Ludvík Kuba - poslední impresionista aneb proč jsme jej 50 let opomíjeli?!

10.12.2013 15:48

Salmovský palác – NG - Praha

29. 11. 2013 - 6. 4. 2014

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci k výstavě Ludvík Kuba -  poslední impresionista, kterou připravila Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století. Tiskové konference se zúčastnili Prof. Vít Vlnas, pověřen vedením NG, Monika Sybolová, kurátorka pro edukační činnost, kurátorka a autorka koncepce výstavy Veronika Hulíková, PhDr. Šárka Leubnerová ředitelka Sbírky umění 19. století a tisková mluvčí Eva Kolerusová.   

 

Ludvík Kuba  (1863–1956) by se  v letošním roce dožil 150 let, a proto   Národní galerie  v Praze – Sbírka umění 19. století připravila v luxusním Salmovském paláci novou výstavu. Malířovu soubornou výstavu, z toho dvě třetiny tvoří zápůjčky (48). Chceme totiž  připomenout poněkud opomíjenou postavu českého umění.

 

Ludvík Kuba – malíř, etnograf, spisovatel, sběratel čínského umění

Kubova výtvarná tvorba  je mimořádně rozsáhlá a o to impozantnější, připočteme-li ještě jeho bohatou činnost etnografa, spisovatele a sběratele čínského umění. Přesto jeho dílo chybí, nebo je zastoupeno jen okrajově, v přehledech českého umění přelomu 19. a 20. století.

Jaké jsou příčiny opomíjení?

 • Poslední Kubova souborná výstava se v Národní galerii uskutečnila v roce 1968  a poslední umělcova monografie vyšla dokonce v roce 1946. Příčin opomíjení jeho tvorby je patrně několik. Jednou z nich je skutečnost, že Kubovo dílo se v letech 1893–1911 vyvíjelo mimo hlavní proud českého umění a i po návratu zůstal malíř solitérem.
   
 •  Druhým faktem, ztěžujícím přístup ke Kubovi, je rozptýlení rozsáhlého díla mezi galerijní, muzejní a soukromé sbírky. Z kreseb a maleb uložených ve státních či krajských sbírkách nelze reprezentativní Kubovu výstavu sestavit, neboť zásadní díla  se nacházejí v soukromých sbírkách.
 • Současná přehlídka, která vznikla díky řadě soukromých sběratelů, a především díky vstřícnosti rodiny Ludvíka Kuby, představuje průřez děl od konce 19. století až do padesátých let 20. století, včetně obrazů a kreseb, které jsme ještě nikdy na veřejnosti nevystavili.
 • Podle data narození je Ludvík Kuba o málo starším současníkem Luďka Marolda (1865–1898),  Karla Vítězslava Maška (1865–1927) či Jana Františka Gretsche (1866–1894) – malířů, kteří na uměleckou scénu vstoupili ve druhé polovině osmdesátých let 19. století. Kuba tak učinil až s desetiletým zpožděním, společně s autory narozenými v sedmdesátých letech (např. Janem Preislerem, Antonínem Slavíčkem, Milošem Jiránkem).

 

 • Původně měl být učitelem…
 • Kubova cesta k malířství byla dlouhá a komplikovaná. Původně se měl stát učitelem, ale z dráhy kantora na venkovské škole jej svedl zájem o lidovou píseň. V roce 1884 začal vydávat sbírku lidových písní Slovanstvo ve svých zpěvech. Za tímto účelem podnikal cesty do srbské Lužice, na Balkán a Podkarpatskou Rus. Zápisky z cest, později knižně vydané, doplňoval drobnými kresbami a akvarely. Výtvarné vzdělání získal nejprve soukromým studiem u Karla Liebschera a na počátku 90. let 19. století studoval krátce i v ateliéru Maxe Pirnera na pražské Akademii.

 

 • Pobyt v Paříži, Mnichově, Vídni…
 • Problémy s financováním rozsáhlého melografického díla ho přivedly k radikální změně, v roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat se výhradně malířství. V letech 1893–1895 tam navštěvoval soukromou Académie Julian, ale největším ziskem byla možnost studovat díla impresionistů.
 • Z uměleckého hlediska pro něj byla zásadním obdobím léta 1896–1904 strávená v Mnichově, kde studoval v soukromé škole slovinského malíře Antona Ažbeho. Velký vliv na něj měli především jeho spolužáci – skupina ruských umělců v čele s V. Kandinským a A. Javlenským. V té době žila mnichovská umělecká scéna rušným a neklidným životem a na Kubu přirozeně působily i další okolnosti mimo školní ateliér, například výstavy nedávno založené Mnichovské secese, kde vystavovali němečtí impresionisté: Fritz von Uhde, Lovis Corinth, Max Liebermann. Všechny tyto vlivy přinesly do Kubovy tvorby významné změny: uvolněný štětcový rukopis, hraničící v některých dílech až s expresivním výrazem, hlavním malířským problémem se stalo barevné řešení obrazu.
 • Z Mnichova se Kuba přestěhoval do Vídně a úspěšně se začlenil do zdejší umělecké scény. Stal se členem a jednatelem uměleckého spolku Hagenbund, na jehož výstavách pravidelně vystavoval. Letní měsíce trávil v Březnici u Příbrami, kde mu inspiraci poskytla zahrada u domku manželčiných rodičů. Právě v pohledech do zahradních zákoutí a intimních rodinných výjevech z vídeňského bytu Kuba naplno rozvinul osobitý impresionistický rukopis.
 •  
 • Trvalý návrat do Čech
 • V roce 1911 se Kuba vrátil natrvalo do Čech. Po 1. světové válce znovu obnovil práce na vydávání sbírky slovanských písní a v letech 1922–1929 podnikl  za tímto účelem cesty do Makedonie, Srbska, Podkarpatské Rusi a srbské Lužice a tentokrát také současně maloval. V rozsáhlém souboru pláten zachytil mizející kulturu – kroje, architekturu i místní tradice. K výtvarně nejpůsobivějším patří portréty žen  v krojích, které vznikaly během pouhých několika hodin pózování modelů. Kuba zde uplatnil dosavadní zkušenosti, suverénní práci se štětcem i s barvami. V roce 1929  se mu podařilo –po 45 letech od započetí– dokončit vydávání sbírky slovanských písní  a opět se začal intenzivně věnovat malbě, během třicátých a čtyřicátých let vznikl početný soubor zátiší a pohledů do zahrad, výjimečná je také řada více než 40 autoportrétů.
 •  
 • Impresionistický způsob malby
 • Souzněl nejen s Kubovým vnímáním skutečnosti, ale s přesvědčením, že „barvy, ty musejí na paletě zářit a zrovna tak musejí zářit  na obrazech, z nich se obraz musí tkát a ne míchat“. I po třiceti letech od prvních zahradních interiérů mají jeho plátna stejnou energii i lehkost štětcového rukopisu a práce s barevnou skvrnou je ještě svobodnější. V poslední etapě jeho tvorby,  tj. v letech 1940–1956, se Kubův malířský rukopis již výrazněji neproměnil, dosáhl
  ale pozoruhodných kvalit.
 •  
 • Když slavíme sedmdesátku
 • V roce 1933 oslavil Kuba sedmdesáté narozeniny a série výstav, které se při této příležitosti konaly, mu přinesly oficiální uznání za výtvarné dílo i od odborné veřejnosti. Události 2. světové války nesl Kuba velmi těžce, paradoxně se mu však ve válečných letech dostávalo stále větší pozornosti a úspěchů u veřejnosti a jeho díla se stala na uměleckém trhu velmi žádanými.

 

 • 9. listopadu 1945 udělila nově ustavená vláda Ludvíku Kubovi –jako prvnímu malíři– titul národního umělce. Ocenění s sebou v padesátých letech neslo i tíhu politické angažovanosti. Kuba se s tím vyrovnal se ctí, osobně ani o veřejné angažování nestál. Shodou okolností se však jeho plátna malovaná v letech 1946–1949 na statku  u Vojtěchových v Hostíni stala součástí všech přehlídek nového poválečného umění  a zcela zastínila předchozí umělcovu tvorbu. Poslední díla vytvořil Ludvík Kuba v roce 1955, o rok později zemřel ve věku 93 let. (podle tiskové zprávy)

 

Autorka koncepce a kurátorka: Veronika Hulíková

Architektonické řešení: SGL Projekt: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková

Grafické řešení: Štěpán Malovec

Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století

 • V obsáhlé monografii s řadou nepublikovaných materiálů a dobových fotografií mapujeme  v několika kapitolách vývoj Kubova díla, jeho cesty do srbské Lužice, na Balkán, a také dosud zcela opomíjenou plakátovou tvorbu. V rozsáhlé obrazové příloze přinášíme přes 300 fotografií kreseb, pastelů a olejů.

 

 

         Salmovský palác

         118 00 Praha 1

         Hradčanské nám. 2

Vstupné na výstavu:

Základní: 100 Kč

Snížené:  50 Kč

Rodinné:150 Kč

 

Partneři výstavy:

Railreklam, JCDecaux, Magistrát hl. m. Prahy, Galerie Kodl, České přístavy, a. s.

Mediální partneři:

  Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Prague Events Calendar, Anopress IT

Technologický partner:

Samsung

 

          Hodnocení: 90 %

          Ing. Olga Koníčková

          Foto: NG, autorka

 

 

LUDVÍK KUBA. POSLEDNÍ IMPRESIONISTA   29. 11. 2013 – 6. 4. 2014

Doprovodné programy

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz

Není-li uvedeno jinak, místo setkání u pokladny. Změna programu vyhrazena.

LO NG si vyhrazuje právo u programů s rezervací odstoupit od uskutečnění akce,

pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

 

Programy pro studenty a dospělé

Vánoční komentovaná prohlídka

25. 12. 2013  15.30 hodin  Ludvík Kuba. Poslední impresionista (Jitka Šosová)

Cena: 80 Kč,  snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 60 min.

 

Sobotní impresionistická odpoledne (komentované prohlídky)

18. 1. 2014 14.30 hodin Ludvík Kuba. Poslední impresionista (Veronika Hulíková, kurátorka výstavy)

          15.30 hodin   Čtení z knihy vzpomínek L. Kuby Zaschlá paleta, (herec Jiří Pěkný)

8. 3. 2014 14.30 hodin  Přijetí impresionismu v Čechách (Kristýna Brožová)

        15.30  hdoin Čtení z knihy vzpomínek L. Kuby Zaschlá paleta, (herec Jiří Pěkný)

5. 4. 2014 14.30 hodin  Ludvík Kuba. Poslední impresionista (Veronika Hulíková, kurátorka výstavy)

        15.30 hodin   Diskuse se sběratelem umění Martinem Otavou

Cena: 80 Kč, snížená 50 Kč (včetně vstupného) / Doba trvání: 30–60 min.

 

Čtvrteční impresionistické podvečery (přednášky a komentované prohlídky)

23. 1. 2014  16.30 hodin  Praha – Mnichov (Roman Prahl)

 6. 2. 2014 16.30 hodin  Fenomén portrétního umění (Andrea Rousová, Monika Sybolová)

20. 2.  2014 16.30 hodin Ludvík Kuba - renesanční osobnost slovanského světa (Jiřina Langhammerová)

20. 3.  2014  16.30 hodin  Ludvík Kuba a Lužičtí Srbové (Jurij Łušćanski-Wuschansky)

 3. 4.  2014   16.30 hodin  Evropský impresionismus (Hana Rosenkrancová)

Cena: 50 Kč + vstupné (vstupenka z výstavy zůstává v platnosti i na další přednášky,

u nichž zaplatíte pouze lektorský poplatek) / Doba trvání: 60–90 min.

 

Komentovaná prohlídka tlumočená do českého znakového jazyka

26. 3. 2014 16.00 hodin  / Cena: zdarma s platnou vstupenkou / Doba trvání: 45–60 min. /tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s./

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejme si komentované prohlídky výstavy v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Jednodenní hlasová dílna

1. 2.  Slovanská píseň v nás

V celodenní dílně věnované písním ze sbírek Ludvíka Kuby si můžeme zazpívat písně různých slovanských národů ve vícehlasých úpravách. Písně jižních a východních Slovanů otevírají svět sice slovanské, ale od nás velmi odlišné mentality, jež se projeví nejvíce v neobvyklých a velmi působivých melodiích. Dílnu zakončíme krátkým koncertem účastníků workshopu přímo na výstavě mezi Kubovými obrazy společně s ženským pěveckým uskupením Načechrané Labutě. Max. počet 25 osob. Není třeba předchozích zkušeností.

Lektorka: Zuzana Vlčinská. Hosté: Načechrané labutě a Matouš Vlčinský

Čas: 10.00–17.00 hodin / Cena: 600 Kč / Rezervace: nutná

 

Víkendová pohybová dílna

1. 3. – 2. 3.  Spolu ve zpěvu a tanci

Objevme svou spontánnost a přirozenou radost z pohybu. Improvizace a hra je to, co nás bude zajímat. S jejich pomocí hledejme a probouzejme výraz celého těla, jeho tanečnost. Záměrem je dojít ke vzájemné inspiraci. Některé tance, kroky a figury jsou jen zlomkem bohatého materiálu, který se skrývá v lidovém tanci. Velmi blízkým partnerem je také živý hudební doprovod – najdeme soulad těla a hlasu. Max. počet 12 osob. Není třeba předchozích zkušeností.

Lektoři: Honza Malík (taneční skupina NANOHACH) a Zdeněk Vejvoda (hudebník a etnolog)

Čas: 10.00–17.00 hodin / Cena: 1200 Kč / Rezervace: nutná

 

Jednodenní výtvarná dílna

24. 5. 2014 Takový krásný impresionistický den v Poděbradech

Pojďte objevit krásu rodného města Ludvíka Kuby. Pojeďte s námi do lázní Poděbrad!

Po malířově vzoru zkusíme barvami zaznamenat atmosféru některých míst. Zastavíme se a budeme pozorovat ruch a život na kolonádě, náměstí nebo na poděbradském zámku i nacházet klid ve skrytějších zákoutích města. Max. počet 20 osob.

Lektorka: Zdeňka Morávková Řezbová

Čas: 10.00–18.00 hodin / Cena: 600 Kč (včetně výtvarného materiálu)

Rezervace: nutná

 

INTERAKTIVNÍ PROSTOR PRO VEŘEJNOST

Prostor pro své vlastní výtvarné aktivity, také hry a knihy najdete v 1. patře paláce.

 

OTEVŘENÝ ATELIÉR PRO DĚTI A RODIČE

4. 1. 2014:  Svým pohledem

Významnou část díla Ludvíka Kuby tvoří autoportréty, portréty lidí a podoby krajin

z mnohých cest. Kráčíme-li mezi nehybnými obrazy, je to právě náš pohled, který jim vrací život. Zachytíme na pohlednici svůj jedinečný pohled a vytvoříme tak portrét místa, živého města. A v závěru svůj zrak upřeme sami na sebe.

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let / Doba trvání: kdykoli od 14.00 do 16.30

 

SPECIÁLNÍ AKCE

8. 1.  17.00  Divadelní představení Drahý Theo, ...

Jaké by to bylo, kdyby se impresionisté stali zubaři? Tvořili by plomby se stejnou vášní s jakou maloval Vincent van Gogh? Stal by se Edgar Degas specialistou na rovnátka

a Claude Monet na bělení zubů? Přijďte se přesvědčit, že možné je všechno.

Hrají: Jana Machalíková, Hana Malaníková a Monika Sybolová

Cena: vstupné dobrovolné / Doba trvání: 45 min.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ NG  1. 2. 2014

(vstup i program zdarma)

 • Otevřený ateliér pro širokou veřejnost

Doba trvání: kdykoli od 14.00 do 16.30

 

Krátké komentáře k významným dílům (Anna Maixnerová)

10.30  V zeleném pokoji    

11.00  Mezi růžemi    

11.30  Nevěsta Mina Bobkowa

12.00  Hyacint na tmavém pozadí

12.30  Autoportrét: Moje paleta

13.00  Potah

Doba trvání: 10 min. / Místo setkání: u konkrétního díla v daný čas

17.00  Slovanská píseň v nás

Výstup z jednodenní hlasové dílny pro studenty a dospělé

 

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY

Program pro základní školy

Barevné šmouhy

Skvrna nebo květ? Pojďme se dívat zblízka i dálky a rozeznávat mezi barevnými skvrnami tváře, květiny, předměty... Prozkoumáme detaily obrazů Ludvíka Kuby a zkusíme najít, kam patří a co představují. V ateliéru si ověříme, jak zobrazit předměty pomocí barevných ploch.

 

Program pro střední školy

Impresionismus – první moderní umělecký směr?

Vzdělávací program s výtvarnou aktivitou zaměřený na fenomén impresionismu jako prvního směru, ve kterém se bojovalo proti školám, Salonům, bezduché nápodobě reality a který měnil pohled na to, co by umění mělo být. Studenti se zaměří na charakteristické rysy tohoto směru a definují jeho přínos pro dějiny umění a společnost. A sami si pak v praxi vyzkouší, jaké to je vytvořit svobodné, barevné, destruující impresionistické dílo.

Komentovaná prohlídka pro pedagogy: odborný výklad pro pedagogy všech typů škol spojený s představením vzdělávacích programů.

10. 12. 2013  16.30 hodin / Zdarma / Doba trvání: 90 min. / Rezervace: nutná

Studijní materiály pro pedagogy: uvažujeme-lio návštěvě výstavy se svou třídou, můžeme si na stránkách NG stáhnout studijní materiály. https://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/.