GALERIE 1: Homo-Faber – Člověk-tvůrce aneb Spolek pražských výtvarných umělců aneb malíři všech generací – spojte se

06.10.2023 18:30

 

 

Homo-Faber – Člověk-tvůrce

4. 10. – 27. 10. 2023

Galerie 1

 

(Předsedkyně Spolku pražských výtvarných umělců, paní Marie Preclíková…)

 

V úterý 3. října v 18 hodin byla v Galerii 1 zahájena výstava

Spolku pražských výtvarných umělců,

Nazvaná Homo-Faber, Člověk–Tvůrce    

Spolek záměrně navazuje na časy První republiky, časy, kdy takovéto

spolky a sdružení

reflektovaly vše nové, aniž by upozadily to tradiční,

zkrátka vše, co nějak odráželo život výtvarného umění.

 

(… a mystika obrazů Marie Preclíkové)

 

Malířky a malíři sdružení ve Spolku pražských výtvarných umělců zastupují

všechny generace výtvarníků a obsáhnou v tvorbě téměř všechny výtvarné názory a směry. Ve svých dílech tak zastupují nejrůznější stupně reality, stejně jako čistou abstrakci.

Členové sdružení vytvářejí stejně tak figurální kompozice, stejně jako zátiší či krajiny. Využívají při tom tradiční, i zcela nové výtvarné techniky.

Předpokládatelná roztříštěnost je však, ale pouze zdánlivá, protože plně odpovídá naší době, tedy časům kdy vládne všudypřítomný individualismus.

 

(Obraz s názvem Symfonie od Daniely Benešové)

 

Putování za jistotou

 

Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců se mohou jevit jako nepřehledný soubor děl jednotlivých členek a členů, jako kaleidoskop námětů a přehlídka jednotlivých technik. Přihlédneme-li jen a pouze k počtu 47 autorů, k jejich rozdílným tvůrčím postupům a v neposlední řadě i k rozdílným osobním postojům a věkové škále, tak by to tuto možnost naznačovalo. Ale není tomu tak. Přesvědčili jsme se o tom již před pár lety, kdy jsme se s tvorbou Spolku pražských výtvarných umělců setkali poprvé. Bylo to v nevelké ale dostatečně obsahově zajímavé galerii, kterou - stejně jako námi právě navštívenou Galerii 1 spravuje a provozuje městská část. Tenkrát to byla výstava konaná na půdě Prahy 9, v tamní Galerii 9 a psal se rok 2018.

Za desetiletí existence www.www-kulturaok-eu.cz, jsme již navštívili dlouhou řadu výstav. Některé nás jen seznámily s tvorbou toho či onoho umělce případně nějaké autorské skupiny a na našem webu se o takové výstavě následně objevil článek, informující o našem momentálním dojmu z té a té výstavy a základní informace přejatá z kurátorské zprávy. Naše „redakční paměť“ však takovou výstavu – jak se říká – posléze vypouští. 

Přesto však byla a je celá řada výstav - z těch téměř dvou a půl tisícovky výstav námi za web navštívených a posléze publikovaných – které nám v mysli zůstávají. Tu, díky umu, sdělení a osobnosti autora, jindy, zejména u výstav kolektivních, díky atmosféře té které výstavy. A právě výstava Spolku pražských výtvarných umělců v Galerii 9, z roku 2018 k takovým „uvízlým“ výstavám patřila. Nebylo tedy náhodou, že z bohaté nabídky nově se právě otevírajících výstav, nás Homo-Faber – Člověk-tvůrce, připravená Spolkem pražských výtvarných umělců, tentokrát ovšem v Galerii 1, zaujala natolik, že jsme pro naši návštěvu a následnou informaci návštěvníků našeho webu, vybrali právě tu a žádnou jinou.

 

(Milan Křenek a jeho obrazy s náměty Prahy 1)

 

Mezi (skoro) známými         

 

Nezklamali jsme se ani v nejmenším. Přehlídka byla opět perfektní. Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců mají totiž sice značný žánrový i stylový rozptyl. Což je - vzhledem k početnímu zastoupení autorek a autorů – i logické, ale kolektivní výstavy tohoto Spolku, mají vždy pro každou výstavu dané jedno spojující téma. Pro onu námi tehdy navštívenou v Galerii 9, to bylo tehdy téma – Zátiší. Pro tu, kterou jsme navštívili nyní, to bylo zajímavé a docela filozofující téma vetknuté do názvu výstavy: „Homo-Faber, Člověk – tvůrce.“ 

K danému tématu se pak vždy všichni zúčastnění tvůrci vyjadřují svými obrazy podle svých představ a divák má možnost posuzovat celou škálu pohledů od různých autorů na dané téma. Tento blahodárný systém, mění potenciální přehlídku jednotlivců v opravdu kolektivní dílo věnované nějakému společnému tématu.

Zapamatovali jsme si z té námi zaznamenané výstavy Spolku pražských výtvarných umělců v Galerii 9 s tehdejším tématem - Zátiší, jenom dvě jména. Při vší úctě, a s omluvou všem ostatním, samozřejmě. Byla to zátiší paní Marie Preclíkové a Václava Zoubka. A tak, omlouváme se všem ostatním, jsme v bohaté škále autorských vyjádření na téma Homo-Faber, Člověk–tvůrce hledali nejprve tuto nám již „známou“ dvojici autorů. A našli. Při prohlížení ostatních děl, jsme ale narazili – zprvu nad povědomým autorským rukopisem, nepřehlédnutelným na první pohled, zpracovávajícím obrazy s tématikou Prahy 1. Není to snad Milan Křenek? Popiska pod obrazy nám náš pocit potvrdila, stejně jako následné setkání s tímto nám už opravdu a osobně dobře známým autorem, s nímž jsme se už protínali na jiných výstavách a při jiných příležitostech. Svět je přece jen malý…

 

(Dívčí půvaby na obrazech Martina Šeremety)

 

Atmosféra přátelsky sousedská

 

Nelze zde zmiňovat všech 26 vystavujících autorů. To rozsah tohoto našeho článku nedovolí. Lze tedy jen shrnout výstavu jako celek. Ocenit také jistou disciplinovanost všech zúčastněných, kteří si sice „malovali, co chtěli“, ale za každým z vystavených obrazů bylo tušit zadané společné a široké téma „Homo-Faber, Člověk-tvůrce“. Za každým. Někdy bylo třeba déle postát, jindy to obraz přímo hlásal už v prvém plánu. Naši oblíbenci z minula, tedy paní Marie Preclíková a pan Václav Zoubek nás rozhodně opět nezklamali. Pan Zoubek zejména mužskou část naší redakce. A tak všem, kdo se s tvorbou Spolku pražských výtvarných umělců dosud nesetkali, doporučujeme návštěvu této jejich nejnovější pražské výstavy. Zdůrazňujeme slovo „pražské“, protože, kdo si chce udělat výlet do Vlašimi, tak v tamní Zámecké galerii Vlašim, lze až do 10. 11. 2023 navštívit další výstavu Spolku pražských výtvarných umělců, tentokrát se spojovacím tématem „Portrét / Autoportrét“. Takže se tam lze seznámit s některými autorkami či autory takříkajíc Face to Face.                           

A k výše zmíněné přátelsky sousedské atmosféře zahájení výstavy Homo-Faber, Člověk-tvůrce Spolku pražských výtvarných umělců, přispěla i hudební produkce pánů Milana a Jakuba Kramarovičových. A samozřejmě i proslovy všech řečníků, včetně předsedkyně paní Marie Preclíkové. 

 

(Živočišná ženskost na obrazech Václava Zoubka)

 

Autoři vystavující v Galerii 1:

 

Ondřej Balcar, Daniela Benešová, Michael Čáda, Lubomír Hogenauer,

Jan Charvát, Ivan Kalvoda, Slavko Kovačevič, Věra Krupičková, Milan Křenek, Zuzana Lörincz, Jiřina Olivová Břicháčková, Louis Mara, Zdeněk Marčík, Miroslav Mlynář, Robert Pleskač, Marie Preclíková, Karla Ryvolová,

Ivana Rakušanová, Václav Stárek, Martin Šeremeta, Magdalena Šnajdrová,

Věra Šteflová, Marie Trnková, Jiří Matouš Trnka, Marie Zábranská,

Václav Zoubek

 

O Spolku pražských výtvarných umělců

 

·         Spolek pražských výtvarných umělců sdružuje převážně pražské malíře, ale má i několik členů mimopražských a zahraničních.

·         Spolek má své stanovy a je registrován jako občanské sdružení.

·         V jeho čele je v současné době osmičlenný výbor, zvolený na Valné hromadě.

·         Spolek je výběrový, nové členy navrhuje výbor a schvaluje Valná hromada.

·         Při posledním sčítání mělo Sdružení pražských malířů 47 členů.

·         Spolek pořádá vždy dílčí výstavy v proměnlivém zastoupení.

·         Spolek vystavoval mimo jiné v pražském Mánesu, v Nové síni, v Chodovské tvrzi, na Chvalském zámku, v Galerii 9, v Galerii 10 a z mimopražských např. v Kladně, Karlových Varech, Semilech, Třeboni, Jičíně, Mělníku, Poděbradech, Týně nad Vltavou, Rakovníku, Mladé Boleslavi, Vlašimi, Českém Brodě, Žatci, Chomutově, Jílovém u Prahy občas i opakovaně.

·         Proběhla už i společná výstava v Drážďanech.

·         Spolek pražských výtvarných umělců nesdružuje jen malíře společných uměleckých názorů, zaručuje svým členům naprostou tvůrčí svobodu a jediným a hlavním kritériem pro členství je profesionální kvalita.

·         Spolek je otevřen přijímání dalších nových členů.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

(Milá a mimo mikrofon vždy veselá Jitka Smutná, při svém vystoupení)

 

Homo faber – Člověk tvůrce

4. 10. – 27. 10. 2023

Galerie 1

https://www.praha1.cz/kultura/galerie-1/

 

Spolek pražských výtvarných umělců

www.sdruzenimaliru.cz

E-mail: info@sdruzenimaliru.cz

https://www.youtube.com/watch?v=b7YF-XYUMrg

 

Více k tématu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/spolek-prazskych-vytvarnych-umelcu-zatisi-aneb-parnicek-s-banany-ci-magicka-zatisi-po-cesku/

 

(Muzikanti Milan a Jakub Kramarovičové byli v pohodě a tím i atmosféra večera)