Kamil Lhoták a Kniha aneb jeho čistě chlapecký pohled na svět nikdy své čtenáře nezklamal

18.12.2014 13:32

Galerie Vltavin - Praha

 17. 12. 2014 - 31. 1. 2015

 

Na vernisáži v pražské Galerii Vltavín  dlouho připravované výstavy ilustračního díla Kamila Lhotáka s názvem ´Kamil Lhoták a kniha´ byl snad milion Lhotákových ctitelů a návštěvníků.  Jen zdálky jsme naslouchali úvodním slovům Jana Dvořáka, autora publikace a slovům Roberta Héderváriho, kurátora výstavy, který vybral jednotlivé exponáty z umělcova archivu spolu se synem Kamila Lhotáka, Kamilem Lhotákem ml.  Výstava je totiž věnována Lhotákově ilustrátorské tvorbě. 

 

Kamila Lhotáka známe především malíře a grafika, ale méně už prý známe jeho ilustrátorské dílo.  S tím nemůžeme na www-kulturaok-eu.cz  příliš souhlasit.  Naopak,  my starší, kteří jsme v dětství hodně četli, nebyvše zatíženi tehdejšími televizními programy,  známe jeho ilustrace velmi dobře…například z knihy Dědeček automobil.

 

Co nás čeká a nemine ve  výstavní síni?!

Kromě motorky jsme objevili  kresby ze známých i méně známých knih, z nichž připomínáme dodnes opakovaně vydávané tituly jako je např. Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna od Marka Twaina, Pohádky o mašinkách Pavla Neumana, Dědeček automobil Adolfa Branalda, Enšpígl nebo sedm ´ransomovek´, které  vyšly  v edici KOD (Knihy odvahy a dobrodružství).

 

  • Jistě nás zaujme  pozoruhodná syrovost vystavených exponátů, které sloužily k přímému převedení na knižní stránky a obsahují proto řadu vpisků a technických poznámek provedených autorovou rukou. Protože však šlo o užitá díla, je pro ně typické, že jsou jen řídce signována.
  • Ilustrační práci na výstavě jsme doplnili  ukázkami  Lhotákovy volné grafiky a jeho deníkové kresby – Kamil Lhoták si totiž události namísto deníkových zápisků zaznamenával kresbami, které dobře vypovídají o jeho pohledu na svět, optimismu i svérázném humoru.

 

Na vernisáži jsme pokřtili nově vydanou výpravnou publikaci ´Kamil Lhoták a kniha´. Jde o 1.  studii věnovanou Lhotákově ilustrační tvorbě, kterou doplňuje katalog titulů, jež Kamil Lhoták během svého života výtvarně doprovodil. Autor studie, Jan Dvořák, se práci na této publikaci věnoval po dobu minulých 5 let a spolu s Karlem Kutem, spoluautorem soupisu Lhotákových knižních titulů, dospěli k seznamu více než 400 knih s Lhotákovými ilustracemi. Řada z nich je v knize publikována.

 

 

Jan Dvořák vycházel nejen z pečlivého studia roztroušených materiálů, ale také z osobní znalosti lhotákovské problematiky: „... měl jsem to veliké životní štěstí, že jsem byl od nejútlejšího dětství obklopen knihami Kamila Lhotáka, neboť umělec byl naším rodinným přítelem a mého otce (...) považoval za nejbližšího přítele. Od nejranějšího dětství jsem proto od Kamila Lhotáka dostával knihy s dedikacemi a tak to šlo po celá čtyři desetiletí. Věnovaných knih mám dnes několik desítek (...). To, že zatím neexistovala žádná studie Lhotákovy ilustrace, mě tížilo, neboť se domnívám, že jeho ilustrační dílo je rovnocennou hodnotou jeho dílu malířskému a grafickému“,

řekl Jan Dvořák.

 

Robert Hédervári (1968)

  • kurátor výstavy
  •  1991 založil Galerii Vltavín, která na stálé adrese na Masarykově nábřeží 36 funguje dodnes.
  • 1994 galerii rozšířil o Aukční síň Vltavín a posléze i o Nakladatelství Vltavín, které se  specializuje na knihy s výtvarnou tematikou

 www.galerie-vltavin.cz

 

 doc. PhDr. Jan Dvořák (1951)

  •  autor publikace
  •  syn známého historika umění, Františka Dvořáka
  • vystudoval divadelní vědu, film a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • pracoval jako šéfredaktor časopisu Scéna
  • od roku 1993 vede nakladatelství Pražská scéna specializující se na knihy s divadelní tematikou

 

Více informací na www.prazska-scena.cz

 Knihu Kamil Lhoták a kniha vydává Jan Dvořák: p.scena@seznam.cz

Galerie Vltavín

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 36

Máme otevřeno: pondělí - pátek: 10.00-12.00/13.00-18.00 hodin

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kamil-lhotak%3a-%c2%b4poesie-dalek%c2%b4-aneb-%c2%b4kdyz-jsem-ja-byl-tenkrat-kluk%21%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4kamil-lhotak%3a-sadar-smichu%2c-roste-sam-%c2%b4%c2%b4%cb%87aneb/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/auto-warhol-pistek-lhotak-a-dalsi-the-others-aneb-auto-v-promenac