Klára Horáčková: Spirit Levels - Vodováhy aneb proč výstavním prostorem prochází line červená?!

20.05.2016 15:12

Galerie Makráč/ Ústav makromolekulární chemie AV ČR v. v. i. -  Praha

18. 5. - 24. 6. 2016


Vernisáž nové výstavy Kláry Horáčkové (* 1980) ´Spirit Levels´ nás uvedla do světa skleněných objektů autorky, která je od 2012 odbornou asistentkou Ateliéru skla na VŠUP v Praze a od 2015 je vedoucí studia Transformations in Glass, Prague Institute, North Carolina State University.  Autorka byla osobně přítomna. Svou výstavou skrze své vystavené objekty filosofuje a zamýšlí se nad lidským životem jako takovým, nad lidskými vztahy mezi sebou a nad honbou za lidským štěstí za každou cenu.

 

Výstavním prostorem prochází červená linie,která představuje obecně přijímaný stav věcí. Společenskou konvenci, společenskou pravdu, paradigma, ke kterému se jako jednotlivci vztahujeme a kterým se řídíme.

 

První část výstavy tvoří tzv. ´nahé libely´, samotná instalace Spirit Levels. Kompozice naznačují určité roviny vnímání, cítění, názorových střetů i průniků, sbližování, oddělování se, přizpůsobování se. Bublinu ve vodováze zde vnímám jako bod pozornosti, který se nachází v určitém vztahu ke svému okolí  – společnosti, nebo  protějšku v diskusi. Použití pryskyřice místo běžné kapaliny naznačuje vnímání společnosti jako vědomě směřované, kdy přirozené je manipulováno za účelem udržení funkčního celku.

Prosazování takových pravidel za každou cenu pak může vést k totalitarismu a dogmatismu, na který v této řadě odkazuje pravoúhlá libela, nazvaná Dogma, ve středovém úseku zdi. Je to objekt, který si nárokuje pravdu i ve zcela absurdní situaci odtržené od reality.

Jejím protikladem je Větev – vodováha, která si naopak nenárokuje pravdu žádnou, sleduje pouze přirozený stav věcí, uznává mnohost pohledů a subjektivismus (povšimněme si velké spousty drobných vodováh, přidělaných k větvím).

 

V posledním úseku stěny je řada objektů ´Nástroje´. Jedná se o předměty vytržené z běžného světa, na jejichž povrchu balancují malé libely.

Pro tuto řadu jsem úmyslně zvolila předměty až archetypální, avšak takové, které v sobě nesou určitou ambivalenci.  Ačkoli je v prvním okamžiku vnímáme jako užitečné nástroje, následuje ihned vzápětí za touto představou i myšlenka na jejich zneužití  – násilné, nebo manipulativní. Jsou to každodenní nástroje, to, jak je využíváme, záležena naší morálce a společenské konvenci.

 

V pravé části výstavy je pak několik skleněných objektů.

V zadní části jsou to dva objekty Raw, které vznikly stavením skleněného prachu usazovaného po dobu několika měsíců v nádrži pily na sklo.

 

Následují vázy Met, které jsou vytvořeny ze spékaného tabulového skla a objekt Happiness, tekoucí nápis z černého skla, který naznačuje otázku, jestli všeobecně propagovaná idea nároku  na štěstí za každou cenu je skutečně platná a morální.  (zdroj: Klára Horáčková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 00 Praha 6

Heyrovského náměstí  2

(500 m od stanice metra Petřiny; konečná stanice tramvají 1 a 18 a zastávka autobusů 108, 164, 168 a 191 Sídliště Petřiny)

 

www.imc.cas.cz

Máme otevřeno: pondělí  – pátek 8.00 – 18.00 hodin

www.klarahorackova.com

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lada-semecka-klara-horackova-jaroslav-chramosta-aneb-na-artprague-2016-jsme-nechybeli/

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková