Jakub Čuška - Untitled Dreams aneb sny, které nemají jméno, jsou fantazii otevřené…

12.02.2024 18:33

 

 

Jakub Čuška

Untitled Dreams

7. 2. – 24. 3. 2024

Karpuchina Gallery

 

 

Figurativní malíř Jakub Čuška na výstavě Untitled Dreams v Karpuchina Gallery představuje celý záběr svých malířských a kresebných projevů, kterým se denně věnuje.

 

 

Výstava malíře Jakuba Čušky v Karpuchina Gallery představuje především

velkoformátové malby,

zastoupeny jsou však i menší akvarely, zahalené lyrickou atmosférou.

Expozice nabízí díla, zastupující široký záběr autorových malířských a kresebných projevů. Obrazy figur nás přímo vlákají do imaginárního prostředí, vyvolávajícího

okamžik mezi realitou a snem.

 

 

Mezi realitou a snem

 

Snění, jak známo, prochází různými stádii. Od usínání, přes lehký spánek až ke spánku těžkému, který je následován tzv. REM fází. Usínání je tedy ono přechodné období, které nás obklopí mezi doznívajícím bděním a nastávajícím usnutím. Pokud je však spáč, právě v tomto stádiu, někým či něčím probuzen, má pocit, že ještě vůbec nespal…

Takové, a o tom, jsou obrazy Jakuba Čušky. Tedy, alespoň ty, které nám představuje na své výstavě v Karpuchina Gallery.

 

 

První pohled nesmí být ten poslední

 

Vystavené obrazy už na první pohled zaujmou. A není to zdaleka jen tím, že jsou veliké, že jsou instalovány do tajůplného romantického podzemního prostoru galerie a že tam sestupujeme shůry, nikoli přímo z ulice, takže je při cestě po schůdcích, spatříme nejprve takřka z ptačí perspektivy a skoro všechny najednou. Ne. Tyhle obrazy zaujmou především svojí značně osobitou technikou, nevšední volbou barev a záhadnými tématy, jimž se věnují. A právě to, jakým způsobem se Jakub Čuška na svých obrazech vyjadřuje, odpovídá oné výše zmíněné spánkové fázi, kdy spáče opouští realita dne a pozvolna jej pohlcuje ireálnost snu. Jedná se o zvláštní a zajímavou metodu autorovy tvorby. A o nezvyklý stav vystaveného obrazu. Zcela laicky řečeno, Čuškovy obrazy tu působí místy jak nedomalované. Ale klid, jde o finální výsledky. Ona nedomalovanost je zručné ztvárnění přeměny reality v sen, jak napovídá i název výstavy Untitled Dreams, čili – ano – sny bez názvu.

Skutečnost, kterou každý obraz sice začíná, ale která se v jeho dalších částech mění v neskutečnost, je onen sen. U skutečnosti pozvolna ztrácíme smysl a sen nám ještě neříká zplna, co představuje. Můžeme jenom tušit…

 

 

Sen je sen a den byl den      

 

Obraz, snahou svého tvůrce, nám formou vyvěrající prvoplánové reality navozuje prapůvodní téma, příběh, událost, ale jen navozuje. Divák si už, už, domýšlí naznačené souvislosti, nahozené téma, navozený příběh či očekávanou událost. Ale autor, děj neuzavírá, neřeší nic za nás, nedeklaruje ono okřídlené „co tím chtěl malíř říci?“ Ne. Převádí vše do snu, a i když sám nesporně nějakou představu ze svého snu má, divák je nucen, ba nutkán, si ji sám nalézat. Dosnít si ten mnohotvárný sen sám pro sebe, za sebe a v sobě.   

 

 

A co na to Míra Macík, kurátor výstavy?       

 

“Větší́ formáty maleb na plátně, doprovází komorní akvarely na papíře, které jsou autorovými intimními záznamy deníkového charakteru. Autor tak divákovi nabízí komplexnější vhled do své tvorby. Principy těchto dvou formátů staví do dialogu, ve kterém může divák hledat společné jmenovatele.

Při práci je pro něj charakteristický procesuální přístup. Náměty čerpá zejména z vlastní představivosti, ale občas využívá i archiv fotografií. Atmosféra lyrických maleb působí na diváka melancholickým dojmem. Vyobrazené figury – s prvky autoportrétu – jsou zasazené do imaginárního prostředí na hraně reality a snu, které může být odrazem vnitřního světa postav nebo samotného autora.

Na pozadí svých pláten Čuška používá výraznou plošnost postavenou do kontrastu s živou rytmizací tahů štětce, které příjemně destabilizují obraz a jistým způsobem jej rozpouští. Tím vzniká nezatížená, otevřená malba, která se zdráhá nést přesnou definici a otevírá zadní vrátka pro další možná řešení.

Otevřenost malířské formy podněcuje k úvahám nad prchavostí každého okamžiku. Možná právě tato nedořečenost se ukazuje jako prvek, který malbám propůjčuje rozechvění a připomíná, abychom si nevytvářeli bariéru před dalšími východisky.

Čuškovi hrdinové stojí na hraně mezi dětstvím a dospělostí a řeší možný konflikt zodpovědnosti a bezprostřední touhy zůstat stále chlapcem. Prostor, který jeho protagonisté obývají, je svírá v bezpečí autorovy vnitřní fantazie a drží je dál od přesných obrysů reality. Autor nám skrze své malby připomíná lidské snění a nenásilně nás provází svým vnitřním světem. Postavy z obrazů nám totiž mohou být povědomé a blízké skrze naši vlastní zkušenost. Muži a chlapci z pláten mají stále možnost se pohybovat na rozhraní, a připomínat nám, jaké to je, když už jsme dospělí, a přitom se rádi poddáváme dennímu snění.”

 

 

Jakub Čuška

 

·         Jakub Čuška vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malba 4 u Martina Mainera a Marka Meduny.

·         Má za sebou samostatné výstavy například v Galerii Vyšehrad a v Galerii OKO Opava.

·         Účastnil se několika skupinových výstav jako Téměř sedm statečných zabývající se figurativní malbou v Trafo Gallery, Vzchop se, buď malířem škaredých věcí v Rub Gallery a Přikázané uvolnění v Telegraph Gallery.

·         Aktuálně učí v malířském ateliéru na Střední škole designu a módy v Prostějově, žije a pracuje v Olomouci.

 

Text: Richard Koníček  

Foto: Richard Koníček (9 x) a Karpuchina Gallery (1 x)

 

 

Jakub Čuška

Untitled Dreams

7. 2. – 24. 3. 2024

Karpuchina Gallery, Rybná 22, Praha

Kurátor: Míra Macík

https://karpuchina.gallery/cs

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-cuska-koncentrace-aneb-hori-vitej-doma/ 

 

(Vlevo Jakub Čuška, vpravo Míra Macík, při zahájení výstavy)