Klára Horáčková: Reality Check aneb kontrola reality ve prospěch nekontrolované fantazie

20.05.2019 09:48

GUP/Galerie U Prstenu - Praha

15. 5. - 14. 6. 2019

 

Galerie U Prstenu je místem dýchajícím historií a místem, jímž procházely dějiny. Jistě to ale musely být dějiny v tomto případě vlídné a múzám nakloněné, neboť galerie, kterou zde nyní provozuje s noblesou sobě vlastní Marie Holá, je vlídnými múzami prostoupena.

Potvrdila to i nejnovější výstava zde konaná, výstava Reality Check, expozice artefaktů Kláry Horáčkové, které se autorka, rozdávající šťastné úsměvy všem kolem, samozřejmě aktivně zúčastnila. Podpořit ji přišel její profesor Vladimír Kopecký, a také  spolupracovník a hlavně ´guru´ - Rony Plesl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to vidí kurátor výstavy

Galeristka Marie Holá zahájila vzorně připravenou výstavu a vyslovila radost nad tím, že se právě tato výstava a právě této mnohostranné umělkyně koná právě v GUPu. Pak předala slovo kurátorovi výstavy Mgr. Michalu Vaníčkovi. Jeho brilantní charakteristiku vystavených prací a tvorby Kláry Horákové si dovolíme citovat v plném rozsahu.

 

„Klára Horáčková, umělkyně a designérka, představuje v Galerii U Prstenu výstavu svých nejnovějších prací nazvanou Reality Check, která nabízí velmi zajímavý vhled do autorčiny široké tvorby. Výstava tak návštěvníkům nabídne jak množství prostorových objektů, tak konceptuální a prostorové instalace.

Série skleněných objektů Evolution, které Klára Horáčková vytvořila z tyčovitých skleněných prefabrikátů, příznačně balancují na hraně mezi designem a sochou a svojí exaktní, avšak dynamickou estetikou evokují jak vyvřelé čedičové skalní útvary, tak modely soudobých architektonických konstrukcí. Tohoto mnohostranného vyznění umělkyně dosahuje zejména použitím černých či transparentních skleněných komponentů, jejichž jasně definovaný tvar za použití různých technik deformuje či naopak systematickým zmnožováním a spojováním jejich přísnost umocňuje.

Tato konfrontace přírodního a umělého, užitého a volného, exaktního a organického je pro tvorbu Kláry Horáčkové příznačná. Dokazuje to i další série děl nazvaná Spirit Levels, která symbolicky staví do juxtapozice nepravidelné přírodní struktury a přísně geometrické umělé konstrukce. Skleněné libely, tradičně známé z bublinkových vodováh, autorce slouží jako nástroj zachycení kontrastu mezi nespoutaností organických rostlinných tvarů a jasně definovaných pravoúhlých rámů, určených k přesnému vymezení a ohraničení prostoru. Zároveň na nich umělkyně názorně demonstruje fakt, že naše často dogmatické myšlení je nezřídka v rozporu s přirozenými přírodními a fyzikálními zákony.

Site-specific instalace Linie, kterou umělkyně připravila speciálně pro prostory galerie, symbolickým způsobem vizualizuje naše vnímání času a nabádá návštěvníka k zastavení a uvědomění si přítomného okamžiku. Dílo využívá přirozených optických vlastností skleněných tabulí, a odkrývá tak divákovi zdánlivě nekonečný průhled prostorem, v němž se pozorovatel zároveň v mnoha rovinách sám odráží. Pohled různými směry skrze tato skleněná pole znázorňuje také (ne)možnost vhledu do naší vlastní minulosti či budoucnosti. I zde můžeme nalézt pro umělkyni typickou konfrontaci přesného a nahodilého, v tomto případě řady totožných dokonale hladkých průzračných desek a nepravidelného potemnělého podzemního prostoru galerie.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Poklona od Mistra

Rony Plesl pak v návazném vstupu především ocenil povahové vlastnosti Kláry Horáčkové a její tvorbu, kterou označil na originální, ženskou, citlivou a vlídně úsměvnou, která v divákovi vzbouzí veskrze pozitivní emoce.  Mimo jiné na pracích autorky také vyzdvihl, že i po dokončení vypadají jako skici.  A vysvětlil to z praxe, že řada výtvorů autorem naskicovaných po realizaci neodpovídá jeho původní představě. U Kláry Horáčkové se daří v jejích výtvorech zachovat prvotní představu i po realizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok a půl práce

Autorce vystavených prací nezbylo - jak sama přiznala - k výše uvedeným myšlenkám moc co dodat. A tak jen skromně připomenula, že na výstavě vidíme její výsledky za rok a půl intenzivní přípravy výstavy a že jí nezbývá než všem, kdož jí s realizací této výstavy pomohli, především pak paní Marii Holé za poskytnutý prostor, poděkovat. A její rozzářený úsměv potvrzoval, že se výsledek dostavil a že je spokojena, stejně jako my diváci.

 

 

 

 

Bohemian Cristal Instrument

O definitivní tečku se postarala Lenka Morávková a její pozoruhodný Bohemian Cristal Instrument. Její produkce, doplněná o svébytný hlasový doprovod této umělkyně, si vyžádala ještě dva další přídavky. Až pak teprve Marie Holá mohla prohlásit výstavu za zahájenou a my se mohli ponořit do všech zákoutí Galerie U Prstenu, vyzdobených díly Kláry Horáčkové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1 - Staré Město

Jilská 14

Máme otevtřeno: út - so: 14.00 - 18.00 hodin

 

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček

 

www.uprstenu.com

 

 

Více o instrumentu:

www.bohemiancristalinstrument.com

https://www.youtube.com/watch?v=GamkMTPOfWc&fbclid=IwAR0FzmYxeE4oP6h8YC-0jnLP5osGAp7vdLNqQ0NmOayQrrXIeFI38Y_7hYQ

 

Klára Horáčková (* Praha) - odbornice na umění, design a sklo

  • 1995 -1999:SUPŠ , Kamenický Šenov
  • 2000 -2006: studium v Ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
  • 2003: Ateliér sochařství (prof. Jiří Beránek)
  • 2004: Škola umění a designu Wetterhof, Häme Polytechnic, Hämeenlinna, Finsko
  • 2008 - 2013: vedoucí sklářské (odlévání pecí, olupování, tavení, pate-de-verre, smaltování, rytí, leptání apod.), Studio skla, VŠUP v Praze (UMPRUM)
  • od 2012: odborná asistentka Ateliéru skla u prof. Ronyho Plesla
  • svá díla v posledních letech vystavila např. v Londýně, v Eindhovenu, v Paříži a v Praze

 

(www.klarahorackova.com)

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/klara-horackova-spirit-levels-vodovahy-aneb-proc-prostorem-prochazi-cervena-linie/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/umprum-vystava-colours-of-transparency-aneb-lizatkova-vaza-liza/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sklenena-republika-soucasne-ceske-umelecke-sklo-aneb-jsme-zemi-zaslibenou-pro-sklo-umelecke-/