KW: Back 2 Black?! aneb nenávidím- tedy jsem…

02.01.2017 12:02

Nau Gallery – Praha

14. 12. 2016 — 17. 2. 2017

 

Na vernisáži nové výstavy Back 2 Black?!, již připravila Nau Gallery, nedávno přestěhovaná z Vinohrad na Žižkov, byl KW - autor nejnovějších svých děl (pop-art a angažovaná poezie, současná malba)  osobně přítomen. Akci zahájil kurátor výstavy Mikuláš Novotný. Jako hudební vložku jsme vyslechli Soubor současné improvizované hudby Occhi di Domani a taneční hudbu Ewski.

 

Kromě maleb nás zaujaly i verše KW – nejsou však příliš optimistické,  kde si autor všímá především tématu války v současnosti, nenávisti mezi lidmi, atp., viz níž (jen zlomek).

 

Zlo se hromadí a hráz je už stará

´Zlu stačí ke štěstí, když ´dobro´ nedělá nic

Lež, kterou chceme slyšet, je lepší než nudná pravda

Pozdě bycha honit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na art-listu jsme našli zajímavé informace o autorovi a jeho díle (z pera Václava Hájka)

*********

Počátky tvorby Igora Korpaczewského spadají do téže doby, jako vystoupení protagonistů skupiny Tvrdohlavých, této erbovní generace české postmoderny.

Strategie Korpaczevského díla se však poněkud odlišují od dominantní společenské reflexe, vykonávané postmodernisty v 80. letech 20. století. Tento autor se věnuje spíše introspekci, a to i na bázi těch zobrazení, které se nezabývají přímo vlastní osobou.

Z tvorby KW známe sice i autoportréty, ale její hlavní část představují figurální reprezentace jiných osob. Pozoruhodné je, že model je málokdy konkretizován (nejedná se o adresné portréty).

Model sice může pocházet z okruhu autorových blízkých osob, nicméně výsledná reprezentace má obecnější rysy alegorie či personifikace. Tento postup se shoduje s některými tendencemi postmoderny (jak je zmiňuje třeba C. Owens). Jedná se o reakci na modernistický dualistický koncept.

Modernismus se pohyboval mezi póly kosmologického symbolu a individuální exprese. Postmoderní reakci představuje mimo jiné jistý návrat k alegorii jakožto fabulační strategii, kdy znovu nabývá na významu otázka role, příběhu. Korpaczevského figury jsou herci rolí, v nichž se spojují konkrétní a obecné rysy. Příběhy často pocházejí z archivu nadčasových existenciálních zápletek (smrt, láska) či z aktualizované mytologie (Mladý bůh).

Korpaczewski se zaměřuje na figuru v její subjektivní ´vrženosti´, většinou jde o jednotlivé, osamělé postavy. Tato strategie zvýrazňuje vztah mezi divákem-autorem a modelem, vztah mezi Já a Ty (v Lévinasově smyslu).

´Ty´ je zde zrcadlem subjektu, jeho partnerem v dialogu, díky němuž se subjekt vůbec rozpoznává a konstituuje. Tuto úlohu plní i malba sama jakožto stopa individua. ´

Subjekt diváka se vytváří vztahem k malbě s jejími konkrétními rysy živoucí a zranitelné entity. Nejde však o tradiční expanzivní expresi (která na diváka spíše útočí), ale o určité sebe-uzavírání zdůrazňující událost setkání s kompaktní individualitou (k tomu přispívá redukovaná barevnost obrazu, uzavřený volumen a omezený prostor).

Obraz-figura se zde dává divákovi ve své neredukované přítomnosti bez jakékoliv manipulace či nápovědy pro emocionální reakci. Tato figura pouze jest. „ (text: Václav Hájek)

 

KW/Igor Korpaczewski  ( * 1959 Praha)

  • 1988:  Akademie der bildenden Künste, Vídeň, Rakousko
  • 1983-1989: AVU, Praha
  • stipendia:  1988 Akademie der bildenden Künste, Vídeň, Rakousko
  • ceny:   2008, 2009 finalista Umělec má cenu, CZ
  • vystavuje v Česku i v zahraničí

 

Kurátor:  Mikuláš Novotný

 

130 00 Praha 3

Kubelíkova 22

 

https://www.naugallery.cz

https://www.artlist.cz/igor-korpaczewski-324/

 

Máme otevřeno: úterý  - pátek:  13.00  - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Program Nau Gallery

tvoří především výstavy zastupovaných českých autorů nastupující generace, pracujících převážně s mediem malby a kresby.

Dramaturgii galerie kurátoři doplňují o výstavy výrazných autorských osobností, jejichž tvorba často stojí mimo zavedený hlavní proud. Společnými jmenovateli autorů v Nau Gallery jsou ryzost, odvaha a respekt ke své vlastní tvorbě.

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kw-slova-spatrena-nekolik-prislovi-a-rceni-aneb-proc-je-lepsi-byt-zivy-pes-nez-mrtvy-lev/