Eva Stejskalová: Návraty aneb tušení postav či osamělost poutnice napříč Šumavou…

27.11.2019 13:15

Galerie pod Palmovkou  - Praha

18. 11. 2019 -  4. 1. 2020

 

Cesty ke vzniku uměleckého díla mohou býti rozličné,

leč vůli mají tvůrci vesměs stejnou.

 

Když si dovolíme zparafrázovat slova dávného buditele Jána Kollára z jeho slavné básně Slávy dcera…Cesta mladé skromné a sympatické autorky Evy Stejskalové k dílům vybraným pro její výstavu ve foyer Divadla pod Palmovkou, v tzv. Galerii pod Palmovkou, byla hodna poutí oněch dávných buditelů a klasiků. A cíl, veliký, ambiciózní a hlavně nelehký, zachytit pro nás diváky pomíjivost a výjevy každodennosti. Tedy to, co nevnímáme v ruchu všednodenna, v tempu žití nakrátko a narychlo, v čase pádícího kolem nás.  Ani autorka by nesporně nedokázala dostát svému tvůrčímu cíli, kdyby se nevydala na tu svoji pouť napříč Šumavou.  A výsledek té nelehké pouti, toho krásného, ale náročného plahočení, přírodou, krajinou, realitou oné každodennosti? Dva zajímavé projekty, do nichž jsme na pozvání Lucie Vojtíškové z agentury Anyart, za přítomnosti autorky Evy Stejskalové, mohli nahlédnout a obrazně řečeno, do jejích obrazů prostřednictvím své vlastní fantazie i vejít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejme však slovo Lucii Vojtíškové,

která výstavu Evy Stejskalové: Návraty  produkovala.

 

„Výstava Návraty spojuje dvě série Poutnice a Pomíjivost. V rámci série Poutnice se autorka vydala na přechod Šumavy. Při svém putování sledovala, co se s člověkem děje, když putuje osaměle krajinou, vnímala rytmus kroků, proměny okolí...

 

Záměrem bylo tuto zkušenost uplatnit ve své práci a prostřednictvím poutnice jako průvodkyně vytvořit dílo vypovídající o aktuálním stavu umělkyně a jejím názoru na život.

 

Série Poutnice je také autorčinou diplomovou prací, takže se jedná o jakési ohlédnutí poutnice, v tomto případě samotné tvůrkyně, a vyrovnání se s faktem, že jedna etapa života končí a další dobrodružství začíná. Vznikla tak série 4 obrazů. Malířce v nich šlo spíše o dojem přítomnosti figury než o její jasné vyobrazení.

 

Figurální prvky jsou zachyceny formou jakýchsi fragmentů zasazených do prostředí na pomezí iluze a skutečnosti. Fragmenty jsou vůči okolí vymezené materiálem režného plátna, jež je místně doplněné o strukturální kresbu uhlem. Na našepsované části je jemná malba v kombinaci hlinky a akvarelu.

 

 

Série Pomíjivost zase navazuje na starší stejnojmennou práci.

„Připadá mi, že člověk by nejraději zapomněl, odkud pochází, a kam se zase jednou vrátí. Jako by se skrýval před pomíjivostí, které je svědkem každý den, protože mu jasně připomíná vlastní smrtelnost,“ řekla o této sérii autorka. Jednalo se o prostorovou instalaci, náznak stavby v jejích hlavních liniích inspirovaný architekturou hrobek a svatyň. Zásadním prvkem stavby byl kruh, symbol věčnosti, bez začátku a konce a vegetačního cyklu.

 

Kruh byl umístěn v centru nejvyšší části konstrukce, k němu byly navázány obrazy na provazech, od kruhu směřující šikmo k zemi směrem ven z půdorysu konstrukce. Na obrazech byly namalovány situace, které v autorce evokovaly pomíjivost nashromážděnou v průběhu práce. Jedná se například o nalezené zátiší slepýše pojídaného plošticemi. Krásný příklad životního cyklu, děsivý, ale přirozený výjev, ze starého se rodí nové. Pomíjivosti autorka přisuzuje jistou cykličnost, a tak se stalo, že jako reakci na životní události vznikla potřeba se k tématu vrátit. Ze starého zůstal kruh, který je zde v podobě kruhového formátu obrazu. Tentokrát malířka ale vtiskla pomíjivosti podobu rostlin s pracovním názvem - pomíjivky. Rostlinná říše totiž přináší Evě Stejskalové mnoho inspirace a pomíjivost je na nich krásně patrná.“  (tisková zpráva)

 

A ještě něco málo o autorce

Eva Stejskalová (*1989) je absolventkou ateliéru malby doc. Aleše Ogouna na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Pro její práci a způsob přemýšlení je klíčové vzájemné působení člověka a krajiny a koloběh života. Fascinuje jí hlavně jeho pomíjivost a výjevy každodennosti, v kterých ráda objevuje symbolická sdělení. Velice důležitý je pro ni také materiál, z kterého obrazy vznikají, ráda pracuje s jakousi jeho pamětí. Často používá materiál nalezený na místech souvisejících s myšlenkou obrazu, což je příznačné pro celý její umělecký koncept.

 

Hudební doprovod na vernisáži  - Kabaret Baret/kytara a zpěv/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Martin Ponec

 

180 00 Praha 8 - Libeň

Zenklova 34

Galerie je otevřena:

v době konání divadelního představení na velké scéně od 18.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://anyart.cz/

www.podpalmovkou.cz

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/hledani-klice-atelier-malby-fduls-zcu-v-plzni-aneb-kdyz-potencial-mozneho-vyjadreni-pomoci-barev-beze-slov-je-stale-jedinecny/