Je mi 100 let aneb o škole, která je českým pokračováním proslulé školy, již založil v roce 1919 Walter Gropius, pod legendárním jménem - Bauhaus...

25.10.2021 18:39

 

 

Je mi 100 let

22. 10. – 18. 11. 2021

Střední uměleckoprůmyslová škola, SUPŠ

Praha 3 - Žižkovo náměstí

 

 

Zatímco legendární kolébka moderní architektury usilující o „jednotu umění pod vedením architektury a obnovení těsného vztahu umění k řemeslu, neboť umění a technika mají tvořit nový celek, jehož konečným cílem bylo ustanovit stavbu za základ veškeré výtvarné činnosti“ nemůže slavit své již 103. narozeniny, neboť zanikla zásahem nastupující nacistické moci už v roce 1933, naše česká obdoba této líhně osobností a moderny, založená jen o tři roky později své sté narozeniny oslavit může. A také je slaví.

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola, SUPŠ byla založena 7. 10. 1921. Tehdy ještě pod názvem Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Za dobu své existence sice několikrát název změnila, její zaměření však zůstávalo od počátku shodné. Je to škola uměleckoprůmyslová, zabývající se oblastí tvorby interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé studijní obory, ale v 60. letech se skladba oborů školy ustálila a dosud si na nich trvá, bez nežádoucího vlivu vnějších politických turbulencí.

 

 

 

Nejprve pár slov o škole a jejím poslání

 

Střední uměleckoprůmyslová škola, SUPŠ, se nachází v Praze 3 na Žižkově náměstí. Přes 300 žáků tu studuje na osmi oborech, přičemž na sedmi z nich žáci skládají v rámci přijímacího řízení talentovou zkoušku, na jednom jsou přijímáni bez talentové zkoušky. Škola má též vyšší odbornou školu, VOŠUP, na níž studuje dalších zhruba 40 studentů ve 4 oborech.

Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že „není kvalitního umění bez kvalitního řemesla. Umění, které není zvládnuto po stránce řemeslné, bývá historií rozpoznáno jako neumění. Proto cítíme jako naši základní povinnost bránit umění před neuměním a solidní umělecké řemeslo před diletantismem.“ jak smysl školy zformuloval její stávající ředitel, Mgr. Pavel Kovářík.

 

 

K tomu je škola vybavena kvalitními ateliéry a dílnami s veškerou potřebnou technikou a řadou specializovaných učeben a pracovišť, kde se o vzdělávání studentů stará více než padesát praktických a teoretických pedagogů. Většinu sboru tvoří výtvarníci a techničtí odborníci.

Škola má kromě křídla s učebnami i několikapatrové rozsáhlé dílny se strojním vybavením. Vybavení školy sleduje moderní trendy. Mnoho učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, v počítačových učebnách jsou velkoformátové tiskárny, k výuce se používají 3D tiskárny, laserová řezačka, dílenské vybavení doplňuje CNC frézovací stroj.

Škola pořádá výstavy ve školní galerii, žáci jezdí na exkurze, výměnné pobyty do zahraničí, chodí na praxe či rozvíjí své kreslířské dovednosti na týdenních plenérech.

Aktuálně nabízí škola vzdělání a rozvoj schopností studentů v šesti studijních programech:

Design nábytku a interiéru, Design herních předmětů, Tvorba nábytku a interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Řezbářství a produktový design, Užitá malba, Výstavní a prostorový design.

 

 

Zvláštností školy je, že sdružuje obory, které jsou svou technologickou povahou rozdílné, svou působností však směřují všechny do sféry jediné. Záměrem zakladatelů školy bylo postihnout oblast tvorby interiéru a hmotné kultury v celé šíři, po vzoru výmarského Bauhausu, z jehož programu převzala škola myšlenku sepětí řemesla a umění.

Od roku 1996 je její součástí i Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová, která připravuje studšenty v dalších čtyřech programech: Design herních předmětů, Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky a Řezbářství a restaurování dřeva.

Škola tak připravuje studenty na tvůrčí činnost v oblasti užitého umění, s důrazem na dokonalé zvládání uměleckého řemesla a designu.

Specifikou školy je, že tyto obory - ve shodně specializované podobě - na ostatních vysokých školách neexistují.

„V podstatě je cíl našeho snažení prostý – dělat dobrou školu. Za ideální budeme považovat stav, kdy tato škola nebude kulturní vkus veřejnosti pouze vnímat a odrážet, ale v souladu s odkazem jejích zakladatelů také spoluutvářet.“ Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy

 

 

Poznámka o škole jakožto budově a jejím architektu, Františku Vahalovi 

 

Budovu školy na dnešním Žižkově náměstí navrhl arch. František Vahala a byla dokončena roku 1927. Jedná se o pozoruhodnou stavbu s památkově chráněnými interiéry ředitelny (arch. F. Novák a intarziemi od akad. mal. F. Trella), knihovny (arch. F. Novák a plastiky F. Kment) a sborovny (arch. E. Oslejšek).

Všechna patra budovy prostupuje barevné okno Františka Kysely, které zdobilo československý pavilon na Světové výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925.

V roce 1930 byly dostavěny dílenské budovy a v roce 1939 navazující severní trakt.

Budovu navrhl architekt a výtvarník, člen spolku výtvarných umělců Mánes, arch. František Vahala (*3. 7. 1881, †24. 3. 1942).

 

 

 

Pocházel z rolnické rodiny, ale vyučil se zedníkem, následně absolvoval odbornou školu pro zpracování dřeva a nakonec architekturu na vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (kde souběžně vystudoval i malbu). Jeho profesorem byla Jan Kotěra (1904 – 1907). Po studiu pracoval v kancelářích významných architektů Otakara Novotného a Antonína Balšánka. Později si založil vlastní architektonickou praxi. V letech 1921–1922 byl činný také jako pedagog na Státní škole bytového průmyslu.

Oborníci arch. Vahalu řadí mezi tu část Kotěrových žáků, kteří se pohybovali mezi kubismem, modernou a klasicismem. Zůstal však osobitý a nové proudy a trendy ho nikdy plně nepohltili. Při práci využíval svůj široký umělecký záběr, takže realizace se mohly pyšnit dokonalým řešením i výtvarnými detaily. Teprve v závěru své tvorby se již uchyloval k puristickému řešení budov (Lékařský dům).

K jeho dalším realizacím patří namátkou z jeho pražských realizací například rodinné domy v Dělostřelecké ulici (čp. 33–43) na Ořechovce, budova školy na Vysočanském náměstí 32, puristický nájemní dům Pelléova 810 v Dejvicích, Spolkový a nájemní dům v Sokolské ulici 31 na Nové městě. Projektoval ovšem i mimo Prahu rodinné a činžovní domy, stejně jako školy či veřejné budovy. Na jeho portfolio ale patří i takové specifické stavby jako je Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem nebo Justiční palác v Ostravě a podobně. 

 

 

Oslava 100. výročí, skoro jako sjezd abiturientů

 

Výstava prací současných studentů uspořádaná v chodbách celé budovy školy byla ohromující. Souvisela s obdobně tematicky zaměřenou výstavou probíhající v nedaleké Galerii Toyen na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde byly pro změnu vystaveny ukázky prací studentů školu dávno opustivších. A nutno dodat – skoro bez nadsázky – že značná část našich tvůrců za to uplynulé století, prošlo právě učebnami této žižkovské školy. Stačí zmínit jen některá z jména relativně nedávných absolventů (Daniel Dvořák, V. Fixl, Jan Hendrych, Jaroslav Hutka, P.R. Manoušek, Adéla Matasová, V. Nývlt, Karel Pauzer, Stanislav Podhrázský, Joska Skalník, Josef Svoboda, Bořek Šípek, Jitka Štenclová, Veronika Richterová…).

 

 

Není divu, že při zahájení výstavy a oslav století školy její útroby praskaly ve švech. Těžko říci, kolik bylo zvědavých návštěvníků, z řad běžných občanů, ale zjevně převažovali tvůrci všech oborů, absolventi této školy a to ve všech věkových kategoriích. Genderově ve vyrovnaném zastoupení. Mnozí se stýkají ať už pracovně, či osobně i po škole, mnozí o sobě jen vědí ze svých výsledků, které si navzájem sledují a mnozí se neviděli od dob studia. Srocení návštěvníků při zahájení se pak změnilo spíše v sjezd abiturientů a tím pádem hlučící dav. Dalo se to chápat, bylo to i omluvitelné a bylo to úžasné sledovat, zejména vzhledem k odluce při kulturním temnu, ale bohužel to nesvědčilo zahajovacímu koncertu na chodech, který otevření výstavy předcházel. (Věnujeme se mu na našem webu v rubrice – hudba.)

 

 

Přehled akcí, souvisejících s oslavou 100 let školy

 

* do 28. října - VÝSTAVA PRACÍ v galerii TOYEN na Vinohradech

* 6. a 7. 11, od 15.00 do 18.00 hodin

OTEVŘENÁ ŠKOLA – výstava, prohlídka výstavy v budově školy, žákovské workshopy

a možnost sledovat žáky školy při práci

* 10. 11. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - na oborech s talentovou zkouškou, 15 – 18 hodin

říjen až listopad

* do 18. listopadu budou probíhat KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ŠKOLY, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 hodin. Na prohlídku je ale potřeba se objednat předem, kontaktní osoba Věra Štojdlová (vera.stojdlova@sups.cz ).

* 21. a 22. 12. - VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ, 10 – 18 hodin, v budově školy

* Při všech akcích a v budově školy je k zakoupení katalog plný fotografií, rozhovorů, historie i vizí do budoucna nazvaný KATALOG K VÝSTAVĚ A 100. VÝROČÍ ŠKOLY a už při zahájení šlo na dračku, cenově dostupné a hlavně vkusné TRIKO S MOTIVEM 100. VÝROČÍ ŠKOLY

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

Je mi 100 let

22. 10. – 18. 11. 2021

VOŠUP a SUPŠ

Žižkovo náměstí 1300/1

130 00 Praha 3

telefon: 222 728 143, 222 728 282

e-mail: info@sups.cz

https://www.sups.cz/

 

Více:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystava-praci-studentu-a-absolventu-zizkarny-aneb-je-mi-100-let/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/je-mi-100-let-aneb-zahajovaci-koncert-na-schodech-pri-zahajeni-nevsedni-vystavy-vosup-a-sups-na-zizkove/