Historicky první laureátkou Ceny Medy Mládkové se stala Eva Koťátková aneb cenná cena patří do pravých rukou

11.09.2023 17:31

 

 

Museum Kampa v pátek 8. září 2023 oslavilo 20 let své existence.

Datum oslav připadlo na den nedožitých 104. narozenin

zakladatelky musea, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové.

(viz náš článek:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/museum-kampa-slavi-20-let-aneb-kdo-je-historicky-prvni-laureatem-ceny-medy-mladkove/ )

 

 

K příležitosti oslav významného jubilea Museum Kampa předalo

historicky první Cenu Medy Mládkové.

Odborná porota jako její laureátku vybrala výtvarnici

Evu Koťátkovou.

 

 

O ceně

 

O vizuální podobu Ceny se letos postarala slovenská designérka Dick Wolf, vítězka prestižního ocenění Czech Grand Design 2022. Cena nemá tradiční podobu sošky, ale jde o autorský šperk, který bude každý rok vypadat trochu jinak.

Letošní laureátka Eva Koťátková se rozhodla Cenu věnovat na dobročinné účely. Její dražba proběhne začátkem prosince v aukčním domě Arthouse Hejtmánek.

 

 

Vyjádření poroty

 

·         Porota nově vzniklé Ceny Medy Mládkové se rozhodla udělit toto uznání české umělkyni Evě Koťátkové za její mnohostrannou činnost v průběhu posledních patnácti let.

·         V řadě mezinárodních výstav mimo jiné v Braunschweigu, Vídni, Milaně, Berlíně, Baden-Badenu, Londýně, Kodani, Bordeaux, Lyonu, New Yorku, Benátkách a v Praze, prokázala Eva Koťátková nejen svou originální vizi umění, nýbrž také svou vizi společnosti a jejich aktuálních problémů, zejména v oblasti výchovy a komunikace, zákonných pravidel a tlaků, psychických poruch a s nimi spojených méně nebo více neadekvátních léčebných metod a dalších disciplinárních opatření, kterými si společnost vynucuje svůj monopol.

 

 

 

·         V umělecké praxi Evy Koťátkové hrají velkou roli nejen jednotlivá díla jako kresby, plastiky a koláže.

·         Fokus její práce spočívá na celkových inscenacích různých objektů, vytvořených z artificiálních i nalezených věcí, které slouží ve většině případů jako materiál pro aktivní činnost diváků.

·         Návštěvnice a návštěvníci vstupují do prostorů, ve kterých se nacházejí otevřené ale i uzavřené „situace“ jako klece, stany, školní tabule s lavicemi a židlemi, jeviště s loutkami, kostýmy, regály s knihami, různé předměty jako pily, vázy a koše, které je možno použít, stejně jako tunely, připomínající vnitřnosti a evokující záhadné komunikační kanály.

 

 

 

·         Smysl těchto inscenací spočívá v aktivitě diváků, animovaných různými příběhy, vycházejícími z tematických situací jednotlivých objektů anebo jejich seskupení.

·         V některých případech navádí situace ke snění, v jiných jsou návštěvníci vyzváni soustředit se na mluvené slovo, přenášené mikrofony, v dalších je možné použít papír a barvy k vytváření vlastních kreací.

·         Principielně jde o povzbuzení imaginace, navázání styku s dalšími členy kolektivu, nacházejícím se na místě, hledání identity a sdílení pocitu myšlenek a dojmu s ostatními.

·         A jde také o to, nalézt možnosti korektur chybně fungujících mechanismů jak v osobním, tak společenském styku mezi lidmi. Práce Evy Koťátkové zkoumá roli individua v normativní společnosti a nabízí různé formy pro osvobozování od manipulativních tlaků, kterým jsme vystaveni.

 

Text: Daniel Hrdlička a Richard Koníček

Foto: Museum Kampa

 

 

Více k laureátce Ceny Medy Mládkové:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/eva-kotatkova-moje-telo-neni-ostrov-aneb-snim-o-tele-vybavenem-mnoha-kuzemi-e-k/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/eva-kmentova-zena-na-slunci-eva-kotatkova-zena-v-bedne-aneb-sucho-je-jako-povoden/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/osobnosti-roku-2013-je-dominik-lang-aneb-novatori-v-umeni-vpred-/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/festival-soucasneho-umeni-4-4-dny-v-pohybu-aneb-opravdu-bylo-vsechno-jinak-ale-co-dnes-neni/