Julien Maire, Robert Vlasák: Inverse Mindset aneb když se v expozici pokoušíme ´odkouzlit´ zdánlivě suverénní a funkční médium filmu…

27.07.2018 10:53

Galerie AMU/GAMU - Praha

19. 7. -  2. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

„Jsme schopni a ochotni porozumět naší pozici ve světě,

která se stále rychleji mění?

Do jaké míry jsme si vědomi měnících se sociálních procesů

a naší rostoucí závislosti na strojích?

Schopnost rozumět těmto změnám nejspíš napoví, kam nás technologie vedou…“

 

Na vernisáži nové výstavy Inverse Mindset bylo plno zájemců o film. Setkali se totiž zde  práce dvou umělců (Julien Maire, Robert Vlasák), kteří si vybudovali osobitou, ´mediálně-archeologickou´ metodu, která převrací zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie. Expozice odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných optických a kinetických aparátů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak řekl filosof Jean-Louis Baudry v 70. letech 20. století, že ´film´ není tím, čím se zdá být. Že film je víc než příběh, jehož stínové zápletky se odehrávají před diváky v setmělém kině na plátně, případně na monitoru televizního přijímače. Filosof Baudry dokládá, že bychom měli film vnímat  v souvislostech jako systém -  komplexní, nesnadno dešifrovatelný ideologicko – společensko – technologicko - ekonomický útvar.

 

Produkční řetězec filmu je mnohavrstevnatý a obsahuje mimo příběhu řadu dalších elementů, jako jsou:

 • energie
 •  (finanční toky, elektrický proud, termodynamika, gravitace)
 •  
 • sofistikované optické stroje
 • (filmová kamera, projektory, projekční kabiny, studia)
 •  
 • zvuková zařízení
 • (mikrofony, rekordéry, stříhací stoly, reproduktory)
 •  
 • nosiče
 • (filmový materiál včetně chemické nebo elektromagnetické reakce,
 • potřebné pro zaznamenání obrazu  azvuku)
 •  
 • kompoziční techniky
 • (střih a další formy artikulace)
 •  
 • instituce
 •  (výrobní jednotky, distribuční sítě, budovy bioskopu, nahrávacích studií, atelierů, archivů)
 •  
 • management
 • společenských a psychických prostorů, platforem a ekonomických formací
 • (festivaly, reklamní agentury, časopisy, fankluby a jiné modely konzumace a propagace)

 

Film sice po výročí svého stoletého trvání nezanikl,

ale stárl a měnil se.

Bylo třeba jej adaptovat na novu dobu a změněné okolnosti.

(zdroj: Katalog Gamu 2018 k výstavě Inverse Mindset)

 

francouzský umělec Julien Maire (* 1969 Metz)

 • absolvoval Akademii výtvarných umění v Metzu
 • od pol. 90. let pracuje mezi performancí, instalací a kinematografií
 • je specialista na ´znovuobjevování´, dekonstrukci nejrůznějších přístrojů a aplikací, fyzikálních principů a procesů
 • vytváří performativní práce na pomezí žánrů a médií, zkoumající většinou materialitu pohyblivého obrazu
 • mění funkci i vzhled nástrojů jako jsou například kamera, diaprojektor, nebo filmový projektor a posunuje jejich význam
 • projekční soustava The Man at Work (2014) je přístroj na zvláštní druh stop-motion animace, kde iluzi prostorovosti promítaného obrazu vytváří sled na pásu se posunujících rozfázovaných miniaturních figurek muže s lopatou
 •  Instantanées (1998) je podobný para-kinematický aparát: stínovou animaci padající kapky vody na stěně vytvářejí rotující disk s miniaturními objekty, umístěnými před čočkami diaprojektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • soustava kinetických struktur Step-direction (2015) je inspirována starým principem pantografu: zasunují a vysunují se v prostoru a mění neustále svoji konfiguraci a tím i perspektivu diváka
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 • jeho instalace a performance  (Exploding Camera, Cinema Low Res, Demi-Pas) byly prezentovány na festivalech jako jsou Ars Electronica, Festival digitálního umění, Festival evropských médií, Film Festival Rotterdam, Sonar, Transmediale, ZKM, ICC Japonsko), Empac (New York)
 • 2008: se stal vítězem NTAA.be (Biennale Update_2)
 • 2009: byl nominován na cenu World Technology Award v New Yorku
 • žije a pracuje v Bruselu

 

český umělec Robert Vlasák (* 1978 Kladno) se nachází na nejasné hranici autorského artefaktu a vynálezu

 • absolvoval Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér nefigurálního sochařství u doc. Jana Ambrůze)
 • absolvoval   Fakultu užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Ateliér přírodních materiálů u prof. Jaroslava Prášila)
 • pracuje s fyzikálními zákony a technickými patenty
 •  
 • obě jeho vystavená díla
 •  Siréna (2017)
 •  
 •  a Vrtuloid (2018)
 • jsou založena na poetice nalezeného objektu a asambláže
 •  
 • zvuková instalace Siréna (2017) je variací přístroje vynalezeného Augustem Seebeckem v polovině 19. století a rozšířeného o starý kompresor
 • Vrtuloid (2018) je jednoosá soustava pomalu se otáčejících vrtulí z automobilových chladičů, zavěšená u stropu na pohonné hřídeli
 • v současnosti vede spolu s Janem Krtičkou ateliér Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • žije a pracuje v Ústí nad Labem

 

Přístroje okupující na léto Galerii AMU

pohání palivová směs vážné hravosti a preciznosti

inverzní,

nekonvenční úhel pohledu na náš podivný, zázračný svět.

 

Kurátor: Miloš Vojtěchovský

Výstavní projekt vznikl ve spolupráci GAMU a nadace Agosto Foundation, která podpořila rezidenci Juliena Maireho, Sarah Washington a Knuta Aufermanna v Praze. Program rezidencí je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Hartigovský palác - 118 00 Praha 1

Malostranské náměstí 12

(vchod z průchodu do ulice Tržiště)

Máme otevřeno denně mimo pondělí:  10.00 - 12.00/13. 00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

GALERIE AMU

vytváří zázemí pro prezentaci současného umění

 s důrazem na studijní programy

Akademie múzických umění (fotografie, nová média ad.)

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, minikatalog)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/materialovy-experiment-aneb-mame-li-ruzne-uhly-pohledu/


www.gamu.cz