Ivan Exner – Obrazy aneb upřímné vyznání autora výtvarnému umění v tradiční formě a opravdovému malířskému řemeslu

24.01.2022 20:59

IVAN EXNER – OBRAZY

7. 11. 2021 – 30. 1. 2022

Galerie Ludvíka Kuby

Poděbrady

 

 

 „Výstava Exnerových obrazů je o kráse malířství i kultury vůbec, též ale o bohatství a výlučnosti. Nechť vybízí k překonání pomíjivosti a zabraňuje zevšednění krásy…“

Kurátor: PhDr. Michael Zachař

 

 

S. V. U. Mánes, a jeho členové, nemůže vystavovat tam, kam, patří, a kam že patří, napovídá už jeho historický název, tedy do pražské Galerie Mánes, výstavní prostoře s geniem loci, která však dnes slouží daleko více jiným cílům, než pořádání prestižních výstav předních autorů. S. V. U. Mánes, už ale nemůže vystavovat ani ve duchovním exilu, jímž bývala jiná pražská galerie, Galerie Diamant. Doba je, jaká je a neviditelná ruka trhu se – jak víme - sápe necitlivě všemi směry. Ale ani ona neumlčí Múzy členů sdružených v S. V. U. Mánes (Spolku Výtvarných Umělců Mánes) hlásících se k odkazu velikána našeho malířství, jehož 150. výročí nešťastného skonu si právě letos budeme připomínat, mimo jiné i důstojnou výstavou v Národní galerii. Zkrátka a dobře, umění mistrů, sdružených v S. V. U. Mánes umlčet nelze a nemohou-li vystavovat tam, budou vystavovat jinde. O možnosti představit jejich vrcholné obrazy, se rozhodně nepřipraví jiné galerie. Jako například prestižní poděbradská galerie, Galerie Ludvíka Kuby.

 

 

Exner v Poděbradech

 

Ředitel Galerie Ludvíka Kuby v Poděbradech, které jsou s osobností Ludvíka Kuby, jejíž jméno tato galerie hrdě nese, Mgr. Vojtěch Odcházel, www.www-kulturaok-eu.cz vytrvale a pravidelně do galerie osobně zve a o všech aktivitách této hrdé instituce pečlivě informuje. Ale jsme pražský web a „naše“ Poděbrady „pouze“ milujeme. Nemůžeme je tedy navštěvovat tak často, jak bychom si sami přáli. Ale když už v Poděbradech jsme, galerii Ludvíka Kuby nikdy nevynecháme, a vždy o ní - a výstavě, která se v ní právě koná - rádi informujeme návštěvníky našeho webu. Tentokrát se to opravdu povedlo.  V Poděbradech a jejich Galerii Ludvíka Kuby se právě konala výstava nám již nejednou navštíveného a obdivovaného Ivana Exnera. Co víc si přát…

 

 

Ivan Exner - Obrazy 

 

Prostý, skromný název výjimečné výstavy, která by snesla nést ve svém názvu nejeden superlativ. Ale autor je skromný a tak i jeho výstava nese prostý, ale všeříkající název – Obrazy. I když už jsme se s propracovanými díly mistra Exnera tedy setkaly vícekrát, vždy nás okouzlí a ohromí. Malířskou dokonalostí, propracovanými náměty a vysokou vypovídací hodnotou a mnoha symboly a jinotaji, jež v obrazech nacházíme, a mnoha dalších, které objevujeme, a ještě dalších, které zřejmě ani neobjevíme, ale o nichž víme, že je tam autor vkomponoval věda víc než my diváci.

 

 

Navíc, obrazy se nacházejí v prostorách Kubovy galerie, která sloupovím a prosklenými průhledy do Lázeňského parku, na bustu Bedřicha Smetany, na právě rekonstruovaný objekt Letních lázní a protější budovu Lázeňského hotelu Libuše. Vnitřní atmosféra galerie opravdu dokonale souzní právě s vystavenými díly Ivana Exnera prostoupenými antickými a renesančními ozvěnami. Ale více a výrazněji to vše vyjádřil ve svém kurátorském slově kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař. Proto mu dejme raději slovo:

      

„Autorská instalace v Galerii Ludvíka Kuby, dbá na vyváženost děl starších i nových, přičemž důraz klade zejména na tvorbu souznící s tradicí, uměřeností, prosta odboček jakkoli zajímavých. Příroda nabývá v těchto velikých meditacích až antropomorfní podoby, lesk vody vábí kosmickou silou, stará vrba sugeruje dávnou pohanskou modlu, zasněžené větve zavátý krucifix. Příroda jako Velká Bytost tu promlouvá s intenzitou, jíž je třeba technicky dostát. Tyto kusy provádí s nebývalou pečlivostí sobě vlastní.

Chce zasáhnout, oslovit, ukázat pěstěnou krásu vlastní životu založenému na klasických hodnotách běhu světa v pravidelných intervalech daných vesmírným řádem. Všem zdejším dílům je společný řád a již na prvý pohled vyznívají stoicky, jakkoli ne asketicky. A především představují protiváhu výtvarnému chaosu, o nějž není dnes nouze. Umělecká díla zde vystavená Vám budou připadat možná tak trochu známá. Je to tím, že se nepokrytě až proklamativně hlásí k tradičnímu odkazu antické a renesanční vzdělanosti, k zažitým vzorům evropské kultury vyrostlé na středomořských základech civilizací Starého světa.

Ivan Exner (1960) vyznává tradiční hodnoty, úctu k historii, trvá na tom, že výtvarné umění ve své tradiční formě je především řemeslem a není potřeba ´dělat věci nově, ale lépe´. I. E. je  znám také výzvami ke kritickému myšlení a jako poučený, horlivý, ale i obávaný diskutér. Zastoupen je v mnoha sbírkách v Evropě, USA i Japonsku.“

 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

IVAN EXNER – OBRAZY

7. 11. 2021 – 30. 1. 2022

Galerie Ludvíka Kuby

Poděbrady, Libušina ulice

kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař

Otevřeno: út - ne 10 - 12, 13 - 18 h

Základní vstupné: 40 Kč

Studenti, Senioři nad 65 let: 20 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Děti do 15 let: Zdarma

Výstavu pořádají Lázně Poděbrady, a. s. ve spolupráci s S. V. U. Mánes

 

 

Více k autorovi:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/galerie-diamant%3a-jubilanti-manesa-2015-aneb-%c2%b4zakladem-umeni-je-remeslo%c2%b4-%28ivan-exner%29/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ivan-exner-s-prateli-aneb-kdyz-jsme-fascinovani-sklenenou-rybou/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/soukrome-slavnosti-aneb-kolektivni-vystava-ceskych-vytvarniku-malba-grafika-plastika/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krajina-v-dile-soucasnych-clenu-s-v-u-manes-aneb-proc-krajiny-jsou-a-budou-vzdy-v-oblibe-nas-vsech/