Jakub Čuška: Koncentrace aneb Hoří, vítej doma…

02.03.2020 09:32

Dům Radost & Café Radost - Praha

28. 2. - 28. 4. 2020

 

Vernisáž (prodejní) výstavy velkoformátových obrazů Koncentrace, jejichž autor Jakub Čuška byl osobně přítomen, zahájil kurátor výstavy Petr Hájek (The Chemistry Gallery). Poté předal slovo ´domácímu pánovi´  Martinu Loudovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Louda byl potěšen, že s mnohými z nás se setkává už na druhé vernisáži v Radosti a s dalšími navíc poprvé.  Vyslovil naději, že projekt, který dům Radost spoluorganizuje s The Chemistry Gallery a Petrem Hájkem jako kurátorem, bude úspěšně pokračovat a že se tak můžeme těšit na další zajímavé výstavy v tomto svérázném prostoru.

 

Současně nás upozornil na nově uspořádaný sál Přítomnost, kde od 13. 3. 2020 začne projekce filmů. Jedná se o nově vybavené kino s moderní technologií, které bude mít i zcela specifickou dramaturgii.

 

V téže době bude také otevřeno v objektu Domu Radost i knihkupectví, které zase bude propojeno například na knihkupectví pražského Campu. 

 

A konečně se Martin Louda zmínil, že až se umoudří počasí, bude otevřena další nebývalá atrakce Domu Radost - střecha. I tam že bude probíhat program.

 

Pak se znovu ujal slova Petr Hájek, jenž se věnoval výstavě a tvůrci. Prozradil, že ač spolupracuje zpravidla s autory, kteří u něj v The Chemistry Gallery nevystavují poprvé, nebrání se ani spolupráci s autory pro jeho galerii zcela novými, které si vytipoval, jako potenciální autory kmenové. Jakub Čuška by k nim mohl a měl patřit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výstava nazvaná Koncentrace je tedy jejich první společná. Koná se v prostoru Domu Radost, protože zde hodlá Petr Hájek produkovat start-up i dalších potenciálních kmenových autorů. A k otázce, proč si zvolil právě Jakuba Čušku, sdělil, že ho zaujal především svou osobitou technikou, volbou barev i a tématy. Jeho zobrazená témata totiž souvisejí právě s koncentrací. Téma je na obraze upozaděno a pozornost je věnována právě oné malířské ´koncentraci´. Proto tak tuto výstavu nazvali. A fakticky že jde o zajímavou metodu autorovy tvorby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem Petr Hájek popřál Jakubovi Čuškovi zdárné dokončení a habilitaci studia u profesora Meduny, který převzal ateliér po profesorovi Mainerovi.“  Richard Koníček

 

„Jakuba Čušku fascinuje malba (olej, akryl na plátně) jako medium a vše, co k ní náleží. Snaží se přibližovat po formální stránce malbě živé, lehké, ve své podstatě jednoduché. K dosažení maximálního výsledku volí minimální prostředky. Jde mu o malbu živoucí, ne doslova popisnou. Nehledá krásu tam, kde je daná či jasná, ale tu, která stojí mimo běžnou pozornost, mimo´osvětlení´. Hledá v druhé řadě, možná ve třetí nebo ve čtvrté, nebo v té úplně poslední, ve které postupně nalézá a zkoumá to, co je pro něj neprávem zastíněno. Co vyžaduje zvláštní koncentraci.

 

Jsou to scény nezasluhující si pozornosti, které jistě ne neprávem zejí ve tmě. Autorovým cílem není je zkrásnět, nýbrž vytáhnout je na scénu, vynést je na světlo. Vytahuje věci ze tmy, aby byly nově a jinak spatřeny. Čuškovi je vlastní formální hra se světlem a atmosférou. Hra s očekáváním, překvapením, se světlem tam, kde ho nikdo běžně neočekává. To vše souvisí s pozorností, která člověku slouží prakticky jako dané orientační vybavení.

 

Člověk sleduje to, v čem spočívá jeho zájem, co je mu ku prospěchu anebo to, co je mu libé. V tomto momentě však Jakub Čuška přepíná výhybku a svou malířskou koncentraci propůjčuje tomu, co ji většinou postrádá.“ (text: Petr Hájek)

 

Jakub Čuška (*1989)  - malíř

  • od 2013 studoval na AVU v Praze (ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera)
  •  nyní pokračuje ve studiu ve stejném ateliéru pod novým vedením (Škola Marka Meduny), kde bude tento rok absolvovat
  • celkovým vyzněním se blíží tematické ponurosti klužské malířské školy (rumunská Cluj)


 

 

Kurátor: Petr Hájek

Hudba na vernisáži: Leglegs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

nám. Winstona Churchilla 1800/2 (bývalý Dům ROH)

Máme otevřeno: po - pá: 8.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková