Ludvík Kuba – Obrazy aneb za autorem, který slaví své 160. narozeniny, do jeho poděbradské galerie

05.05.2023 19:30

 

 

Ludvík Kuba – Obrazy

15. 4. – 30. 7. 2023

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

 

 

Lázeňská retrospektivní výstava složená ze zápůjček z krajských galerií a soukromých sbírek, nabízí bohatý průřez autorova výtvarného díla od jeho raných prací z 19. století až po pozdní období z 50. let 20. století.

Výstava se koná u příležitosti výročí 160 let od narození Ludvíka Kuby.

 

 

Rozsáhlá výtvarná tvorba poděbradského rodáka zahrnuje podobizny, krajiny, zátiší, žánrové scény i folklorní studie.

Kubovo dílo je pozdním vyzněním českého impresionismu, který se posléze sloučil s realismem.

 

 

Psal se rok 2013…

 

Národní galerie pod – žel jen – dočasným vedením Vita Vlnase, připomněla krásné kulaté výročí narození obdivuhodné postavy naší kulturní historie Ludvíka Kuby (1863 – 1965). Kuba by se totiž v roce 2013 dožil 150 let. Význam tohoto našeho, a nejen našeho, dá se rozhodně říci, že minimálně Evropského, „renesančního“ umělce, vynikajícího v řadě tvůrčích oborů, připomněla NGP v luxusním – a pro autora takového významu i tvůrčího dosahu – důstojném prostředí Salmovského paláce. O vznik této výstavy se tehdy přičinilo oddělení Sbírky umění 19. století. Jednalo se o malířovu soubornou výstavu, logisticky i organizačně značně náročnou, neboť dvě třetiny – z víc jak sedmi desítek – vystavených prací tenkrát tvořily zápůjčky. Cílem bylo – dle vyjádření kurátorů výstavy a Víta Vlnase osobně – náležitě připomenout  tohoto uměleckého giganta, jenž byl v té době, opomíjenou postavou českého umění…       

 

 

Píše se rok 2023…

 

Kulatá výročí mimořádných osobností se sluší připomínat. Zejména, pokud jsou už zase poněkud „opomíjenou postavou“.  Ano, žel, je tomu tak. Uplynulo totiž celé desetiletí od památné výstavy v NGP a kdo si za tu dobu vzpomněl na našeho posledního impresionistu?

Nejsme na www.www-kulturaok-eu,cz samozřejmě obeznámeni se všemi potencionálními výstavními projekty po celé republice, ale rozhodně víme, že od té doby žádná velká, souborná a opravdu výrazná výstava děl Ludvíka Kuby neproběhla. Zato v aukčních síních se to obrazy mistra Kuby přímo hemží. Zájem o jeho díla tedy i dnes bezesporu je. Zájem galeristů o jeho výstavy však je všeobecně nulový. A to si od nás diváků, ani od galerijního světa Ludvík Kuba rozhodně nezaslouží. A to dokonce přesto, že se nabízelo – v roce 2016 – třeba 60. výročí úmrtí. Nic opravdu velkého a odpovídajícího autorovu významu se nikde přesto nekonalo.

O to více patří uznání dramaturgii galerie nesoucí Kubovo jméno, nacházející se v Kubově milovaném městě, ve městě, kde si tento světoběžník osobně přál složit naposledy hlavu, kde je i pochován, v Poděbradech.  

 

 

 

Ludvík Kuba – Obrazy

 

Prostý a jednoznačný název výstavy naznačuje, že pohled na Ludvíka Kubu je soustředěn na jeho hlavní význam, na roli malíře. Ale ke cti kurátora výstavy Vojtěcha Odcházela, je třeba dodat, že ani ostatní směry Kubova génia nejsou výstavou úplně pominuty.

Soubor děl představený v Galerii Ludvíka Kuby dokazuje, že osobní nasazení nesrovnatelně menšího týmu dokáže prakticky totéž, co celá kulturní mašinérie, týmy pracovníků, koncentrace odborníků a rozsáhlé logistické a technické zázemí, tedy vše, čím disponuje NGP. Už proto stojí za to, výstavu navštívit.

V krásném prostředí se lze prokoukat a doobdivovat napříč celoživotním malířským dílem Ludvíka Kuby na promyšleně vybraných (při bohatosti a tvůrčí plodnosti tohoto autora, to ani jinak není možné) obrazech. Plně demonstrují vývoj Kuby od jeho rané tvorby až po díla autorových posledních dnů – doslova.

Ale dejme raději slovo k výstavě tomu nejpovolanějšímu, kurátoru výstavy Ludvík Kuba – Obrazy v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech.      

 

Slovo má kurátor – Vojtěch Odcházel

 

·         „Malíře, etnografa, muzikologa, hudebníka, spisovatele, cestovatele, sběratele Ludvíka Kubu můžeme charakterizovat jako všestrannou osobnost české kultury, jenž svým mnohotvárným dílem pronikl do celé řady oborů lidského poznání.

·         Lázeňská výstava představuje Kubovo mistrovské výtvarné dílo.

·         Ludvík Kuba bývá označován jako umělec dvou století, poslední impresionista.

·         Jeho malířský rukopis ovlivnilo studium uměleckých škol doma, i v zahraničí a také časté zahraniční pobyty.

·         Poděbradský rodák získal výtvarné vzdělání nejprve soukromým studiem u Karla Liebschera a na počátku devadesátých let studoval krátce i v ateliéru Maxmiliána Pirnera na pražské Akademii.

·         V roce 1893 odjel do Paříže, kde pokračoval ve studiu malířství.

·         Ve francouzské metropoli navštěvoval soukromou Académie Julian a blíže se seznámil s dílem impresionistů a secesí.

·         Z uměleckého hlediska se pro něj stal zásadní mnichovský pobyt v letech 1896 - 1904.

·         V Mnichově studoval v soukromé škole slovinského malíře Antona Ažbeho a mohl se zde seznámit s dílem nově založenéno spolku Mnichovské secese.

·         Později přesídlil do Vídně, kde vystavoval v rámci uměleckého spolku Hagenbund.

·         Pravidelně se vracel do Čech, zejména do Březnice u Příbrami, kde jeho tchán zakoupil dům a samozřejmě do rodných Poděbrad.

·         V roce 1911 se trvale usadil v Praze.

·         Nadále však podnikal zahraniční studijní cesty, na kterých rozvíjel svůj dlouhodobý zájem o cestování a národopis slovanských národů.

 

 

V Poděbradech se narodil, do Poděbrad se vracel a Poděbrady maloval…

 

Výběr prací Ludvíka Kuby, nemohl nezahrnout také několik obrazů, jež Kuba namaloval přímo v Poděbradech a jejich blízkém okolí. Divák může na těchto obrazech tedy obdivovat nejen Kubův autorský rukopis, ale také - dnes už vlastně historické - záběry Poděbrad z Kubovy současnosti. Všechna vystavená díla jsou pečlivě opatřena datací a názvem, takže nemůže mít pochyb ani nerodilý „poděbraďák“. 

Dlužno s povděkem kvitovat, že změny v panorametech a záběrech Poděbrad časů Kubových, se s těmi dnešními pohledy, naštěstí příliš neoddálily. Že se město - ve svém historickém jádru a zásadních pohledech na ně - ubránilo neidentickým zásahům dobové zpravidla brutalistní či panelové architektury, a daří se to celkem i po roce 1989, v časech developerské ignorance. Držme tedy malebnému městu Poděbrady, i v tomto směru, nadále palce.

A vychutnejme si specifiku a atmosféru obrazů Ludvíka Kuby v „jeho“ překrásné galerii, v Galerii Ludvíka Kuby.

Máme na to celou první polovinu léta což je zajímavá a příjemná výzva pro hodnotný výlet za uměním.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Ludvík Kuba – Obrazy

15. 4. – 30. 7. 2023

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

Libušina, 290 33 Poděbrady

Otevřeno út - ne 10-12, 13-18 h.

Základní vstupné 40 Kč

Senioři nad 65 let 20 Kč

Studenti 15-26 let 20 Kč

Děti do 15 let zdarma

Pedagogický doprovod zdarma

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma

Vstupenky online

Doprovodný program:

so 10. 6. 2023 16:00, koncert Neoklasik orchestr

Událost pořádají Lázně Poděbrady, a. s. a Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

 

Více k výstavě v NGP:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ludvik-kuba-posledni-impresionista-aneb-proc-jsme-jej-50-let-opomijeli-/