Magie umění aneb další významná výstava Spolku pražských výtvarných umělců

27.03.2024 09:50

 

 

Magie umění

Spolek pražských výtvarných umělců

20. 3. - 27. 4. 2024

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

 

 

„Magie je nejasně definovaný fenomén spojovaný s ovlivňováním světa skrze okultní,

tedy skryté, síly v přírodě, nebo

skrze kontakt s duchovními bytostmi, a

s těmito praktikami svázaný světonázor a způsob myšlení.“

Wikipedia

 

 

Magie je ale také –

a v případě tvůrců sdružených ve známém Spolku pražských výtvarných umělců zejména – prostředkem k nabytí poznání a lásky,

způsobem léčby a obranou proti nebezpečenství

a za pomoci magie se lze dokonce i dosíci duchovní proměny a myšlenkového rozvoje…

A přesně o tom jsou i díla umělkyň a umělců, vystavená aktuálně v 

Galerii na Novoměstské radnici.

 

 

Dvakrát v jedné řece?

 

U Spolku pražských výtvarných umělců návštěvou jejich dalších a dalších výstav není důvod k obavě, že se divák setká s jedním a týmž. Fantazie tvůrců je neomezená, každá výstava má jiný ústřední motiv, každý z vystavujících se k danému tématu vyjádří jinak.

Jediné, co se opakuje na výstavách Spolku pražských výtvarných umělců, jsou oni pražští výtvarní umělci. A to je kladem každé takové kolektivní výstavy.

Divák se setká s těmi, které už zná od minula, předminula, odedávna, a může jen potěšen hledět na to, jak se s daným tématem vyrovnali tentokrát. Setrvává samozřejmě u každého jeho umělecký styl, tvůrčí rukopis té které autorky, toho kterého tvůrce, ale to je přece takové malé potěšení. Ale nikdy ne poděšení.

Zkrátka a dobře, návštěva každé další výstavy tvůrčího kolektivu Spolku pražských výtvarných umělců, pod vedením jeho předsedkyně, paní Marie Preclíkové, naší přední ilustrátorky a malířky, je zážitek a nikdy se nejedná pouze o druhý vstup do jedné a téže řeky. Ne, i řeka se přece vine sice svými břehy, ale stejně je stále jiná a stále blízká. Tak, jako i práce autorů sdružených ve Spolku pražských výtvarných umělců.

 

 

Magie umění …

 

Jako téma nejnovější výstavy Spolku pražských umělců bylo pro výstavu v přízemní Galerii Novoměstské radnice zvoleno sousloví Magie umění. Když jsme minule psali o jiné z výstav SPVU, měla tehdejší výstava - uspořádaná v Galerii 1 - název „Homo-Faber neboli Člověk-tvůrce“ a tak trochu sváděla k sebezptytnosti části vystavených prací, či šířeji, u dalších, ke zpytování člověčenství, jako daru nám všem daného.

Tentokrát téma výstavy - Magie umění - uvolnilo více cestu fantazii a zkoumání či hledání nebo dokonce snad i objevování možností a hranic umění. Vystavená díla proto - na rozdíl od minulé výstavy „Homo-Faber neboli Člověk-tvůrce“, evokující především naše vnitřní usebrání se -  tentokrát probouzejí v autorkách a autorech vzlet do výšin fantazie, a v divácích vedou k většímu uvolnění a úlevnému vydechnutí v časech, jež panují kolem nás a které právě tomu rozhodně moc nepřejí.

A tak výstava Spolku pražských umělců na Novoměstské radnici, nazvaná Magie umění je vhodnou výhybkou od tlaku dní a doby, takovým malým úletem nás všech, kteří ji navštívíme, do úlevného polštáře oné - magie umění. Díky za to.

 

 

Malé opáčko o SPVU

 

·         SPVU vznikl po rozpadu Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarného umění po roce 1990. Navazuje na to dobré a smysluplné, jak z doby předcházející, tak na dobu první republiky. Smyslem činnosti je sdružovat a vystavovat demokraticky výtvarníky různých názorů a výtvarného cítění.

 

·         Členy SPUV jsou malíři, sochaři a grafici, kteří zastupují všechny generace a téměř všechny výtvarné názory a směry, od zobrazení různých stupňů reality, až po čistou abstrakci. Zpodobňují figurální kompozice, zátiší i krajinu. Využívají tradiční i nové výtvarné techniky. Proto jsou instalace SPUV vždy tak divácky zajímavé.

 

·         Aktuálně má spolek téměř padesát členů a ukázky z jejich tvorby lze najít na webové adrese www.sdruzenimaliru.cz a v publikaci, která vyšla k třicátému výročí založení spolku, který má za sebou desítky úspěšných výstav a stále neúnavně usiluje patřit k nejlepším a oslovit pozitivně diváky.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

  

Magie umění

Spolek pražských výtvarných umělců

20. 3. - 27. 4. 2024

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

 OTEVŘENO: út - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

Na Velikonoční pondělí 1. 4. otevřeno.

https://www.nrpraha.cz/program/1335/magie-umeni/ 

 

 

Video-medailony

 Jiří Bureš

Dokument o členech spolku

 Milan Křenek

 Marie a Zdeněk Preclíkovi

 Zápisy z návštěvních knih výstav spolku

 Maria Zábranská aktuálně

 ak.mal. Helena Vančurová

 Milan Křenek – Paralelní cestou

 ak.mal. Libuše Pilařová Kverková

 ak.mal. Vladimír Veselý 

 Milan Křenek

 ak.mal. Jiří Hruška

 Jan Charvát

 Marie Zábranská

Více:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/galerie-1-homo-faber-clovek-tvurce-aneb-spolek-prazskych-vytvarnych-umelcu-aneb-maliri-vsech-generaci-spojte-se/