VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ "ŽIŽKÁRNY" aneb "JE MI 100 LET"

20.10.2021 17:05

 

"JE MI 100 LET"

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ "ŽIŽKÁRNY"

4. 10. – 28. 10. 2021

Galerie Toyen

 

 

Výstava „Je mi sto let“ je oslavou kontinuální existence pražské uměleckoprůmyslové školy — „Žižkárny“, která byla založena v roce 1921

 

 

Cílem výstavy je ukázat rozmanitost všech zde právě existujících oborů, a to jak na dílech vzniklých v průběhu studia, tak na následné tvorbě jejích aktivních absolventů.

Hlavním smyslem úsilí pedagogů VOŠUP a SUPŠ není pouze vzdělat studenty v oboru, který si ke studiu vybrali, ale především je nadchnout pro rozšiřování a postupné rozeznávání

vlastních schopností, posílit jejich zdravou sebedůvěru a spolu s ní i chuť vydat se do různých směrů.

 

 

O škole

 

Střední uměleckoprůmyslová škola, SUPŠ, se nachází v Praze 3 na Žižkově náměstí. Přes 300 žáků studuje na osmi oborech, přičemž na sedmi z nich žáci skládají v rámci přijímacího řízení talentovou zkoušku, na jednom jsou žáci přijímáni bez talentové zkoušky. Škola má též vyšší odbornou školu, VOŠUP, na které studuje zhruba 40 studentů na 4 oborech.

Škola sídlící v historické budově z roku 1921 na pražském Žižkově má krom křídla s učebnami i několikapatrové rozsáhlé dílny se strojním vybavením a také tělocvičnu, taneční sál, malý bazén a bowlingovou dvoudráhu. Vybavení školy sleduje moderní trendy: mnoho učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, v počítačových učebnách jsou velkoformátové tiskárny, k výuce se používají 3D tiskárny, laserová řezačka, dílenské vybavení doplňuje CNC frézovací stroj.

 

 

O výstavě

 

Vystavené práce absolventů Františka Skály, Daniela Pitína, Barbory Škorpilové, Reného Šulce, Karla Glogra, Matěje Činčery, Pavla Morávka a Filipa Mirbauera jsou velice zdařile rozmístěny v útulném podzemním prostoru Galerie Toyen. Přestavují specifickými ukazateli jednotlivé obory jimž se škola a její studenti věnují. Samozřejmě, že nelze takto minimalisticky podat celý obraz vypovídající o škole a její práci, ale jako upoutávka na celou sérii akcí ke století školy pořádaných to nesporně dostačuje. A akcí, které vypoví o slovutném vzdělávacím institutu skrývajícím se pod zkratkami VOŠUP a SUPŠ Žižkov je opravdu pestrá nabídka.

 

 

O akcích

 

20. října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na oborech s talentovou zkouškou, 15 – 18 hodin

KONCERT NA SCHODECH: SOFINE

od 18 hodin

 

21. října

od 17.00 hodin

koncert na schodech

CELEBRATING DAY

Z opery do operety – pěvecké naděje v dramaturgii Zbyňka Brabce

a jako zvláštní host se představí Martina Kociánová

od 18.00 hodin

vernisáž výstavy uspořádané v prostorách školy

zahraje Trombónový soubor Pražské konzervatoře

 

 

víkend 6. a 7. listopadu

od 15.00 do 18.00 hodin

OTEVŘENÁ ŠKOLA

výstava

prohlídka výstavy v budově školy

žákovské workshopy

možnost sledovat žáky školy při práci

 

10. listopad

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na oborech s talentovou zkouškou, 15 – 18 hodin

 

říjen až listopad

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ŠKOLY

Až do 18. listopadu budou probíhat komentované prohlídky školy, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 hodin. Na prohlídku je potřeba se objednat předem, kontaktní osobou je paní Věra Štojdlová (vera.stojdlova@sups.cz).

 

21. a 22. prosinec

VÝSTAVA KLAUZURNÍCH PRACÍ

10 – 18 hodin, v budově školy

 

A na co dalšího se těšit?

KATALOG K VÝSTAVĚ A 100. VÝROČÍ ŠKOLY

Tištěný katalog plný fotografií, rozhovorů, historie i vizí do budoucna!

Počítáme i s elektronickou verzí.

 

Text: Z podkladů školy a kurátorské zprávy Matěje Lipavského připravil: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto z výstavy v Galerii Toyen: Marie Kubíčková, DiS.  

 

 

"JE MI 100 LET"

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ "ŽIŽKÁRNY"

4. 10. – 28. 10. 2021

Galerie Toyen

Milešovská 846/1

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Tel: +420 222 116 800

info@galerietoyen.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí až pátek: 8.00 –18.00, sobota 8.00 –14.00

https://www.galerietoyen.cz/kontakt