prezentovaná výseč z tohoto cyklu pak dodala všeobjímající název výstavy IN – Out.  Jedná se o sérii expresivních obrazů věnovaných tělu. Lze si domýšlet, nakolik jde o tělo autorčino, nebo její reálné modelky, či o tělo, jakožto virtuální esenci ženskosti obecně. Intimní výpověď o krásách života, o slastech rozkoší, ale i o něze krásy detailu - byť veskrze otevřené - přesto cudné. Erotika, vzdálená dehonestaci na pouhý chtíč. Erotika snová, povznášející, taková, jako by měla opravdová erotika být. Místy poměrně neskrývaně adresné detaily, jindy náznak, tušení, vzdálené a přibližující se vibráto podstaty ženy. Obrazy, které by neměly pohoršit žádného normálního člověka. Alespoň tak jsme to - za přítomnosti milé a vstřícné autorky - v mile pohodovém prostředí KC Kaštan, vnímali my, za www.www-kulturaok-eu.cz .

 

Ale dejme slovo odbornému textu, provázejícímu výstavu

 

„Vystavená série obrazů se dotýká autoportrétů a tematicky jinak spjatých dimenzí většinou ženské tělesnosti. Cyklus se postupem času víceméně zadefinoval do transformace viděné reality v digitální postprodukci. Digitální stylizace v ČB provedení postupem přechází do akcentů čistých barev. S novým výtvarným přístupem tak přichází volnější malířské vyjádření, díky kterému dochází ke konfrontaci, která je pro autorku stále přínosnou otázkou. Klíčovým tématem a příbuzností je figurální malba a její detaily rozvíjené do abstraktních poloh v proměně virtuálního světa. Hledá mechanismy přepisu, z čehož pramení její charakteristická stylizace.

 

 

Formátem se neupíná, ale funguje ve skladbě. Tvorba je tematicky ukotvena v realitě, rozvíjí výtvarnou poetiku prosté, privátně vázané předmětnosti, či už pramení v osobním zážitku anebo je sekundárně zprostředkovává jinými médii. Niternost, obscese a význam v symbolice jsou opisy, které v sobě snoubí a harmonizují tento celek, ve kterém se autorka vyjadřuje. Popisnost ukazuje detail, který v momentu zastavení času na platformě vizuálu daného tématu i formátu mění svou krásu a čistou nejasnost v plynutí..."

 

    

Market tvoří v cyklech

 

Jak už jsme naznačili, výstava "In – Out" je výsečí jednoho cyklu. Ale ten není pro autorčinu tvorbu uzavřenou klecí, z níž není schopna vystoupit. Naopak. Market tvoří v cyklech mnoha. Svoboda jejího tvůrčího ducha a jejích malířských schopností jí umožňuje neomazovat se v tématech. Témat jí nabízí sám život, okolnosti kolem ní, vztahy a otevřené oči vůči okolnímu dění. Odborníci to shrnují do konstatování, že ve svých cyklech věnovaných nejrůznějším tématům „směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu.“

A, že je to tak, „nevěřící tomáše“ přesvědčí rozkliknutí facebooku autorky vystavených obrazů Market Lamoš Žitňanské.

 

 

 (https://www.facebook.com/Market-Lamo%C5%A1-%C5%BDit%C5%88ansk%C3%A1-643119192392799/¨).

Tam to všechno je…

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček  

 

 

In – Out

Market Lamoš Žitňanská

5. 1. – 30. 1. 2022

KC Kaštan – scéna Unijazzu    

https://kastan.unijazz.cz/