Materiálový experiment aneb známe-li různé úhly pohledu

16.02.2016 11:37

 

Topičův salon – Praha

5. 2. – 3.3. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy, kterou pořádá Společnost Topičova salonu, výstavy zcela netradiční, výstavy, kde jsme se mimo jiné setkali s drtičem kostkového cukru, se židlí plnou dámského prádelka či s fotografiemi otisků po poodhrnutém prádle na dívčím těle (proto fotografové aktů nechávají své modelky na chvíli odpočinout, aby otisky na jejich těle nerušily). Na výstavě jsme ještě zhlédli další artefakty  z tvorby ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Materiálový experiment

zohledňuje aktuální procesuální a technologické přístupy v  převážně prostorové tvorbě ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ateliér se přes zdánlivě jednoznačné určení neorientuje jen na zpracování přírodních materiálů, ale využívá také širší materiálovou a technologickou základnu. Výstavní projekt zároveň poukazuje na specifickou pozici současné prostorové tvorby, jejíž autoři se nevěnují pouze soše, objektu nebo instalaci.

Často pracují i s dalšími médii jako jsou fotografie (Anna Musilová – Otisky, Romana Zborovjanová – Nežádoucí zabarvení), video (Jan Vítek – Limity) nebo nejrůznější elektronická a jiná mechanická zařízení.

Ve vybraných dílech můžeme spatřit celou řadu společných prvků. Vychází z motivace autorů ověřovat tvůrčí přístupy, experimentovat s materiály a ze snahy vyvíjet specifické postupy ve vlastní umělecké tvorbě. Princip bádání na pomezí možností materiálů a tvůrčích postupů charakterizuje už samotný název výstavy, jenž odkazuje k Materiálovému experimentu Romany Zborovjanové. Autorka vybízí diváka k zamyšlení nad vztahem k přírodě. V tvorbě využívá konzumní plodiny (pomeranč, ananas ad.), z nichž vytvořila nové objekty zakonzervováním prázdných plodů. Objekty připomínají na první pohled vzácné užitné nádoby.

 

 

Různorodý materiál, jeho možnosti a určitá výzva k překonání tradice, nebo stálých forem, jsou viditelné i v pracích Veroniky Palmové (Trofejní galerie) a Markéty Oplištilové (Systém/Chyba). Vztah k přírodě, hledání její paměti, pak najdeme v projektu Záznam od Markéty Oplištilové.

Přírodní zdroje užívané k tradičnímu řemeslu motivují i práci profesora Jaroslava Prášila, jehož textilní šperky (Na ruku) jsou výsledkem zkušeností s tvarem a barvou a zájmem o opuštěné nástroje na úpravu lnu.

 

 

Robert Vlasák (Řeči), Anna Symonová (Uvaděč) i Vojtěch Starosta (Plachá mechanika) využívají při tvorbě uměleckých objektů a instalací znalosti z oblasti fyziky, mechaniky a elektroniky. Často pracují s vtipem a prvkem hry, kdy skrze interaktivní formu díla předkládají divákovi nezapomenutelný zážitek. Pozorného diváka vyžadují i instalace Veroniky Palmové (Nemožnost v okamžiku) nebo objekty Jany Skalové (Úhel pohledu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojení se současnými technologickými prostředky, experimentální postupy, interdisciplinární přesahy a často i aktivní hra s divákem a jeho představivostí jsou základní charakteristiky vystihující tvorbu tohoto ateliéru i aktuální výstavu.“

(Adéla Machová)

 

Kurátorka:  Adéla Machová

Koncepce: Adéla Machová a Robert Vlasák

Vystavující umělci: Anna Musilová, Markéta Oplištilová, Veronika Palmová, Jaroslav Prášil, Jana Skalová, Vojtěch Starosta, Anna Symonová, Jan Vítek, Robert Vlasák, Romana Zborovjanová

 

www.fud.ujep.cz/prirodni-materialy

https://www.topicuvsalon.cz/vystava/materialovy-experiment/
https://www.facebook.com/events/1499475887026256/


110 00 Praha 1

Národní 9, 1. patro
Máme otevřeno: po, čt, pá 10 - 17 hodin; út, st 10 - 18 hodin

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková